Iepriekšējais 
 Nākošais 
ProtokolsBalsojumiBalsojumi pēc sarakstaPieņemtie tekstiStenogramma
Debašu stenogramma
Pirmdiena, 2019. gada 15. aprīlis - StrasbūraPārskatītā redakcija
 1.Sesijas atsākšana
 2.Sēdes atklāšana
 3.Priekšsēdētāja paziņojumi
 4.Iepriekšējo sēžu protokolu apstiprināšana
 5.Parlamenta sastāvs (sk. protokolu)
 6.Komiteju un delegāciju sastāvs (sk. protokolu)
 7.Reglamenta interpretācija (sk. protokolu)
 8.Priekšsēdētāja paziņojums (sk. protokolu)
 9.Saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru pieņemto tiesību aktu parakstīšana (Reglamenta 78. pants) (sk. protokolu)
 10.Saistībā ar Parlamenta nostājām un rezolūcijām veiktie pasākumi (sk. protokolu)
 11.Jautājumi, uz kuriem jāatbild mutiski (iesniegšana) (sk. protokolu)
 12.Dokumentu iesniegšana (sk. protokolu)
 13.Darba kārtība
 14.To personu aizsardzība, kuras ziņo par Savienības tiesību aktu pārkāpumiem (debates)
 15.Tiesiskums Rumānijā (debates)
 16.Kolektīvo ieguldījumu fondu pārrobežu izplatīšana (direktīva) - Kolektīvo ieguldījumu fondu pārrobežu izplatīšanas atvieglošana (regula) (debates)
 17.Kapitāla prasību regula - Kapitāla prasību direktīva - Zaudējumu absorbcijas un rekapitalizācijas spēja kredītiestādēm un ieguldījumu brokeru sabiedrībām -Kredītiestāžu un ieguldījumu brokeru sabiedrību zaudējumu absorbcijas un rekapitalizācijas spēja un grozījumu izdarīšana Direktīvā 98/26/EK (debates)
 18.Ar valsts obligācijām nodrošinātie vērtspapīri (debates)
 19.Eiropas uzraudzības iestādes un finanšu tirgi - Eiropas Savienības finanšu sistēmas makrouzraudzība un Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas izveidošana - Finanšu instrumentu tirgi un uzņēmējdarbības uzsākšana un veikšana apdrošināšanas un pārapdrošināšanas jomā (Maksātspēja II) (debates)
 20.Direktīva par ieguldījumu brokeru sabiedrību prudenciālo uzraudzību - Regula par ieguldījumu brokeru sabiedrību prudenciālās uzraudzības prasībām (debates)
 21.Neizdošanās pieņemt ES digitālo pakalpojumu nodokli (debates)
 22.Vienu minūti ilgas uzstāšanās par politiski svarīgiem jautājumiem
 23.Nākamās sēdes darba kārtība (sk. protokolu)
 24.Sēdes slēgšana
Debašu stenogramma
Pārskatītā redakcija (486 kb)
 
Debašu stenogramma
Pārskatītā redakcija (2621 kb)
Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 8. jūlijsJuridisks paziņojums - Privātuma politika