Ankstesnis 
 Kitas 
PVTACRE
Diskusijos
Ketvirtadienis, 2019 m. balandžio 4 d. - BriuselisAtnaujinta informacija
 1.Posėdžio pradžia
 2.Visos Europos asmeninės pensijos produktas (diskusijos)
 3.Tėvų ir prižiūrinčiųjų asmenų profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvyra (diskusijos) (diskusijos)
 4.Posėdžio atnaujinimas
 5.Deleguotieji aktai (Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnio 6 dalis) (tolesni veiksmai) (žr. protokola)
 6.Balsuoti skirtas laikas
  6.1.Prašymas atšaukti Georgioso Epitideioso (Georgios Epitideios) imunitetą (A8-0185/2019 - Angel Dzhambazki) (balsavimas)
  6.2.Prašymas atšaukti Lamproso Fountouliso (Lampros Fountoulis) imunitetą (A8-0183/2019 - Angel Dzhambazki) (balsavimas)
  6.3.Prašymas atšaukti Eleftherioso Synadinoso (Eleftherios Synadinos) imunitetą (A8-0184/2019 - Angel Dzhambazki) (balsavimas)
  6.4.Trečiųjų šalių, kurių piliečiai, kirsdami išorines sienas, privalo turėti vizas, ir trečiųjų šalių, kurių piliečiams toks reikalavimas netaikomas, sąrašų nustatymas dėl Jungtinės Karalystės išstojimo iš Sąjungos (A8-0047/2019 - Sergei Stanishev) (balsavimas)
  6.5.Valstybių narių užimtumo politikos gairės (A8-0177/2019 - Miroslavs Mitrofanovs) (balsavimas)
  6.6.Atliekų tvarkymas (B8-0231/2019) (balsavimas)
  6.7.Vykdymo užtikrinimo reikalavimai ir konkrečios kelių transporto vairuotojų komandiravimo taisyklės (A8-0206/2018 - Merja Kyllönen) (balsavimas)
  6.8.Kasdienio bei kassavaitinio vairavimo trukmė, minimalios pertraukos ir poilsio laikotarpiai ir vietos nustatymas tachografais (A8-0205/2018 - Wim van de Camp) (balsavimas)
  6.9.Priderinimas prie kelių transporto sektoriaus pokyčių (A8-0204/2018 - Ismail Ertug) (balsavimas)
  6.10.Gamtinių dujų vidaus rinkos bendrosios taisyklės (A8-0143/2018 - Jerzy Buzek) (balsavimas)
  6.11.Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondas (A8-0176/2019 - Gabriel Mato) (balsavimas)
  6.12.Daugiametis vakarų Viduržemio jūros demersinių išteklių žvejybos valdymo planas (A8-0005/2019 - Clara Eugenia Aguilera García) (balsavimas)
  6.13.Sąjungos piliečiams išduodamų tapatybės kortelių ir teisę gyventi šalyje patvirtinančių dokumentų saugumo didinimas (A8-0436/2018 - Gérard Deprez) (balsavimas)
  6.14.Kelių infrastruktūros saugumo valdymas (A8-0008/2019 - Daniela Aiuto) (balsavimas)
  6.15.Visos Europos asmeninės pensijos produktas (A8-0278/2018 - Sophia in 't Veld) (balsavimas)
  6.16.Tėvų ir prižiūrinčiųjų asmenų profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvyra (A8-0270/2018 - David Casa) (balsavimas)
  6.17.Sąjungos biudžeto apsauga esant visuotinių teisinės valstybės principo taikymo valstybėse narėse trūkumų (A8-0469/2018 - Eider Gardiazabal Rubial, Petri Sarvamaa) (balsavimas)
  6.18.„Europos socialinis fondas+“ (ESF+) (A8-0461/2018 - Verónica Lope Fontagné) (balsavimas)
  6.19.Akcizais apmokestinamų prekių judėjimo ir priežiūros kompiuterizavimas (A8-0010/2019 - Kay Swinburne) (balsavimas)
  6.20.Viešojo sektoriaus informacijos pakartotinis naudojimas (A8-0438/2018 - Neoklis Sylikiotis) (balsavimas)
  6.21.Daugiametis Viduržemio jūros paprastųjų durklažuvių išteklių atkūrimo planas (A8-0389/2018 - Marco Affronte) (balsavimas)
  6.22.Minimalus jūrininkų rengimas (A8-0007/2019 - Dominique Riquet) (balsavimas)
  6.23.2021–2023 m. metinio išankstinio finansavimo koregavimas (A8-0181/2019 - Mirosław Piotrowski) (balsavimas)
  6.24.Laikinas vidaus sienų kontrolės atnaujinimas (A8-0356/2018 - Tanja Fajon) (balsavimas)
  6.25.Pasiūlymas dėl rezoliucijos, kuriuo pagal Darbo tvarkos taisyklių 108 straipsnio 6 dalį siekiama prašyti Teisingumo Teismo nuomonės dėl ES prisijungimo prie Konvencijos dėl smurto prieš moteris ir smurto šeimoje prevencijos ir kovos su juo (balsavimas)
  6.26.Pensijos produktų, įskaitant visos Europos asmeninės pensijos produktą, apmokestinimo tvarka (A8-0481/2018 - Sophia in 't Veld) (balsavimas)
 7.Paaiškinimai dėl balsavimo
  7.1.Vykdymo užtikrinimo reikalavimai ir konkrečios kelių transporto vairuotojų komandiravimo taisyklės (A8-0206/2018 - Merja Kyllönen)
  7.2.Kasdienio bei kassavaitinio vairavimo trukmė, minimalios pertraukos ir poilsio laikotarpiai ir vietos nustatymas tachografais (A8-0205/2018 - Wim van de Camp)
  7.3.Priderinimas prie kelių transporto sektoriaus pokyčių (A8-0204/2018 - Ismail Ertug)
  7.4.Gamtinių dujų vidaus rinkos bendrosios taisyklės (A8-0143/2018 - Jerzy Buzek)
  7.5.Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondas (A8-0176/2019 - Gabriel Mato)
  7.6.Sąjungos piliečiams išduodamų tapatybės kortelių ir teisę gyventi šalyje patvirtinančių dokumentų saugumo didinimas (A8-0436/2018 - Gérard Deprez)
  7.7.Kelių infrastruktūros saugumo valdymas (A8-0008/2019 - Daniela Aiuto)
  7.8.Visos Europos asmeninės pensijos produktas (A8-0278/2018 - Sophia in 't Veld)
 8.Balsavimo pataisymai ir ketinimai (žr. protokola)
 9.Sprendimai dėl kai kurių dokumentų (žr. protokolą)
 10.Pateikti dokumentai (žr.protokolą)
 11.Šios mėnesinės sesijos protokolų tvirtinimas ir priimtų tekstų perdavimas (žr. protokola)
 12.Kitų posėdžių kalendorinis planas (žr. protokola)
 13.Posėdžio pabaiga
 14.Sesijos atidėjimas
Diskusijos
Atnaujinta informacija (529 kb)
 
Diskusijos
Atnaujinta informacija (2789 kb)
Atnaujinta: 2019 m. liepos 22 d.Teisinė informacija - Privatumo politika