Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2017/0107(NLE)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0186/2019

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0186/2019

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 16/04/2019 - 8.5
CRE 16/04/2019 - 8.5

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2019)0363

Συζητήσεις
Τρίτη 16 Απριλίου 2019 - Στρασβούργο Αναθεωρημένη έκδοση

8.5. Διεθνής συμφωνία για το ελαιόλαδο και τις επιτραπέζιες ελιές (A8-0186/2019 - Eleonora Forenza) (ψηφοφορία)
PV
 

- Antes de la votación:

 
  
MPphoto
 

  Eleonora Forenza, Relatore. – Grazie Presidente, vorrei sottolineare l'importanza di questa raccomandazione perché la produzione di olio di oliva è un importante settore per le economie dell'Europa mediterranea – tra queste l'Italia – ed è un prodotto di eccellenza dell'export europeo, duramente colpito, ad esempio penso all'olivicoltura salentina, colpito da gelate e colpito dal distaccamento.

Sono favorevole affinché il Parlamento dia parere favorevole alla conclusione dell'accordo, per garantire che l'Unione europea continui a contribuire attivamente alla cooperazione internazionale sull'olio d'oliva e sulle olive da tavola. Tuttavia, non posso non deplorare il ritardo della trasmissione del presente accordo al Parlamento europeo e la mancanza di informazioni tempestive da parte di altre istituzioni durante i negoziati.

Gli accordi internazionali relativi alla politica commerciale dell'Unione europea sono soggetti al consenso del Parlamento. Per tale ragione, invito il Consiglio e la Commissione a informare adeguatamente il Parlamento, in particolare in merito a qualsiasi decisione che possa essere presa in relazione all'articolo 4 della decisione del Consiglio.

 
Τελευταία ενημέρωση: 25 Ιουλίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου