Iepriekšējais 
 Nākošais 
ProtokolsBalsojumiBalsojumi pēc sarakstaPieņemtie tekstiStenogramma
Debašu stenogramma
Ceturtdiena, 2019. gada 4. aprīlis - BriselePārskatītā redakcija
 1.Sēdes atklāšana
 2.Viseiropas privāto pensiju produkts (debates)
 3.Darba un privātās dzīves līdzsvars vecākiem un aprūpētājiem (debates) (debates)
 4.Sēdes atsākšana
 5.Deleģētie akti (Reglamenta 105. panta 6. punkts) (turpmākie pasākumi) (sk. protokolu)
 6.Balsošanas laiks
  6.1.Pieprasījums atcelt Georgios Epitideios imunitāti (A8-0185/2019 - Angel Dzhambazki) (balsošana)
  6.2.Pieprasījums atcelt Lampros Fountoulis imunitāti (A8-0183/2019 - Angel Dzhambazki) (balsošana)
  6.3.Pieprasījums atcelt Eleftherios Synadinos imunitāti (A8-0184/2019 - Angel Dzhambazki) (balsošana)
  6.4.To trešo valstu saraksts, kuru pilsoņiem, šķērsojot dalībvalstu ārējās robežas, ir jābūt vīzām, kā arī to trešo valstu saraksts, uz kuru pilsoņiem šī prasība neattiecas, saistībā ar Apvienotās Karalistes izstāšanos no Savienības (A8-0047/2019 - Sergei Stanishev) (balsošana)
  6.5.Dalībvalstu nodarbinātības politikas pamatnostādnes (A8-0177/2019 - Miroslavs Mitrofanovs) (balsošana)
  6.6.Atkritumu apsaimniekošana (B8-0231/2019) (balsošana)
  6.7.Izpildes nodrošināšanas prasības un īpaši noteikumi autotransporta nozarē strādājošo transportlīdzekļu vadītāju norīkošanai darbā (A8-0206/2018 - Merja Kyllönen) (balsošana)
  6.8.Ikdienas un iknedēļas transportlīdzekļa vadīšanas laiki, minimālie pārtraukumi un atpūtas laikposmi un pozicionēšana ar tahogrāfu palīdzību (A8-0205/2018 - Wim van de Camp) (balsošana)
  6.9.Pielāgošanās norisēm autotransporta nozarē (A8-0204/2018 - Ismail Ertug) (balsošana)
  6.10.Kopīgi noteikumi attiecībā uz dabasgāzes iekšējo tirgu (A8-0143/2018 - Jerzy Buzek) (balsošana)
  6.11.Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonds (A8-0176/2019 - Gabriel Mato) (balsošana)
  6.12.Daudzgadu plāns zvejniecībām, kas izmanto bentiskos krājumus Vidusjūras rietumu daļā (A8-0005/2019 - Clara Eugenia Aguilera García) (balsošana)
  6.13.Savienības pilsoņiem izsniegto personas apliecību un uzturēšanās dokumentu drošības uzlabošana (A8-0436/2018 - Gérard Deprez) (balsošana)
  6.14.Ceļu infrastruktūras drošības pārvaldība (A8-0008/2019 - Daniela Aiuto) (balsošana)
  6.15.Viseiropas privāto pensiju produkts (A8-0278/2018 - Sophia in 't Veld) (balsošana)
  6.16.Darba un privātās dzīves līdzsvars vecākiem un aprūpētājiem (A8-0270/2018 - David Casa) (balsošana)
  6.17.Savienības budžeta aizsardzība vispārēju trūkumu gadījumā saistībā ar tiesiskumu dalībvalstīs (A8-0469/2018 - Eider Gardiazabal Rubial, Petri Sarvamaa) (balsošana)
  6.18.Eiropas Sociālais fonds Plus (ESF+) (A8-0461/2018 - Verónica Lope Fontagné) (balsošana)
  6.19.Datorizētas sistēmas ieviešana akcīzes preču pārvietošanai un uzraudzībai (A8-0010/2019 - Kay Swinburne) (balsošana)
  6.20.Publiskā sektora informācijas atkalizmantošana (A8-0438/2018 - Neoklis Sylikiotis) (balsošana)
  6.21.Daudzgadu plāns zobenzivs krājuma atjaunošanai Vidusjūrā (A8-0389/2018 - Marco Affronte) (balsošana)
  6.22.Jūrnieku minimālais sagatavotības līmenis (A8-0007/2019 - Dominique Riquet) (balsošana)
  6.23.Ikgadējā priekšfinansējuma korekcija 2021.–2023. gadam (A8-0181/2019 - Mirosław Piotrowski) (balsošana)
  6.24.Robežkontroles pagaidu atjaunošana pie iekšējām robežām (A8-0356/2018 - Tanja Fajon) (balsošana)
  6.25.Rezolūcijas priekšlikums saskaņā ar Reglamenta 108. panta 6. punktu ar lūgumu Tiesai sniegt atzinumu par ES pievienošanos Konvencijai par vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē novēršanu un apkarošanu (balsošana)
  6.26.Privāto pensiju produktiem, tostarp Viseiropas privāto pensiju produktam, piemērojamais nodokļu režīms (A8-0481/2018 - Sophia in 't Veld) (balsošana)
 7.Balsojumu skaidrojumi
  7.1.Izpildes nodrošināšanas prasības un īpaši noteikumi autotransporta nozarē strādājošo transportlīdzekļu vadītāju norīkošanai darbā (A8-0206/2018 - Merja Kyllönen)
  7.2.Ikdienas un iknedēļas transportlīdzekļa vadīšanas laiki, minimālie pārtraukumi un atpūtas laikposmi un pozicionēšana ar tahogrāfu palīdzību (A8-0205/2018 - Wim van de Camp)
  7.3.Pielāgošanās norisēm autotransporta nozarē (A8-0204/2018 - Ismail Ertug)
  7.4.Kopīgi noteikumi attiecībā uz dabasgāzes iekšējo tirgu (A8-0143/2018 - Jerzy Buzek)
  7.5.Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonds (A8-0176/2019 - Gabriel Mato)
  7.6.Savienības pilsoņiem izsniegto personas apliecību un uzturēšanās dokumentu drošības uzlabošana (A8-0436/2018 - Gérard Deprez)
  7.7.Ceļu infrastruktūras drošības pārvaldība (A8-0008/2019 - Daniela Aiuto)
  7.8.Viseiropas privāto pensiju produkts (A8-0278/2018 - Sophia in 't Veld)
 8.Balsojumu labojumi un nodomi balsot (sk. protokolu)
 9.Lēmumi attiecībā uz atsevišķiem dokumentiem (sk. protokolu)
 10.Dokumentu iesniegšana (sk. protokolu)
 11.Šīs sesijas protokolu apstiprināšana un pieņemto tekstu nosūtīšana (sk. protokolu)
 12.Nākamo sēžu datumi (sk. protokolu)
 13.Sēdes slēgšana
 14.Sesijas pārtraukšana
Debašu stenogramma
Pārskatītā redakcija (529 kb)
 
Debašu stenogramma
Pārskatītā redakcija (2789 kb)
Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 22. jūlijsJuridisks paziņojums - Privātuma politika