Edellinen 
 Seuraava 
PöytäkirjaÄänestyksetNimenhuutoäänestyksetHyväksytyt tekstitSanatarkat istuntoselostukset
Sanatarkat istuntoselostukset
Maanantai 15. huhtikuuta 2019 - StrasbourgLopullinen versio
 1.Istuntokauden uudelleen avaaminen
 2.Istunnon avaaminen
 3.Puhemiehen julkilausumat
 4.Edellisten istuntojen pöytäkirjojen hyväksyminen
 5.Parlamentin kokoonpano: ks. pöytäkirja
 6.Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano: ks. pöytäkirja
 7.Työjärjestyksen tulkinta: ks. pöytäkirja
 8.Puhemiehen ilmoitus: ks. pöytäkirja
 9.Tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen annettujen säädösten allekirjoittaminen (työjärjestyksen 78 artikla): ks. pöytäkirja
 10.Parlamentin kantojen ja päätöslauselmien johdosta toteutetut toimet: ks. pöytäkirja
 11.Suullisesti vastattavat kysymykset (vastaanotetut asiakirjat): ks. pöytäkirja
 12.Vastaanotetut asiakirjat: ks. pöytäkirja
 13.Käsittelyjärjestys
 14.Unionin oikeuden rikkomisesta ilmoittavien henkilöiden suojelu (keskustelu)
 15.Oikeusvaltioperiaate Romaniassa (keskustelu)
 16.Kollektiivisten sijoitusrahastojen rajatylittävä markkinointi (direktiivi) - Kollektiivisten sijoitusrahastojen rajatylittävä markkinointi (asetus) (keskustelu)
 17.Vakavaraisuusasetus - Vakavaraisuusdirektiivi - Luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten tappionkattamiskyky ja pääomapohjan vahvistamiskyky -Luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten tappionkattamiskyky ja pääomapohjan vahvistamiskyky sekä direktiivin 98/26/EY muuttaminen (keskustelu)
 18.Valtionvelkakirjavakuudelliset arvopaperit (keskustelu)
 19.Euroopan valvontaviranomaiset ja finanssimarkkinat - Finanssijärjestelmän makrotason vakauden valvonta Euroopan unionissa ja Euroopan järjestelmäriskikomitean perustaminen - Rahoitusvälineiden markkinat ja vakuutus- ja jälleenvakuutustoiminnan aloittaminen ja harjoittaminen (Solvenssi II) (keskustelu)
 20.Sijoituspalveluyritysten vakavaraisuusvalvonta (direktiivi) - Sijoituspalveluyritysten vakavaraisuusvaatimukset (asetus) (keskustelu)
 21.Digitaalisten palvelujen EU-veron hylkääminen (keskustelu)
 22.Minuutin puheenvuorot poliittisesti tärkeistä asioista
 23.Seuraavan istunnon esityslista: ks. pöytäkirja
 24.Istunnon päättäminen
Sanatarkat istuntoselostukset
Lopullinen versio (486 kb)
 
Sanatarkat istuntoselostukset
Lopullinen versio (2621 kb)
Päivitetty viimeksi: 8. heinäkuuta 2019Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö