Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Rozpravy
Pondelok, 15. apríla 2019 - ŠtrasburgRevidované vydanie
 1.Pokračovanie prerušeného zasadania
 2.Otvorenie rokovania
 3.Vyhlásenia predsedníctva
 4.Schválenie zápisníc z predchádzajúcich rokovaní
 5.Zloženie Parlamentu: pozri zápisnicu
 6.Zloženie výborov a delegácií: pozri zápisnicu
 7.Výklad rokovacieho poriadku: pozri zápisnicu
 8.Oznámenie predsedníctva: pozri zápisnicu
 9.Podpis aktov prijatých v súlade s riadnym legislatívnym postupom (článok 78 rokovacieho poriadku): pozri zápisnicu
 10.Kroky podniknuté na základe pozícií a uznesení Parlamentu: pozri zápisnicu
 11.Otázky na ústne zodpovedanie (predložené dokumenty): pozri zápisnicu
 12.Predložené dokumenty: pozri zápisnicu
 13.Program práce
 14.Ochrana osôb nahlasujúcich porušenia práva Únie (rozprava)
 15.Právny štát v Rumunsku (rozprava)
 16.Cezhraničná distribúcia fondov kolektívneho investovania - Cezhraničná distribúcia fondov kolektívneho investovania (rozprava)
 17.Kapitálové požiadavky (nariadenie) - Kapitálové požiadavky (smernica) - Kapacita na absorpciu strát a rekapitalizáciu úverových inštitúcií a investičných spoločností (nariadenie) -Kapacita úverových inštitúcií a investičných spoločností na absorpciu strát a rekapitalizáciu (smernica) (rozprava)
 18.Cenné papiere zabezpečené štátnymi dlhopismi (rozprava)
 19.Európske orgány dohľadu a finančné trhy - Makroprudenciálny dohľad Európskej únie nad finančným systémom a zriadenie Európskeho výboru pre systémové riziká - Trhy s finančnými nástrojmi a začatie a vykonávanie poistenia a zaistenia (Solventnosť II) (rozprava)
 20.Prudenciálny dohľad nad investičnými spoločnosťami (smernica) - Prudenciálne požiadavky na investičné spoločnosti (nariadenie) (rozprava)
 21.Neprijatie dane EÚ z digitálnych služieb (rozprava)
 22.Jednominútové vystúpenia k otázkam politického významu
 23.Program rokovania na nasledujúci deň: pozri zápisnicu
 24.Skončenie rokovania
Rozpravy
Revidované vydanie (486 kb)
 
Rozpravy
Revidované vydanie (2621 kb)
Posledná úprava: 8. júla 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia