Înapoi 
 Înainte 
PVTACRE
Stenograma dezbaterilor
Joi, 4 aprilie 2019 - BruxellesEdiţie revizuită
 1.Deschiderea ședinței
 2.Un produs paneuropean de pensii personale (dezbatere)
 3.Echilibrul dintre viața profesională și cea privată a părinților și îngrijitorilor (dezbatere) (dezbatere)
 4.Reluarea şedinţei
 5.Actes délégués + Actes délégués (suites données): consultaţi procesul-verbal
 6.Votare
  6.1.Cerere de ridicare a imunității lui Georgios Epitideios (A8-0185/2019 - Angel Dzhambazki) (vot)
  6.2.Cerere de ridicare a imunității lui Lampros Fountoulis (A8-0183/2019 - Angel Dzhambazki) (vot)
  6.3.Cerere de ridicare a imunității lui Eleftherios Synadinos (A8-0184/2019 - Angel Dzhambazki) (vot)
  6.4.Stabilirea listei țărilor terțe ai căror resortisanți trebuie să dețină viză pentru trecerea frontierelor externe și a listei țărilor terțe ai căror resortisanți sunt exonerați de această obligație, în ceea ce privește retragerea Regatului Unit din Uniune (A8-0047/2019 - Sergei Stanishev) (vot)
  6.5.Orientările pentru politicile de ocupare a forței de muncă ale statelor membre (A8-0177/2019 - Miroslavs Mitrofanovs) (vot)
  6.6.Gestionarea deșeurilor (B8-0231/2019) (vot)
  6.7.Cerințe de control și norme speciale privind detașarea conducătorilor auto în sectorul transportului rutier (A8-0206/2018 - Merja Kyllönen) (vot)
  6.8.Perioadele de conducere zilnice și săptămânale, pauzele minime și perioadele de repaus zilnic și săptămânal și poziționarea prin intermediul tahografelor (A8-0205/2018 - Wim van de Camp) (vot)
  6.9.Adaptarea la evoluțiile din sectorul transportului rutier (A8-0204/2018 - Ismail Ertug) (vot)
  6.10.Normele comune pentru piața internă în sectorul gazelor naturale (A8-0143/2018 - Jerzy Buzek) (vot)
  6.11.Fondul european pentru afaceri maritime și activități pescărești (A8-0176/2019 - Gabriel Mato) (vot)
  6.12.Planul multianual pentru activitățile de pescuit care exploatează stocuri demersale în vestul Mării Mediterane (A8-0005/2019 - Clara Eugenia Aguilera García) (vot)
  6.13.Consolidarea securității cărților de identitate și a documentelor de ședere eliberate cetățenilor Uniunii (A8-0436/2018 - Gérard Deprez) (vot)
  6.14.Gestionarea siguranței infrastructurii rutiere (A8-0008/2019 - Daniela Aiuto) (vot)
  6.15.Un produs paneuropean de pensii personale (A8-0278/2018 - Sophia in 't Veld) (vot)
  6.16.Echilibrul dintre viața profesională și cea privată a părinților și îngrijitorilor (A8-0270/2018 - David Casa) (vot)
  6.17.Protecția bugetului Uniunii în cazul unor deficiențe generalizate în ceea ce privește statul de drept în statele membre (A8-0469/2018 - Eider Gardiazabal Rubial, Petri Sarvamaa) (vot)
  6.18.Fondul social european Plus (FSE+) (A8-0461/2018 - Verónica Lope Fontagné) (vot)
  6.19.Informatizarea circulației și a controlului produselor accizabile (A8-0010/2019 - Kay Swinburne) (vot)
  6.20.Reutilizarea informațiilor din sectorul public (A8-0438/2018 - Neoklis Sylikiotis) (vot)
  6.21.Planul multianual de refacere a stocurilor de pește-spadă din Marea Mediterană (A8-0389/2018 - Marco Affronte) (vot)
  6.22.Nivelul minim de formare a navigatorilor (A8-0007/2019 - Dominique Riquet) (vot)
  6.23.Ajustarea prefinanțării anuale pentru anii 2021-2023 (A8-0181/2019 - Mirosław Piotrowski) (vot)
  6.24.Reintroducerea temporară a controalelor la frontierele interne (A8-0356/2018 - Tanja Fajon) (vot)
  6.25.Propunere de rezoluție depusă în conformitate cu articolul 108 alineatul (6) din Regulamentul de procedură prin care se solicită avizul Curții de Justiție cu privire la aderarea UE la Convenția privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice (vot)
  6.26.Tratamentul fiscal al produselor de pensii, inclusiv al produsului paneuropean de pensii personale (A8-0481/2018 - Sophia in 't Veld) (vot)
 7.Explicații privind votul
  7.1.Cerințe de control și norme speciale privind detașarea conducătorilor auto în sectorul transportului rutier (A8-0206/2018 - Merja Kyllönen)
  7.2.Perioadele de conducere zilnice și săptămânale, pauzele minime și perioadele de repaus zilnic și săptămânal și poziționarea prin intermediul tahografelor (A8-0205/2018 - Wim van de Camp)
  7.3.Adaptarea la evoluțiile din sectorul transportului rutier (A8-0204/2018 - Ismail Ertug)
  7.4.Normele comune pentru piața internă în sectorul gazelor naturale (A8-0143/2018 - Jerzy Buzek)
  7.5.Fondul european pentru afaceri maritime și activități pescărești (A8-0176/2019 - Gabriel Mato)
  7.6.Consolidarea securității cărților de identitate și a documentelor de ședere eliberate cetățenilor Uniunii (A8-0436/2018 - Gérard Deprez)
  7.7.Gestionarea siguranței infrastructurii rutiere (A8-0008/2019 - Daniela Aiuto)
  7.8.Un produs paneuropean de pensii personale (A8-0278/2018 - Sophia in 't Veld)
 8.Corectarea voturilor și intențiile de vot: consultaţi procesul-verbal
 9.Decizii privind anumite documente: a se vedea procesul-verbal
 10.Depunere de documente: consultați procesul-verbal
 11.Aprobarea proceselor-verbale ale actualei perioade de sesiune și transmiterea textelor adoptate: consultaţi procesul-verbal
 12.Calendarul următoarelor ședințe: consultaţi procesul-verbal
 13.Ridicarea ședinței
 14.Întreruperea sesiunii
Stenograma dezbaterilor
Ediţie revizuită (529 kb)
 
Stenograma dezbaterilor
Ediţie revizuită (2789 kb)
Ultima actualizare: 22 iulie 2019Aviz juridic - Politica de confidențialitate