Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Debatten
Donderdag 4 april 2019 - BrusselHerziene uitgave
 1.Opening van de vergadering
 2.Pan-Europees persoonlijk pensioenproduct (debat)
 3.Evenwicht tussen werk en privéleven voor ouders en mantelzorgers (debat) (debat)
 4.Hervatting van de vergadering
 5.Gedelegeerde handelingen (artikel 105, lid 6, van het Reglement) (gegeven gevolg): zie notulen
 6.Stemmingen
  6.1.Verzoek om opheffing van de immuniteit van Georgios Epitideios (A8-0185/2019 - Angel Dzhambazki) (stemming)
  6.2.Verzoek om opheffing van de immuniteit van Lampros Fountoulis (A8-0183/2019 - Angel Dzhambazki) (stemming)
  6.3.Verzoek om opheffing van de immuniteit van Eleftherios Synadinos (A8-0184/2019 - Angel Dzhambazki) (stemming)
  6.4.Vaststelling van de lijst van derde landen waarvan de onderdanen bij overschrijding van de buitengrenzen in het bezit moeten zijn van een visum en de lijst van derde landen waarvan de onderdanen van die plicht zijn vrijgesteld, met betrekking tot de terugtrekking van het VK uit de EU (A8-0047/2019 - Sergei Stanishev) (stemming)
  6.5.Richtsnoeren voor het werkgelegenheidsbeleid van de lidstaten (A8-0177/2019 - Miroslavs Mitrofanovs) (stemming)
  6.6.Afvalbeheer (B8-0231/2019) (stemming)
  6.7.Handhavingsvoorschriften en specifieke regels voor het detacheren van bestuurders in de sector van het wegvervoer (A8-0206/2018 - Merja Kyllönen) (stemming)
  6.8.Dagelijkse en wekelijkse rijtijden, minimumonderbrekingen en rusttijden en plaatsbepaling door middel van tachografen (A8-0205/2018 - Wim van de Camp) (stemming)
  6.9.Aanpassing aan de ontwikkelingen in de wegvervoersector (A8-0204/2018 - Ismail Ertug) (stemming)
  6.10.Gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor aardgas (A8-0143/2018 - Jerzy Buzek) (stemming)
  6.11.Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij (A8-0176/2019 - Gabriel Mato) (stemming)
  6.12.Meerjarenplan voor de visserijen die demersale bestanden exploiteren in het westelijke deel van de Middellandse Zee (A8-0005/2019 - Clara Eugenia Aguilera García) (stemming)
  6.13.Versterking van de beveiliging van identiteitskaarten en van verblijfsdocumenten afgegeven aan burgers van de Unie (A8-0436/2018 - Gérard Deprez) (stemming)
  6.14.Beheer van de verkeersveiligheid van weginfrastructuur (A8-0008/2019 - Daniela Aiuto) (stemming)
  6.15.Pan-Europees persoonlijk pensioenproduct (A8-0278/2018 - Sophia in 't Veld) (stemming)
  6.16.Evenwicht tussen werk en privéleven voor ouders en mantelzorgers (A8-0270/2018 - David Casa) (stemming)
  6.17.Bescherming van de begroting van de Unie in geval van fundamentele tekortkomingen op het gebied van de rechtsstaat in de lidstaten (A8-0469/2018 - Eider Gardiazabal Rubial, Petri Sarvamaa) (stemming)
  6.18.Europees Sociaal Fonds+ (ESF+) (A8-0461/2018 - Verónica Lope Fontagné) (stemming)
  6.19.Geautomatiseerde verwerking van gegevens inzake de overbrenging van en de controle op accijnsgoederen (A8-0010/2019 - Kay Swinburne) (stemming)
  6.20.Hergebruik van overheidsinformatie (A8-0438/2018 - Neoklis Sylikiotis) (stemming)
  6.21.Meerjarig herstelplan voor mediterrane zwaardvis (A8-0389/2018 - Marco Affronte) (stemming)
  6.22.Minimum opleidingsniveau van zeevarenden (A8-0007/2019 - Dominique Riquet) (stemming)
  6.23.Aanpassing van de jaarlijkse voorfinanciering voor de jaren 2021 tot en met 2023 (A8-0181/2019 - Mirosław Piotrowski) (stemming)
  6.24.Tijdelijke herinvoering van het grenstoezicht aan de binnengrenzen (A8-0356/2018 - Tanja Fajon) (stemming)
  6.25.Ontwerpresolutie ingediend overeenkomstig artikel 108. lid 6, van het Reglement met een verzoek aan het Hof van Justitie om een advies in verband met de toetreding van de EU tot het Verdrag inzake het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld (stemming)
  6.26.Fiscale behandeling van pensioenproducten, inclusief het pan-Europees persoonlijk pensioenproduct (A8-0481/2018 - Sophia in 't Veld) (stemming)
 7.Stemverklaringen
  7.1.Handhavingsvoorschriften en specifieke regels voor het detacheren van bestuurders in de sector van het wegvervoer (A8-0206/2018 - Merja Kyllönen)
  7.2.Dagelijkse en wekelijkse rijtijden, minimumonderbrekingen en rusttijden en plaatsbepaling door middel van tachografen (A8-0205/2018 - Wim van de Camp)
  7.3.Aanpassing aan de ontwikkelingen in de wegvervoersector (A8-0204/2018 - Ismail Ertug)
  7.4.Gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor aardgas (A8-0143/2018 - Jerzy Buzek)
  7.5.Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij (A8-0176/2019 - Gabriel Mato)
  7.6.Versterking van de beveiliging van identiteitskaarten en van verblijfsdocumenten afgegeven aan burgers van de Unie (A8-0436/2018 - Gérard Deprez)
  7.7.Beheer van de verkeersveiligheid van weginfrastructuur (A8-0008/2019 - Daniela Aiuto)
  7.8.Pan-Europees persoonlijk pensioenproduct (A8-0278/2018 - Sophia in 't Veld)
 8.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag: zie notulen
 9.Besluiten inzake bepaalde documenten: zie notulen
 10.Ingekomen stukken: zie notulen
 11.Goedkeuring van de notulen van deze vergaderperiode en verzending van de aangenomen teksten: zie notulen
 12.Rooster van de volgende vergaderingen: zie notulen
 13.Sluiting van de vergadering
 14.Onderbreking van de zitting
Debatten
Herziene uitgave (529 kb)
 
Debatten
Herziene uitgave (2789 kb)
Laatst bijgewerkt op: 22 juli 2019Juridische mededeling - Privacybeleid