Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Volledig verslag van de vergaderingen
Maandag 15 april 2019 - StraatsburgHerziene uitgave
 1.Hervatting van de zitting
 2.Opening van de vergadering
 3.Verklaringen van het voorzitterschap
 4.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergaderingen
 5.Samenstelling Parlement: zie notulen
 6.Samenstelling commissies en delegaties: zie notulen
 7.Interpretatie van het Reglement: zie notulen
 8.Mededeling van de Voorzitter: zie notulen
 9.Ondertekening van volgens de gewone wetgevingsprocedure vastgestelde handelingen (artikel 78 van het Reglement): zie notulen
 10.Aan de standpunten en resoluties van het Parlement gegeven gevolg: zie notulen
 11.Vragen met verzoek om mondeling antwoord (indiening): zie notulen
 12.Ingekomen stukken: zie notulen
 13.Regeling van de werkzaamheden
 14.Bescherming van personen die inbreuken op het Unierecht melden (debat)
 15.De rechtsstaat in Roemenië (debat)
 16.Grensoverschrijdende distributie van collectieve beleggingsfondsen (richtlijn) - Faciliteren van de grensoverschrijdende distributie van collectieve beleggingsfondsen (debat)
 17.Verordening kapitaalvereisten - Richtlijn kapitaalvereisten - Verliesabsorptie- en herkapitalisatiecapaciteit voor kredietinstellingen en beleggingsondernemingen -Verliesabsorptie- en herkapitalisatiecapaciteit van kredietinstellingen en beleggingsondernemingen en wijziging van Richtlijn 98/26/EG (debat)
 18.Door overheidsobligaties gedekte effecten (debat)
 19.Europese toezichthoudende autoriteiten en financiële markten - Macroprudentieel toezicht van de Europese Unie op het financiële stelsel en oprichting van een Europees Comité voor systeemrisico’s - Markten voor financiële instrumenten en de toegang tot en uitoefening van het verzekerings- en het herverzekeringsbedrijf (Solvabiliteit II) (debat)
 20.Prudentieel toezicht op beleggingsondernemingen (richtlijn) - Prudentiële vereisten voor beleggingsondernemingen (verordening) (debat)
 21.Niet-goedkeuring van een EU-digitaledienstenbelasting (debat)
 22.Spreektijd van één minuut over kwesties van politiek belang
 23.Agenda van de volgende vergadering: zie notulen
 24.Sluiting van de vergadering
Volledig verslag van de vergaderingen
Herziene uitgave (486 kb)
 
Volledig verslag van de vergaderingen
Herziene uitgave (2621 kb)
Laatst bijgewerkt op: 8 juli 2019Juridische mededeling - Privacybeleid