Prejšnje 
 Naslednje 
PVTACRE
Dobesedni zapisi razprav
Ponedeljek, 15. april 2019 - StrasbourgPregledana izdaja
 1.Nadaljevanje zasedanja
 2.Otvoritev seje
 3.Izjave predsedujočega
 4.Sprejetje zapisnikov predhodnih sej
 5.Sestava Parlamenta: gl. zapisnik
 6.Sestava odborov in delegacij: gl. zapisnik
 7.Razlaga Poslovnika: gl. zapisnik
 8.Sporočilo predsedujočega: gl. zapisnik
 9.Podpis aktov, sprejetih v skladu z rednim zakonodajnim postopkom (člen 78 Poslovnika): gl. zapisnik
 10.Nadaljnje obravnavanje stališč in resolucij Parlamenta: gl. zapisnik
 11.Vprašanja za ustni odgovor (predložitev): gl. zapisnik
 12.Predložitev dokumentov: glej zapisnik
 13.Razpored dela
 14.Zaščita oseb, ki prijavijo kršitve prava Unije (razprava)
 15.Pravna država v Romuniji (razprava)
 16.Čezmejna distribucija kolektivnih investicijskih skladov (direktiva) - Čezmejna distribucija kolektivnih investicijskih skladov (uredba) (razprava)
 17.Uredba o kapitalskih zahtevah - Direktiva o kapitalskih zahtevah - Sposobnost kreditnih institucij in investicijskih podjetij za pokrivanje izgub in dokapitalizacijo -Sposobnost kreditnih institucij in investicijskih podjetij za pokrivanje izgub in dokapitalizacijo ter sprememba Direktive 98/26/ES (razprava)
 18.Vrednostni papirji, kriti z državnimi obveznicami (razprava)
 19.Evropski nadzorni organi in finančni trgi - Makrobonitetni nadzor nad finančnim sistemom Evropske unije in ustanovitev Evropskega odbora za sistemska tveganja - Trgi finančnih instrumentov in začetek opravljanja in opravljanje dejavnosti zavarovanja in pozavarovanja (Solventnost II) (razprava)
 20.Bonitetni nadzor investicijskih podjetij (direktiva) - Bonitetne zahteve za investicijska podjetja (uredba) (razprava)
 21.Nesprejetje davka EU na digitalne storitve (razprava)
 22.Enominutni govori o zadevah političnega pomena
 23.Dnevni red naslednje seje: gl. zapisnik
 24.Zaključek seje
Dobesedni zapisi razprav
Pregledana izdaja (486 kb)
 
Dobesedni zapisi razprav
Pregledana izdaja (2621 kb)
Zadnja posodobitev: 8. julij 2019Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov