Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Debatter
Måndagen den 15 april 2019 - StrasbourgReviderad upplaga
 1.Återupptagande av sessionen
 2.Öppnande av sammanträdet
 3.Uttalanden av talmannen
 4.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 5.Parlamentets sammansättning: se protokollet
 6.Utskottens och delegationernas sammansättning: se protokollet
 7.Tolkning av arbetsordningen: se protokollet
 8.Meddelande från talmannen: se protokollet
 9.Undertecknande av rättsakter som antagits i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet (artikel 78 i arbetsordningen): se protokollet
 10.Kommissionens åtgärder till följd av parlamentets åtgärder och resolutioner: se protokollet
 11.Frågor för muntligt besvarande (inkomna dokument): se protokollet
 12.Inkomna dokument: se protokollet
 13.Arbetsplan
 14.Skydd för personer som rapporterar om överträdelser av unionsrätten (debatt)
 15.Rättsstatsprincipen i Rumänien (debatt)
 16.Gränsöverskridande distribution av kollektiva investeringsfonder (direktiv) - Gränsöverskridande distribution av kollektiva investeringsfonder (förordning) (debatt)
 17.Kapitalkrav (förordning) - Kapitalkrav (direktiv) - Kreditinstituts och värdepappersföretags förlustabsorberings- och rekapitaliseringskapacitet (förordning) -Kreditinstituts och värdepappersföretags förlustabsorberings- och rekapitaliseringskapacitet (direktiv) (debatt)
 18.Värdepapper med statsobligationer som underliggande tillgångar (debatt)
 19.Europeiska tillsynsmyndigheter och finansmarknader - Makrotillsyn av det finansiella systemet på EU-nivå och inrättande av en europeisk systemrisknämnd - Marknader för finansiella instrument samt upptagande och utövande av försäkrings- och återförsäkringsverksamhet (Solvens II) (debatt)
 20.Tillsyn av värdepappersföretag (direktiv) - Tillsynskrav för värdepappersföretag (förordning) (debatt)
 21.Underlåtenhet att anta en EU-skatt på digitala tjänster (debatt)
 22.Anföranden på en minut om frågor av politisk vikt
 23.Föredragningslista för nästa sammanträde: se protokollet
 24.Avslutande av sammanträdet
Debatter
Reviderad upplaga (486 kb)
 
Debatter
Reviderad upplaga (2621 kb)
Senaste uppdatering: 8 juli 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy