Előző 
 Következő 
PVTACRE
Viták
2019. április 4., Csütörtök - BrüsszelLektorált változat
 1.Az ülés megnyitása
 2.Páneurópai magánnyugdíjtermék (PEPP) (vita)
 3.A munka és a magánélet közötti egyensúly megteremtése a szülők és a gondozók vonatkozásában (vita) (vita)
 4.Az ülés folytatása
 5.Felhatalmazáson alapuló jogi aktusok (az eljárási szabályzat 105. cikkének (6) bekezdése) (további intézkedések): lásd a jegyzokönyvet
 6.Szavazások órája
  6.1.Georgios Epitideios mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelem (A8-0185/2019 - Angel Dzhambazki) (szavazás)
  6.2.Lampros Fountoulis mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelem (A8-0183/2019 - Angel Dzhambazki) (szavazás)
  6.3.Eleftherios Synadinos mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelem (A8-0184/2019 - Angel Dzhambazki) (szavazás)
  6.4.A külső határok átlépésekor vízumkötelezettség alá eső, illetve az e kötelezettség alól mentes harmadik országbeli állampolgárok országainak felsorolása az Egyesült Királyság Unióból való kilépése tekintetében (A8-0047/2019 - Sergei Stanishev) (szavazás)
  6.5.A tagállamok foglalkoztatáspolitikáira vonatkozó iránymutatások (A8-0177/2019 - Miroslavs Mitrofanovs) (szavazás)
  6.6.Hulladékgazdálkodás (B8-0231/2019) (szavazás)
  6.7.Végrehajtási követelmények a közúti szállítási ágazatban és az ágazatban dolgozó járművezetők kiküldetésére vonatkozó különös szabályok (A8-0206/2018 - Merja Kyllönen) (szavazás)
  6.8.Napi és heti vezetési idő, minimum szünetek és pihenőidők, valamint a menetíró készülékkel történő helymeghatározás (A8-0205/2018 - Wim van de Camp) (szavazás)
  6.9.Alkalmazkodás a közúti szállítási ágazati fejleményekhez (A8-0204/2018 - Ismail Ertug) (szavazás)
  6.10.A földgáz belső piacára vonatkozó közös szabályok (A8-0143/2018 - Jerzy Buzek) (szavazás)
  6.11.Európai Tengerügyi és Halászati Alap (A8-0176/2019 - Gabriel Mato) (szavazás)
  6.12.A tengerfenéken élő állományoknak a Földközi-tenger nyugati térségében folytatott halászatára vonatkozó többéves terv (A8-0005/2019 - Clara Eugenia Aguilera García) (szavazás)
  6.13.Az uniós polgárok részére kiállított személyazonosító igazolványok és tartózkodási okmányok biztonságának megerősítése (A8-0436/2018 - Gérard Deprez) (szavazás)
  6.14.A közúti infrastruktúra közlekedésbiztonsági kezelése (A8-0008/2019 - Daniela Aiuto) (szavazás)
  6.15.Páneurópai magánnyugdíjtermék (PEPP) (A8-0278/2018 - Sophia in 't Veld) (szavazás)
  6.16.A munka és a magánélet közötti egyensúly megteremtése a szülők és a gondozók vonatkozásában (A8-0270/2018 - David Casa) (szavazás)
  6.17.A tagállamokban a jogállamiság tekintetében fennálló, általánossá vált hiányosságok esetén az Unió költségvetésének védelme (A8-0469/2018 - Eider Gardiazabal Rubial, Petri Sarvamaa) (szavazás)
  6.18.Európai Szociális Alap Plusz (ESZA+) (A8-0461/2018 - Verónica Lope Fontagné) (szavazás)
  6.19.A jövedéki termékek szállításának és felügyeletének számítógépesítése (A8-0010/2019 - Kay Swinburne) (szavazás)
  6.20.A közszféra információinak további felhasználása (átdolgozás) (A8-0438/2018 - Neoklis Sylikiotis) (szavazás)
  6.21.A kardhal földközi-tengeri állományára vonatkozó többéves helyreállítási terv (A8-0389/2018 - Marco Affronte) (szavazás)
  6.22.A tengerészek képzésének minimumszintje (A8-0007/2019 - Dominique Riquet) (szavazás)
  6.23.A 2021–2023-as évekre vonatkozó éves előfinanszírozás szintjének kiigazítása (A8-0181/2019 - Mirosław Piotrowski) (szavazás)
  6.24.A határellenőrzés ideiglenes visszaállítása a belső határokon (A8-0356/2018 - Tanja Fajon) (szavazás)
  6.25.A Bíróság véleményének kikérése az EU-nak a nőkkel szembeni erőszak és a kapcsolati erőszak elleni küzdelemről és azok megelőzéséről szóló egyezményhez való csatlakozásával kapcsolatban (szavazás)
  6.26.A nyugdíjtermékek, köztük a páneurópai magánnyugdíjtermék adóztatása (A8-0481/2018 - Sophia in 't Veld) (szavazás)
 7.A szavazáshoz fűzött indokolások
  7.1.Végrehajtási követelmények a közúti szállítási ágazatban és az ágazatban dolgozó járművezetők kiküldetésére vonatkozó különös szabályok (A8-0206/2018 - Merja Kyllönen)
  7.2.Napi és heti vezetési idő, minimum szünetek és pihenőidők, valamint a menetíró készülékkel történő helymeghatározás (A8-0205/2018 - Wim van de Camp)
  7.3.Alkalmazkodás a közúti szállítási ágazati fejleményekhez (A8-0204/2018 - Ismail Ertug)
  7.4.A földgáz belső piacára vonatkozó közös szabályok (A8-0143/2018 - Jerzy Buzek)
  7.5.Európai Tengerügyi és Halászati Alap (A8-0176/2019 - Gabriel Mato)
  7.6.Az uniós polgárok részére kiállított személyazonosító igazolványok és tartózkodási okmányok biztonságának megerősítése (A8-0436/2018 - Gérard Deprez)
  7.7.A közúti infrastruktúra közlekedésbiztonsági kezelése (A8-0008/2019 - Daniela Aiuto)
  7.8.Páneurópai magánnyugdíjtermék (PEPP) (A8-0278/2018 - Sophia in 't Veld)
 8.Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok: lásd a jegyzokönyvet
 9.Egyes dokumentumokra vonatkozó határozatok: lásd a jegyzőkönyvet
 10.Dokumentumok benyújtása: lásd a jegyzőkönyvet
 11.Az aktuális ülés jegyzőkönyveinek elfogadása és az elfogadott szövegek továbbítása: lásd a jegyzokönyvet
 12.A következő ülések időpontjai: lásd a jegyzokönyvet
 13.Az ülés berekesztése
 14.Az ülésszak megszakítása
Viták
Lektorált változat (529 kb)
 
Viták
Lektorált változat (2789 kb)
Utolsó frissítés: 2019. július 22.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat