Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2018/0064(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0391/2018

Ingediende teksten :

A8-0391/2018

Debatten :

PV 16/04/2019 - 6
CRE 16/04/2019 - 6

Stemmingen :

PV 11/12/2018 - 5.3
CRE 11/12/2018 - 5.3
PV 16/04/2019 - 8.22
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2019)0380

Volledig verslag van de vergaderingen
Dinsdag 16 april 2019 - Straatsburg Herziene uitgave

6. Europese Arbeidsautoriteit (debat)
Video van de redevoeringen
Notulen
MPphoto
 

  La Présidente. – L’ordre du jour appelle le débat sur le rapport de Jeroen Lenaers, au nom de la commission de l’emploi et des affaires sociales, sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant une Autorité européenne du travail (COM(2018)0131 – C8-0118/2018 – 2018/0064(COD)) (A8-0391/2018).

 
  
MPphoto
 

  Jeroen Lenaers, Rapporteur. – Voorzitter, de gemeenschappelijke Europese markt is gebouwd op vrijheden: het vrij verkeer van personen, het vrij verkeer van goederen, kapitaal en diensten. Die vier vrijheden hebben ons veel gebracht: meer economische groei, meer handel, meer welvaart.

Europa gaat echter over meer dan alleen markt, geld en handel. We moeten ervoor zorgen dat die gemeenschappelijke markt ook echt een eerlijke markt wordt: een markt waar werknemers krijgen waar ze recht op hebben en niet uitgebuit worden, waar geen ruimte is voor schijnzelfstandigheid, sociale dumping of verdringing op de arbeidsmarkt, waar bedrijven en burgers onder duidelijke voorwaarden grensoverschrijdend actief kunnen zijn zonder de dupe te worden van oneerlijke concurrentie van malafide bedrijven. Dus niet alleen een vrije markt, maar vooral een eerlijke markt. Niet alleen vrij verkeer van personen en diensten, maar eerlijk verkeer van personen en diensten.

Om dat te bereiken hebben we twee dingen nodig: strenge en duidelijke Europese regels, maar ook goede handhaving van die regels. Aan die regels hebben we hier de afgelopen jaren hard gewerkt. We hebben met de detacheringsrichtlijn gelijk loon voor gelijk werk op dezelfde plek tot een realiteit gemaakt, we hebben de strijd tegen zwartwerk geïntensiveerd, we hebben werknemers beter beschermd tegen het werken met gevaarlijke stoffen en we hebben via de Europese pijler van sociale rechten heel veel gedaan om een eerlijk en sociaal Europa tot een realiteit te maken.

Regels zijn echter het papier waarop ze gedrukt staan niet waard als ze niet ook voldoende, goed en efficiënt gehandhaafd worden. Daar ligt een hele grote uitdaging. Meer dan 17 miljoen Europeanen wonen of werken in een ander land dan waar ze vandaan komen. Dat aantal is in de afgelopen tien jaar verdubbeld en zal in de nabije toekomst alleen maar toenemen.

Tegelijkertijd zien we dat sociale en arbeidsinspecties in de lidstaten nog veelal beperkt zijn tot de eigen landsgrenzen, waardoor grensoverschrijdende handhaving verre van effectief is. Daar maken we vandaag een einde aan: met de oprichting van de Europese Arbeidsautoriteit geven we grensoverschrijdende handhaving en controle een stevige boost. We laten hier vandaag zien dat we die uitdaging ook als Parlement heel erg serieus nemen.

En we laten zien dat het Europees Parlement kan leveren, want de Europese Commissie deed het voorstel amper een jaar geleden en de Europese Arbeidsautoriteit kan al daadwerkelijk aan de slag. Betere informatievoorziening voor burgers en bedrijven over hun rechten en plichten, collega's uit verschillende landen samenbrengen om gezamenlijk inspecties en handhaving te realiseren, bemiddelen tussen lidstaten die het oneens zijn over hoe Europese regels te handhaven, risicoanalyses maken van onze zwakke plekken en hoe we daar beter op kunnen treden: er is meer dan genoeg te doen voor de nieuwe arbeidsautoriteit.

Ik ben blij dat het een autoriteit is, want een autoriteit heeft tanden nodig. Tanden om misbruik tegen te gaan. Tanden om ervoor te zorgen dat het vertrouwen in de interne markt in de toekomst behouden blijft.

Ik wil dan ook graag mijn dank uitspreken. Allereerst aan commissaris Marianne Thyssen, zonder wiens initiatief, energie en bevlogenheid dit resultaat er vandaag niet geweest zou zijn. Dank ook aan het Roemeense voorzitterschap, met wie we een bizar intensief schema van onderhandelingen gevoerd hebben. Dankzij dat commitment hebben we vandaag dit resultaat. Tot slot dank ik mijn collega's van de andere fracties. Sommigen van hen heb ik in de periode van onderhandelingen vaker gezien dan mijn eigen vrouw. Zeg het niet tegen mijn vrouw, maar het was het absoluut waard. We zitten hier vandaag met een goed resultaat en dat danken we aan de plezierige en constructieve samenwerking tussen ons allemaal. En vooral ook tot slot, Voorzitter, een groot woord van dank aan alle medewerkers en adviseurs die dit mogelijk gemaakt hebben. Want zonder hen zou er in dit Parlement niks voor elkaar komen.

 
  
MPphoto
 

  Marianne Thyssen, Member of the Commission. – Mr President, I am also very happy to be here before the vote on the regulation establishing the European Labour Authority (ELA). I have always considered this regulation to be the final piece of the agenda of this Commission for fair labour mobility in Europe.

I presented the proposal in March 2018 and, one year later, we are here to vote on the final regulation. This impressive result in decision-making owes a lot to the constructive approach taken by both co—legislators and to the commitment and hard work of Parliament’s rapporteur and the successive Council Presidencies. I would like to thank the rapporteur, Jeroen Lenaers, for his extraordinary commitment and his extremely efficient handling of the negotiations on behalf of the Parliament. I would of course also like to thank the shadow rapporteurs and the Council Presidency for their constructive work in bringing the file to a rapid and successful conclusion.

The European Labour Authority will be the Union’s first operational agency in the area of labour mobility. Its establishment is much needed. Today, 17 million European citizens are living or working in another Member State than that of their citizenship. The European Labour Authority will be there for them, to ensure that European labour mobility rules are applied in a consistent, thorough and fair manner. The Authority will pursue three objectives, which are equally important. First, it will facilitate access to information and services to companies and citizens. When moving across borders, they need to know what their rights and obligations are. ELA will ensure that Member States comply with their information obligations, for example in the area of posting of workers, and it will manage the day—to—day activities of EURES, the European job mobility portal. Second, the authority will facilitate and support cooperation between national authorities that enforce EU legislation in the areas of labour mobility and social security coordination. The Authority will thus enable Member States in cross—border contexts to fight social fraud, abuse of workers’ rights and undeclared work more efficiently.

Building on the examples of Eurojust and Europol, the European Labour Authority will bring national experts together under one roof in order to facilitate information exchange and cooperation. No doubt this will significantly contribute to the creation of a common enforcement culture, to efficient exchanges and mutual trust. The European Labour Authority will also give the necessary support for national inspectorates to cooperate through concerted and joint inspections. Third, the European Labour Authority will provide a forum for mediation between national authorities in case of disputes. By promoting dialogue and out-of-court settlements of issues, we aim to facilitate swift responses to disputes which involve cases of individual citizens or companies.

I know that, two years ago, when we started referring to the possible establishment of the European Labour Authority, some had doubts about the added value of another European agency. Our proposal already made clear that we wanted to set up an authority with operational tasks that were not yet exercised at EU level, and this is exactly what this regulation has done. The European Labour Authority will be of great practical value in the day—to—day enforcement of labour mobility rules and, at the same time, it will open opportunities for a fair mobility of labour within the European Union. Once adopted, this Commission is ready to take the first practical steps to make the European Labour Authority operational by autumn 2019. I’m really looking forward to your observations later on.

 
  
MPphoto
 

  Jens Geier, Verfasser der Stellungnahme des mitberatenden Haushaltsausschusses. – Frau Präsidentin, verehrte Frau Kommissarin Thyssen, liebe Kolleginnen und Kollegen! Die Arbeitsmarktbehörde wird sich um die effektive Anwendung und Durchsetzung von europäischem Recht zur Arbeitsmobilität kümmern – das ist gut. Sie ist zukünftig die erste Ansprechpartnerin für nationale Arbeitsinspekteure, die grenzüberschreitende Kontrollen durchführen, um Lohn- und Sozialdumping zu unterbinden – auch das ist gut. Dadurch erhalten auch ehrliche Unternehmen mehr Schutz vor unfairem Wettbewerb – das ist auch gut. Nicht so schön ist, dass wir noch ein bisschen warten müssen, bis diese Agentur voll funktionsfähig sein wird. Gleichwohl ist sie ein wichtiger Meilenstein.

Wir hätten uns allerdings durchaus stärkere Kontrollkompetenzen für die Arbeitsbehörde gewünscht. Besonders bedauerlich ist, dass es nicht gelungen ist, Sanktionsmöglichkeiten gegen kooperationsunwillige Mitgliedstaaten durchzusetzen, und auch die schwache Einbindung von Sozialpartnern im Management der Agentur ist meiner Meinung nach ein Fehler. Mir ist bis heute unverständlich, wie die konservativ-liberalen Fraktionen das vernachlässigen konnten. Und wir hoffen, dass beim Streit um den Sitz dieser Arbeitsbehörde mehr Rationalität waltet, als das zuletzt beim Sitz von Agenturen der Fall war.

 
  
MPphoto
 

  Karima Delli, rapporteuse pour avis de la commission des transports et du tourisme.(début de l’intervention hors micro)... aux abus, la mise en place d’une autorité européenne du travail est plus que nécessaire: elle est indispensable. L’Europe sociale n’existe que dans les textes et jamais dans la réalité, ça suffit! Donnons-nous les moyens de mettre la loi en application et une fois pour toutes, mettons fin au dumping social.

Cette autorité permettra d’aider et d’accompagner, non seulement les travailleurs détachés, mais également les personnes établies dans un autre État membre pour y travailler. L’Union européenne doit enfin réellement agir pour les droits des travailleurs au sein de l’Union européenne afin qu’ils soient respectés et que la libre circulation demeure une réelle opportunité.

L’autorité européenne du travail pourra notamment coordonner les inspections sur tout le territoire et veiller au respect des règles sociales en vigueur. Il s’agit très clairement, mes chers collègues, d’une avancée de l’Europe sociale car, concrètement, elle existe bel et bien dans les textes, mais n’est toujours pas mise en œuvre ou respectée: cela ne pouvait plus durer et il ne faut plus que cela dure!

J’espère, mes chers collègues, que tous ensemble nous adopterons ce texte à une très large majorité.

 
  
MPphoto
 

  Ангел Джамбазки, Докладчик JURI. – Г-жо Председател, за пореден път сме свидетели как чрез манипулации по темите „социален дъмпинг“ и „социални права“ се прави опит да се налагат ограничения на пазара. Нещо повече, виждаме предложение да се създаде агенция, която от една страна не би трябвало да се намесва в националните разпоредби и свободното движение на работници, но от друга страна би трябвало да санкционира държавите членки.

За пореден път – и без да има особена причина за това – сухопътният транспорт е изрично споменат в доклада. Това значи, че правителствата в Западна Европа продължават да се плашат от предприемачите и работниците от Изтока и решават с лека ръка да въвеждат все повече и повече нови регулации.

Трудовата мобилност в Съюза е от полза за европейските граждани, икономиките на държавите членки и държавите членки като цяло. Всички усилия относно регулирането на икономическите взаимоотношения в Съюза трябва да бъдат подчинени на принципа на улесняването на предприемачеството.

В случай че този орган все пак се създаде, би било прекрасен знак от страна на Европейския съюз да реши най-сетне централата му да бъде преместена в държава, в която няма европейска агенция. Такава например е България, която в рамките на своето председателство на Съвета на Европейския съюз доказа, че е достойна да бъде домакин на такава агенция.

 
  
MPphoto
 

  Emilian Pavel, Raportor LIBE. – Doamnă președintă, dați-mi voie să salut doi prieteni de acolo, de la tribună. Doamnă comisar, vă mulțumesc foarte mult pentru această propunere și pentru munca din ultimul an. Îl felicit pe domnul Boiangiu și felicit președinția rotativă a României pentru că am reușit în mai puțin de un an să finalizăm această negociere. Următoarea Autoritate Europeană a Muncii are o misiune foarte importantă, iar doamna comisar a ridicat câteva probleme care se vor realiza datorită acestei autorități.

Ce îmi doresc eu? Îmi doresc ca această autoritate să fie în România și am și argumente. Pentru că la nivel de România avem acest sistem numit ReviSal, prin care oferim o transparență cum nu o găsim în alte state membre. Oferim cele mai rapide răspunsuri la solicitările europene când vine vorba de cooperare transfrontalieră și date necesare despre muncitorii pe care îi detașăm, pe care îi trimitem în alte state membre. Acest lucru ne califică și cred că este o garanție că, dacă această autoritate va avea sediul în România, va avea aceleași rezultate pe care le are, iată, președinția rotativă a României în tot ce înseamnă domeniul muncă.

 
  
MPphoto
 

  Jordi Solé, rapporteur for the Committee on Women’s Rights and Gender Equality. – Madam President, the establishment of the European Labour Authority is a step forward in the protection of workers’ rights and the enforcement of labour law provisions for those many EU workers using their right to free movement.

However, as rapporteur for the Committee on Women’s Rights and Gender Equality (FEMM), I wish that more of the proposals put forward in our Opinion had been taken on board. For instance, the introduction of a clause to ensure gender mainstreaming, the need to carry out a gender impact assessment before the drafting of annual and multiannual programming, the need to liaise with the European Institute for Gender Equality (EIGE) – not only with Eurostat – when compiling statistic—relevant data, ensuring gender—sensitive reporting and evaluations, including the collection of gender—disaggregated data, and finally, not aiming at, but ensuring, gender balance in the composition of the European Labour Authority’s governing and consultative bodies.

Nevertheless, we fully support the report and hope that the Authority will become operational as soon as possible.

 
  
MPphoto
 

  David Casa, f'isem il-grupp PPE. – Sinjura President, nixtieq nibda billi nifraħ lir-Rapporteur Jeroen Lenaers għar-riżultat eċċellenti li kiseb f'din il-leġiżlazzjoni u li b'hekk ħadna passi importanti biex inkomplu niksbu Ewropa iżjed soċjali u ġusta.

Iva din hija storja ta' suċċess oħra fl-implimentazzjoni tal-prinċipji tal-pilastru Ewropew tad-drittijiet soċjali u suċċess ukoll fl-opportunitajiet offruti mis-suq komuni. L-Awtorità Ewropea tax-Xogħol se tkun hemm biex tgħin u tassisti lill-awtoritajiet individwi tal-Istati Membri biex jiġġieldu kontra kwalunkwe abbużi u frodi u jagħmlu din l-istess mobbiltà faċli għaċ-ċittadini. Ser ikun hemm ukoll biex tgħin fil-koperazzjoni bejn il-pajjiżi Ewropej u biex tinforza l-liġijiet li japplikaw. Biex nagħmlu dan, kellna nikkreaw regoli ċari, ġusti u li jiġu infurzati kif suppost fuq il-mobilità għax-xogħol. Huwa biss b'sinerġija u kooperazzjoni tajba bejn l-awtoritajiet tal-Istati Membri illi dan huwa possibbli. Mingħajr ma ninsew ir-rwol importanti li l-imsieħba soċjali għandhom f'dan il-proċess.

Kif nafu, is-suq komuni huwa ċentrali għall-pjan u l-proġett Ewropew, u l-mobbiltà fl-Unjoni Ewropea hija realtà li naraw u nesperjenzaw kuljum fejn miljuni ta' ċittadini Ewropej jaħdmu, jgħixu u jivvjaġġaw.

 
  
MPphoto
 

  Georgi Pirinski, on behalf of the S&D Group. – Madam President, the establishment of a European-level authority called on to play an essential role in ending labour exploitation, ensuring fair worker mobility and tackling undeclared work is a landmark achievement. President Juncker’s call in September 2017 was followed by a Commission proposal as early as March of last year and intensive work by this Parliament, together with the Council, in arriving today at the point of agreement in record time. It is of vital importance to endeavour to make the European pillar of social rights everyday living reality for each and every European citizen, no matter from which Member State he comes. Moreover, it must become the guiding light for achieving superior competitiveness of European businesses on the basis of fully-fledged social partnership, collective bargaining and environmental sustainability.

The lure for business to succumb to short-termism and the wages race to the bottom not only entails severe exploitation and abuse of mobile labour but also undermines the very foundations on which citizens base their allegiance to the Union and, what is more, their willingness to engage in highly-productive and efficient work.

Let me end by urgently inviting all of us here and all those concerned to turn the launching of the European Labour Authority (ELA) this autumn into a high-profile event, and to recommit to building a truly social union with vigorous welfare states as the only possible way to provide citizens with a life in dignity and security and the Union with a promising future in this ever-more challenging world of ours. In these last few seconds I would just like to join in thanking my colleague Mr Lenaers for the terrific work he organised, the Commission and Ms Thyssen for her commitment, Council and all those who made an input to this success.

 
  
MPphoto
 

  Marian Harkin, on behalf of the ALDE Group. – Madam President, can I thank the rapporteur for his constructive approach, the shadow rapporteurs, our co-legislators in the Council, and Madam Thyssen and the Commission.

When I looked at this proposal initially, I did have some questions around its added value and the impact it would have on EURES, the platform for undeclared work, etc. But I believe that the piece of legislation that we have now has, in short, the necessary cooperation and streamlining to give us an efficient and effective ELA. The other question I had at the beginning was: what problems are we trying to solve, and will this piece of legislation actually solve those problems?

Free movement of workers is working, but from time to time issues arise that can undermine the trust in the system and that question fairness and compliance. Those issues, I believe, require an independent authority that will strengthen operational coordination and cooperation between Member States, mediate in cross-border disputes and facilitate dispute settlements. I believe that the final piece of legislation addresses many of the identified problems around the day-to-day operational free movement of workers, and by doing so, I believe it facilitates free movement of workers for all EU citizens and a more streamlined system because of cooperation between Member States, and crucially, it will help to restore trust in the system, trust between Member States and trust between citizens. This won’t be my final intervention in Parliament, but it’s one of the last, and I’m especially pleased today to be able to say that I was part of a team that helped to deliver a piece of legislation that will enhance the free movement of workers while at the same time reassuring citizens and Member States that this is a system they can trust and believe in.

 
  
MPphoto
 

  Rina Ronja Kari, for GUE/NGL-Gruppen. – Fru. Formand! Også tak til ordføreren. Hver eneste dag overalt i Europa lever tusindvis af mennesker med urimelige arbejdsvilkår. Med lave lønninger, der er dårlige arbejdsforhold, ingen kontrakter og ingen rettigheder. De er ofte nødt til at have flere job bare for at klare sig. Social dumping er den menneskelige bagside af EU’s indre marked og af den frie – den uhæmmede frie – bevægelighed. Det er det indre marked, som sætter virksomhedernes rettigheder langt over arbejdstagernes rettigheder. Som sætter profit over mennesker. Og det er et indre marked, som flytter magten langt væk fra borgerene, ja langt væk fra vores folkevalgte politikere, og som begrænser vores demokratiske muligheder. De tusindvis af mennesker, der lever med konsekvenserne, de kræver naturligvis løsninger, de forventer, at vi gør noget effektivt for at stoppe den sociale dumping, for at sikre ordnet løn og ordnede arbejdsvilkår. Men hvilket svar får de så her fra EU? De får et svar, der handler om endnu mere EU: en EU-myndighed, som kommer til at kræve masser af ressourcer og masser af bureaukrati. Når svaret jo i virkeligheden burde være mindre EU og meget mere magt til borgerne, så bliver svaret endnu engang endnu mere EU og endnu mere magt til EU. Det er dybt useriøst. Borgerne har ikke brug for flere EU-myndigheder, de har brug for et opgør med det indre marked, de har brug for at få magten tilbage over deres arbejdsmarked.

 
  
MPphoto
 

  Margrete Auken, for Verts/ALE-Gruppen. – Fru formand! Jeg er rigtig glad for, at vi nu har fået en EU-myndighed mere: dette europæiske arbejdsmarkedstilsyn, som er en slags EUROPOL light for arbejdsmarkedet, der kan hjælpe nationale myndigheder med at afværge såvel snyd med ydelser som social dumping, bl.a. ved hjælp af inspektioner.

14 millioner europæere arbejder i et andet EU-land end deres eget. De betaler skat, bidrager til samfundet og skal selvfølgelig være socialt sikret ligesom deres kollegaer, hvis de mister deres job. Folk kommer for at arbejde, ikke for at snyde.

Alligevel blomster mistilliden til såvel den vandrende arbejdskraft som til arbejdsgiverne. bl.a. pga. forfærdende sager som den på den dansk-tyske grænse, hvor 200 filippinske chauffører nærmest blev holdt som slaver.

For mit danske parti, SF, er fri bevægelighed og gode forhold for vandrende arbejdstagere centralt, ligesom beskyttelsen af den danske velfærdsmodel.

Til sidst vil jeg gerne minde om, at vi Grønne gerne ville styrke ELA yderligere ved at give de europæiske borgere ret til at klage direkte til dem. Det blev desværre stemt ned. Men uanset dette nederlag er det et godt projekt, som vi naturligvis støtter.

 
  
MPphoto
 

  Κωνσταντίνος Παπαδάκης (NI). – Κυρία Πρόεδρε, για να ελέγξει το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας στην Ελλάδα όλους τους χώρους δουλειάς μία φορά τουλάχιστον, χρειάζεται 13 ολόκληρα χρόνια. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι κυβερνήσεις ρήμαξαν και αυτούς τους ελάχιστους και ανεπαρκείς κρατικούς ελεγκτικούς μηχανισμούς. Στόχος είναι η εργοδοσία με λυμένα χέρια να ξεζουμίζει ανεμπόδιστα τους εργαζόμενους. Σε αυτά τα συντρίμμια των επιθεωρήσεων εργασίας σε κάθε χώρα έρχεται να συγκροτηθεί η λεγόμενη Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας. Στόχος του νέου ευρωμηχανισμού είναι να πολλαπλασιάσει την κινητικότητα των εργαζομένων, γιατί —όπως προκλητικά αναφέρει η Ευρωπαϊκή Ένωση— μόνο 700.000 εργαζόμενοι μετακινούνται ετησίως από χώρα σε χώρα. Προστατεύετε δηλαδή και προωθείτε την εργασιακή γαλέρα και τη μαύρη ανασφάλιστη εργασία, με βάση τον αντεργατικό ευρωπαϊκό πυλώνα τον οποίο συνυπέγραψαν ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Δημοκρατία και ΚΙΝΑΛ στην Ελλάδα. Προωθείται η αντικατάσταση των συλλογικών συμβάσεων, με εργατικά δικαιώματα ακόμη πιο κάτω, στο ναδίρ, που βαφτίζονται ελάχιστοι κανόνες. Κριτήριο ψήφου κι αυτά για τους εργαζόμενους, με ταξική οργάνωση και ισχυρό ΚΚΕ παντού, ώστε να αντεπιτεθούν και να βάλουν εμπόδια στην εργασιακή ζούγκλα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 
  
MPphoto
 

  Agnieszka Kozłowska-Rajewicz (PPE). – Pani Przewodnicząca! Pani Komisarz! Szanowni Państwo! Mobilność jest jednym z fundamentalnych praw obywateli Unii Europejskiej. Mamy pracowników delegowanych, pracowników transgranicznych i miliony osób, które po prostu pracują czasami przez całe lata w innym kraju niż ich kraj ojczysty.

W tej kadencji Komisja Europejska, Parlament i Rada wielokrotnie dyskutowały na temat praw dla pracowników mobilnych. Mówiliśmy i o pakiecie mobilności, i o dyrektywie o pracownikach delegowanych, o przepisach w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, rozmawialiśmy, a nawet stworzyliśmy platformę współpracy państw członkowskich na rzecz przeciwdziałania pracy nierejestrowanej. Te dyskusje często były kontrowersyjne – czasami bardzo kontrowersyjne – i mieliśmy wiele wątpliwości, bo to prawo jest momentami bardzo skomplikowane. Dlatego pomysł, aby powstał taki urząd ds. pracy, który informuje, pomaga, wspiera, pomaga zrozumieć to prawo i je stosować jest oczywiście bardzo dobry. Ten urząd jest bardzo potrzebny.

Natomiast w tych debatach pojawiały się takie pomysły, żeby wyposażyć tę agencję w silne kompetencje kontrolne. I chciałabym tutaj bardzo jasno powiedzieć, że o ile popieram funkcje wspierające, informacyjne, o tyle sprzeciwiam się tym funkcjom kontrolnym, ponieważ na etapie wprowadzania nowego prawa powinniśmy pomagać firmom zrozumieć prawo i je stosować – to jest ważne szczególnie dla małych przedsiębiorstw – a nie od razu wprowadzać takie funkcje kontrolne.

 
  
MPphoto
 

  Mercedes Bresso (S&D). – Signora Presidente, onorevoli colleghi, la creazione europea dell'Autorità europea del lavoro è un grande successo del nostro gruppo al Parlamento europeo e un primo risultato dell'approvazione del pilastro dei diritti sociali. Sono ormai anni che ci battiamo in questo senso, a dimostrazione che il nostro obiettivo di un'Europa sociale e giusta non si limita ai proclami, ma interviene concretamente per migliorare la vita dei cittadini e per aiutarli nella ricerca di un lavoro.

La nuova Autorità sarà uno strumento importante per assicurare maggiori tutele, pari dignità e diritti ai lavoratori in mobilità all'interno dell'Unione, compresi quelli transfrontalieri, a supportare gli Stati membri nella lotta contro il dumping sociale, il lavoro sommerso e nero, a garantire maggiore coerenza sul tema del distacco dei lavoratori.

Ricordo anche alla Commissione che per il Parlamento sarà imperativo partecipare alla scelta della sede perché, come per l’EMA, condividiamo la competenza per il suo finanziamento e quindi condividiamo anche quella per la localizzazione.

(La Presidente ritira la parola all’oratrice)

 
  
MPphoto
 

  Enrique Calvet Chambon (ALDE). – Señora presidenta, señora comisaria, soy yo otra vez. ¡Qué le vamos a hacer! Soy un drogadicto de las políticas sociales y de la Europa social.

Solo quería decirles que esto se inscribe directamente dentro de la línea que expuso la comisaria al final del debate anterior, dentro de ese gran esfuerzo que hacemos a final de mandato Comisión, Parlamento y, más reticentemente, el Consejo hacia la creación de la Europa social, hacia su evolución positiva.

Agradezco al ponente y a todos los ponentes alternativos lo que han hecho. Evidentemente esto podría haber sido perfecto, pero, aun así, es un enorme paso hacia la facilitación de la movilidad de los trabajadores, hacia la vigilancia de los abusos, hacia la correcta implementación de los derechos mínimos europeos y, por lo tanto, no puede ser más que bienvenido y apoyado por este Parlamento.

 
  
MPphoto
 

  Tom Vandenkendelaere (PPE). – Voorzitter, oneerlijke concurrentie op de werkvloer tussen binnenlandse en buitenlandse collega's is iets waar mensen me heel vaak over aanspreken. Grensoverschrijdende sociale fraude raakt onze burgers elke dag.

Nochtans weten we perfect wat we moeten doen. De lacunes in de wetgeving zijn heel erg duidelijk. Het probleem ligt hem bij de lidstaten bij wie de wil ontbreekt om effectief ook iets aan de controle te doen. Het jammerlijke resultaat is dat het draagvlak voor de Europese eengemaakte markt wegsmelt, net terwijl we diezelfde interne markt meer dan ooit nodig hebben. In mijn regio, West-Vlaanderen, smeken bedrijven om arbeidskrachten en worden werkwilligen met open armen verwelkomd. Arbeidsmobiliteit ondersteunt de economische groei en zo ook de welvaart.

Maar arbeidsmobiliteit kan alleen duurzaam zijn als ze op een rechtvaardige manier verloopt. En daar wringt hem de schoen. Vele burgers hebben het gevoel dat de cowboys in de verschillende sectoren er telkens mee wegkomen als ze zich aan fraude schuldig maken. Zij die buiten de lijntjes kleuren, worden niet bestraft.

Met de oprichting van de Europese Arbeidsautoriteit moet hier verandering in komen. Snelle en accurate gegevensuitwisseling door lidstaten is de beste remedie om fraude uit te roeien.

In het begin van deze zittingsperiode werd ons een sociale triple A beloofd. De Europese Arbeidsautoriteit past in de uitbouw van een Unie waarbij het sociale aspect weer op de voorgrond komt, niet in de laatste plaats dankzij commissaris Thyssen. Concrete stappen als deze kunnen helpen om frustraties bij onze burgers weg te werken en geven ook de geloofwaardigheid van het Europees project een boost. Ik hoop dat er nog vele zullen volgen.

 
  
MPphoto
 

  Guillaume Balas (S&D). – Madame la Présidente, Madame la Commissaire, il faut soutenir cette Autorité européenne du travail, car c’est un pas en avant qu’il ne faut pas négliger. Néanmoins, nous savons que nous sommes encore trop, aujourd’hui, dans la conciliation sur ces sujets, notamment ceux de la régulation et de la lutte contre la fraude.

C’est pour cela qu’il faudra d’autres pas en avant. Je vois pour ma part d’autres étapes à franchir pour l’avenir. Tout d’abord, une véritable inspection européenne du travail, qui pourra notamment sanctionner les fraudeurs non seulement sur le plan financier, comme cela existe déjà dans certains États membres, mais aussi sur le plan pénal, car on sait que, de ce point de vue, il faut que la peur change de camp. Les fraudeurs qui organisent aujourd’hui le dumping social doivent savoir que, s’ils persistent sur cette voie, ils en paieront personnellement les conséquences.

Ensuite, il faut que la Commission européenne mette sur la table une carte électronique de sécurité sociale qui sera réellement un outil de portabilité des droits.

Voilà donc un premier pas en avant, de nombreux seront à faire encore pour faire en sorte que le dumping social devienne un mauvais souvenir et ne soit plus une réalité.

 
  
MPphoto
 

  Marita Ulvskog (S&D). – Fru talman! Fru kommissionär! I maj förra året antog vi överenskommelsen om utstationeringsdirektivet. Det var en stor seger för många löntagare och för den fackliga rörelsen, det vill säga lika lön för lika arbete på samma plats. Nu krävs det att medlemsländerna inför det här direktivet ordentligt och att vi följer upp detta. Den europeiska arbetsmyndigheten är en viktig pusselbit för den uppföljningen.

Myndigheten kommer även att bidra till bättre informationsdelning mellan medlemsländerna. Vi vet att det sker så mycket fusk med inbetalningar till socialförsäkringssystem. Utan information är det omöjligt att komma till rätta med detta. Alla arbetstagare i Europa måste vara fullgott försäkrade. Det som EU och myndigheten verkligen kan bidra med är att se till att människor inte faller mellan stolarna när de rör sig mellan länder. Det ska vara ordning och reda och rättvisa på arbetsmarknaden.

Jag är samtidigt väldigt glad över att vi nådde en kompromiss som respekterar nationell kompetens och de centrala parternas roll. Jag vill också passa på att tacka kommissionären för samarbetet under denna valperiod. Det har varit roligt…

(Talmannen fråntar talaren ordet.)

 
  
 

Interventions à la demande

 
  
MPphoto
 

  Michaela Šojdrová (PPE). – Paní předsedající, já bych chtěla nejprve poděkovat a poblahopřát paní komisařce a také našemu zpravodaji kolegovi Lenaersovi, protože myslím, že dosáhli dobré dohody. Já nejsem příznivcem vzniku nových agentur, ale chci říct, že tento orgán má určitý potenciál řešit problémy na vnitřním trhu, se kterými se potýkáme, a vynutit evropské právo tam, kde se ho zatím nepodařilo vynutit. Například se spoléhám na ochranu proti protekcionistickým opatřením, které některé státy zavádějí. Myslím, že ani nemusím jmenovat loi Macron, zákon MiLoG a další.

Myslím si, že bude třeba při implementaci sledovat, aby skutečně nedošlo k překrývání s činností jiných agentur a orgánů. Bude třeba zajistit, aby účast inspektorů byla skutečně dobrovolná a aby členské státy respektovaly to postavení, které mají inspektoři v daném státě mít.

 
  
MPphoto
 

  Ruža Tomašić (ECR). – Poštovana predsjedavajuća, velika sam zagovornica osiguravanja visoke razine prava radnika i stvaranja društvene klime u kojoj će biti normalno da se ta prava poštuju. U dijelu Europe to još uvijek nije tako unatoč tome što postoji dobar zakonski okvir i sva sila birokracije koja ga stalno nadopunjava i provodi.

Pitat ćete se kako je to moguće? Vrlo jednostavno: administrativna tijela nisu jamstvo poštivanja radničkih prava ni osiguravanja dobrih radnih uvjeta. Rekla bih da je upravo suprotno: što je više zakona i birokracije, to je lošija zaštita radnika u praksi.

Ne mogu podržati osnivanje Europskog nadzornog tijela za rad jer bi to značilo povećanje birokracije i novu borbu za nadležnosti s ionako neučinkovitim nacionalnim tijelima.

Netko taj birokratski cirkus mora platiti, a to su upravo radnici kojima ne treba dodatno opterećenje od kojega neće imati previše koristi.

 
  
MPphoto
 

  Κωνσταντίνα Κούνεβα (GUE/NGL). – Κυρία Πρόεδρε, Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας· αυτός ο τίτλος ακούγεται πολύ ωραίος. Αλλά τι λέμε σε τόσες χιλιάδες εργαζομένους που δουλεύουν απλήρωτοι, χωρίς κοινωνική ασφάλεια, συχνά και χωρίς ασφάλιση επαγγελματικού κινδύνου; Οι πολίτες πέφτουν κατά χιλιάδες θύματα των σύγχρονων δουλεμπορίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν χρειάζονται τα καλά μας λόγια· τα σωστά μέτρα χρειάζονται. Πότε θα έχει αξία μια νέα Αρχή Εργασίας; Όταν δεν θα ασχολείται μόνο με τον έλεγχο και την καταγραφή των παραβιάσεων, αλλά θα προφυλάσσει πραγματικά τους εργαζόμενους από τους εργοδότες που ψάχνουν τα θύματά τους στη διασυνοριακή απασχόληση. Δηλαδή μια Ευρωπαϊκή Αρχή για την εργασία, που θα παρίσταται και στα δικαστήρια στο πλευρό των εργαζομένων, ώστε να γίνει το ευρωπαϊκό στήριγμά τους.

 
  
MPphoto
 

  Danuta Jazłowiecka (PPE). – Pani Przewodnicząca! Zadania nowej agencji nadają jej duży potencjał wpływu na rzeczywistość mobilności w Unii Europejskiej. Niektóre z nich podkreśliła pani komisarz: nacisk na informowanie na temat praw i obowiązków w zakresie mobilności, zbieranie danych, dokonywanie analiz, ocena sytuacji na rynku wewnętrznym, wsparcie współpracy między instytucjami kontrolnymi państw członkowskich. To tylko część zadań nowej agencji, które mają szansę walczyć z niesłuszną percepcją mobilności w Europie czy z chęcią stosowania protekcjonizmu.

Czy ten potencjał zostanie jednak wykorzystany, zależy od ludzi, którzy będą nią kierować, w niej pracować. Będzie to zależało od działań zarówno dyrektora wykonawczego i zarządu, jak i szerokiej reprezentatywności grupy zainteresowanych stron. Spodziewam się, że nie będzie bez znaczenia narodowość osób zasiadających na najwyższych stanowiskach. Będziemy obserwować zarówno proces wyboru siedziby, jak i sposób selekcji kandydatów na najwyższe stanowiska. Jest to w interesie całej Unii, żeby nie były one podważalne i nie prowadziły do poczucia dawania przyzwolenia na protekcjonizm czy na inne hamulce dla wewnętrznego rynku. Ten etap tworzenia samej agencji jest więc kluczowy dla wizerunku Europy i przyszłości mobilności silnika rozwoju całej Unii Europejskiej… (Przewodnicząca odebrała mówczyni głos)

 
  
MPphoto
 

  Νότης Μαριάς (ECR). – Κυρία Πρόεδρε, η Ευρωπαϊκή Ένωση, αντί να στηρίξει την προσπάθεια δημιουργίας ενός ευρωπαϊκού ελάχιστου μισθού, αντί να θεσμοθετήσει ένα ευρωπαϊκό ελάχιστο επίδομα ανεργίας, αντί να αντιμετωπίσει τις παραβιάσεις της εργατικής νομοθεσίας στα κράτη μέλη —με κλασική περίπτωση την παραβίαση της οδηγίας 1999/70/ΕΚ η οποία αφορά τις άτυπες εργασιακές σχέσεις, αντί να σταματήσει την ομηρία χιλιάδων εκπαιδευτικών, αναπληρωτών δασκάλων και καθηγητών στην Ελλάδα, ωραιοποιεί την κατάσταση και μας λέει ότι πρέπει να δημιουργηθεί μία Ευρωπαϊκή Αρχή για τα θέματα της εργασίας. Πρόκειται για έναν νέο γραφειοκρατικό μηχανισμό· μια προσπάθεια υφαρπαγής αρμοδιοτήτων των κρατών μελών. Ας κοιτάξει η Ευρωπαϊκή Ένωση τις παραβιάσεις που γίνονται καθημερινά και να δώσει εκεί τη δική της ενέργεια.

 
  
 

(Fin des interventions à la demande)

 
  
MPphoto
 

  Marianne Thyssen, Member of the Commission. – Madam President, as I said before, our proposal for setting up the European Labour Authority has been the final piece of the legislative reform that we launched towards ensuring fair labour mobility. When I received my portfolio on employment, social affairs, skills and labour mobility, I knew that labour mobility would not be the easiest area. I am therefore very happy that, after the division of the Posting of Workers Directive, you are now asked to vote on this regulation, which is another milestone for ensuring fair labour mobility in Europe. It realises the principle of the pillar of social rights in a cross-border context.

Unfortunately, it has not yet been possible for the co-legislators to agree on the proposed modernisation of the social security coordination rules. I am confident, however, that the position that you adopt Thursday in first reading will laid the grounds for a fruitful and, hopefully, swift adoption after the European Parliament’s elections.

The millions of citizens for whom labour mobility is a daily reality, an opportunity, or sometimes a bare necessity, merit to benefit from updated rules as soon as possible. Free movement has always been a founding principle for our European Union and it has remained so even more today. The economies and labour markets of our Member States have become deeply intertwined. Free movement also feeds the connection between our citizens and peoples.

Facilitating free movement while at the same time ensuring that the European rules are applied in a fair way, these have been the guiding principles in my proposals on labour mobility. These guiding principles allowed us to obtain legislative reforms, supported by east and west and north and south, and these principles also underpin the regulation establishing the European Labour Authority. I just call on you to support this regulation.

 
  
MPphoto
 

  Jeroen Lenaers, Rapporteur. – Madam President, it says something about the importance of the European Labour Authority (ELA) that so many colleagues have entered the Chamber to make sure not to miss the end of this debate. Thank you all for your attention. For those of you who weren’t here at the beginning, let me tell you that today is a very good day. By establishing the European Labour Authority we are taking a crucial step towards realising a truly fair and a truly social European labour market, where we move from the free movement of workers only to ensuring fair labour mobility – a market where workers’ rights are guaranteed and protected, where there is no room for bogus self—employment, social dumping or unfair competition. In order to achieve all this we need better enforcement of the European rules in the area of labour mobility, and that is exactly what the European Labour Authority is going to do and it will start doing it very soon. This is a landmark achievement and it shows that the European Union can deliver in an area of citizens’ concern and that it can deliver fast.

So, once again, a big thank you to the European Commission, Commissioner Thyssen, to the Romanian Presidency and to all our colleagues who worked together in a very good, a very constructive and a very efficient manner to get this done. I count on all of you to keep this commitment going, because we all need to work together to ensure ELA’s success in the future.

(Applause)

 
  
MPphoto
 

  La Présidente. – Le débat est clos.

Le vote aura lieu mardi, le 16 avril 2019.

Déclarations écrites (article 162)

 
  
MPphoto
 
 

  Evelyn Regner (S&D), schriftlich. – Die EU-Arbeitsbehörde kommt. Und das ist ein Riesenerfolg für die Beschäftigten in Europa. Mit der EU-Arbeitsbehörde soll die Entsende-Richtlinie in ganz Europa kontrolliert werden. So können wir wirklich dafür sorgen, dass der gleicher Lohn für die gleiche Arbeit am gleichen Ort bezahlt wird. Denn die besten Gesetze gegen Lohn- und Sozialdumping nützen nichts, wenn sie nicht ordentlich grenzüberschreitend kontrolliert werden. Die EU-Arbeitsbehörde kommt, weil wir SozialdemokratInnen und GewerkschafterInnen im Europaparlament nicht lockergelassen haben. Wir sind drangeblieben, obwohl die Konservativen und viele Mitgliedsstaaten - allen voran auch die österreichische Regierung - die Behörde möglichst kleinhalten wollte. Ich setze mich nach wie vor für Österreich als Standort der EU-Arbeitsbehörde ein - denn die Probleme des europäischen Lohngefälles kennen wir nur zu gut.

 
  
MPphoto
 
 

  Valdemar Tomaševski (ECR), raštu. – Šiandien mes aptariame pranešimą, kuris yra labai svarbus daugumai Europos Sąjungos gyventojų, nes jis susijęs su darbuotojais ir tais, kurie dirbs ateityje. Atsirandanti Europos darbo institucija turėtų padėti valstybėms narėms užtikrinti, kad būtų veiksmingai taikomos Sąjungos teisės nuostatos darbo jėgos judumo ir socialinės apsaugos koordinavimo srityse. Ši institucija, norėdama vykdyti savo funkcijas, turi būti pagalbinė valstybėms narėms, o ne priiminėjanti sprendimus. Būtent valstybės narės geriausiai žino savo darbo rinkos poreikius ir problemas. Institucija turėtų padėti piliečiams didinti socialinį teisingumą šalyse ir skatinti laisvą darbuotojų ir paslaugų judėjimą bendrojoje rinkoje, kartu laikantis proporcingumo ir subsidiarumo principų. Šiuo tikslu Agentūra turėtų padėti valstybėms narėms ir Komisijai visose valstybėse narėse, pasitelkiant EDA svetainę, didinti darbuotojų ir darbdavių prieigą prie atitinkamos naujos informacijos apie jų teises ir pareigas tarpvalstybinio darbo jėgos judumo atveju ir galimybes naudotis atitinkamomis paslaugomis ir skatinti valstybių narių bendradarbiavimą. Agentūra taip pat turėtų skatinti bendradarbiavimo rėmimą tarp valstybių narių, kad būtų užtikrintas veiksmingas šių sričių Europos Sąjungos teisės taikymas, taip pat tarpininkauti ir padėti rasti tarpvalstybinių ginčų susijusių su darbo vietų atvejais sprendimus.

 
  
  

PRESIDE: RAMÓN LUIS VALCÁRCEL SISO
Vicepresidente

 
Laatst bijgewerkt op: 25 juli 2019Juridische mededeling - Privacybeleid