Edellinen 
 Seuraava 
PöytäkirjaÄänestyksetNimenhuutoäänestyksetHyväksytyt tekstitSanatarkat istuntoselostukset
Sanatarkat istuntoselostukset
Torstai 4. huhtikuuta 2019 - BrysselLopullinen versio
 1.Istunnon avaaminen
 2.Yleiseurooppalainen yksilöllinen eläketuote (keskustelu)
 3.Vanhempien ja omaistaan hoitavien työ- ja yksityiselämän tasapainottaminen (keskustelu) (keskustelu)
 4.Istunnon jatkaminen
 5.Säädösvallan siirron nojalla annetut säädökset (työjärjestyksen 105 artiklan 6 kohta) (jatkotoimenpiteet): ks. pöytäkirja
 6.Äänestykset
  6.1.Georgios Epitideiosin koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö (A8-0185/2019 - Angel Dzhambazki) (äänestys)
  6.2.Lampros Fountoulisin koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö (A8-0183/2019 - Angel Dzhambazki) (äänestys)
  6.3.Eleftherios Synadinosin koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö (A8-0184/2019 - Angel Dzhambazki) (äänestys)
  6.4.Luettelon vahvistaminen kolmansista maista, joiden kansalaisilla on oltava viisumi ulkorajoja ylittäessään, ja niistä kolmansista maista, joiden kansalaisia tämä vaatimus ei koske (Yhdistyneen kuningaskunnan eroaminen unionista) (A8-0047/2019 - Sergei Stanishev) (äänestys)
  6.5.Jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivat (A8-0177/2019 - Miroslavs Mitrofanovs) (äänestys)
  6.6.Jätehuolto (B8-0231/2019) (äänestys)
  6.7.Maantieliikenteen alan työntekijöiden lähettämistä työhön toiseen jäsenvaltioon koskevat valvontavaatimukset ja erityiset säännöt (A8-0206/2018 - Merja Kyllönen) (äänestys)
  6.8.Päivittäinen ja viikoittainen ajoaika, vähimmäistauot ja lepoajat sekä ajopiirtureilla tapahtuva paikannus (A8-0205/2018 - Wim van de Camp) (äänestys)
  6.9.Maantieliikennealan kehitykseen mukauttaminen (A8-0204/2018 - Ismail Ertug) (äänestys)
  6.10.Maakaasun sisämarkkinoita koskevat yhteiset säännöt (A8-0143/2018 - Jerzy Buzek) (äänestys)
  6.11.Euroopan meri- ja kalatalousrahasto (A8-0176/2019 - Gabriel Mato) (äänestys)
  6.12.Läntisen Välimeren pohjakalakantoja hyödyntäviä kalastuksia koskeva monivuotinen suunnitelma (A8-0005/2019 - Clara Eugenia Aguilera García) (äänestys)
  6.13.Unionin kansalaisten henkilökorttien sekä oleskeluasiakirjojen turvallisuuden lisääminen (A8-0436/2018 - Gérard Deprez) (äänestys)
  6.14.Tieinfrastruktuurin turvallisuuden hallinta (A8-0008/2019 - Daniela Aiuto) (äänestys)
  6.15.Yleiseurooppalainen yksilöllinen eläketuote (A8-0278/2018 - Sophia in 't Veld) (äänestys)
  6.16.Vanhempien ja omaistaan hoitavien työ- ja yksityiselämän tasapainottaminen (A8-0270/2018 - David Casa) (äänestys)
  6.17.Unionin talousarvion suojaaminen tilanteissa, joissa oikeusvaltioperiaatteen noudattamiseen jäsenvaltioissa kohdistuu yleisiä puutteita (A8-0469/2018 - Eider Gardiazabal Rubial, Petri Sarvamaa) (äänestys)
  6.18.Euroopan sosiaalirahasto plus (ESR+) (A8-0461/2018 - Verónica Lope Fontagné) (äänestys)
  6.19.Valmisteveron alaisten tavaroiden siirtojen ja valvonnan tietokoneistaminen (A8-0010/2019 - Kay Swinburne) (äänestys)
  6.20.Julkisen sektorin hallussa olevien tietojen uudelleenkäyttö (A8-0438/2018 - Neoklis Sylikiotis) (äänestys)
  6.21.Välimeren miekkakalan monivuotinen elvytyssuunnitelma (A8-0389/2018 - Marco Affronte) (äänestys)
  6.22.Merenkulkijoiden vähimmäiskoulutus (A8-0007/2019 - Dominique Riquet) (äänestys)
  6.23.Vuosia 2021–2023 koskevien vuotuisten ennakkomaksujen mukauttaminen (A8-0181/2019 - Mirosław Piotrowski) (äänestys)
  6.24.Sisärajavalvonnan väliaikainen palauttaminen (A8-0356/2018 - Tanja Fajon) (äänestys)
  6.25.Työjärjestyksen 108 artiklan 6 kohdan mukainen päätöslauselmaesitys unionin tuomioistuimen lausunnon pyytämisestä EU:n liittymisestä yleissopimukseen naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemisestä ja torjumisesta (äänestys)
  6.26.Yksilöllisten eläketuotteiden, mukaan lukien yleiseurooppalaiset yksilölliset eläketuotteet, verokohtelu (A8-0481/2018 - Sophia in 't Veld) (äänestys)
 7.Äänestysselitykset
  7.1.Maantieliikenteen alan työntekijöiden lähettämistä työhön toiseen jäsenvaltioon koskevat valvontavaatimukset ja erityiset säännöt (A8-0206/2018 - Merja Kyllönen)
  7.2.Päivittäinen ja viikoittainen ajoaika, vähimmäistauot ja lepoajat sekä ajopiirtureilla tapahtuva paikannus (A8-0205/2018 - Wim van de Camp)
  7.3.Maantieliikennealan kehitykseen mukauttaminen (A8-0204/2018 - Ismail Ertug)
  7.4.Maakaasun sisämarkkinoita koskevat yhteiset säännöt (A8-0143/2018 - Jerzy Buzek)
  7.5.Euroopan meri- ja kalatalousrahasto (A8-0176/2019 - Gabriel Mato)
  7.6.Unionin kansalaisten henkilökorttien sekä oleskeluasiakirjojen turvallisuuden lisääminen (A8-0436/2018 - Gérard Deprez)
  7.7.Tieinfrastruktuurin turvallisuuden hallinta (A8-0008/2019 - Daniela Aiuto)
  7.8.Yleiseurooppalainen yksilöllinen eläketuote (A8-0278/2018 - Sophia in 't Veld)
 8.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset: ks. pöytäkirja
 9.Poslanecký mandát
 10.Vastaanotetut asiakirjat: ks. pöytäkirja
 11.Tämän istuntojakson pöytäkirjojen hyväksyminen ja hyväksyttyjen tekstien edelleen välittäminen: ks. pöytäkirja
 12.Seuraavien istuntojen aikataulu: ks. pöytäkirja
 13.Istunnon päättäminen
 14.Istuntokauden keskeyttäminen
Sanatarkat istuntoselostukset
Lopullinen versio (529 kb)
 
Sanatarkat istuntoselostukset
Lopullinen versio (2789 kb)
Päivitetty viimeksi: 22. heinäkuuta 2019Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö