Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2016/0074(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0381/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0381/2017

Συζήτηση :

PV 15/01/2018 - 13
CRE 15/01/2018 - 13

Ψηφοφορία :

PV 16/01/2018 - 5.3
CRE 16/01/2018 - 5.3
Αιτιολογήσεις ψήφου
PV 16/04/2019 - 8.23
CRE 16/04/2019 - 8.23

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0003
P8_TA(2019)0381

Συζητήσεις
Τρίτη 16 Απριλίου 2019 - Στρασβούργο Αναθεωρημένη έκδοση

8.23. Διατήρηση αλιευτικών πόρων και προστασία θαλάσσιων οικοσυστημάτων μέσω τεχνικών μέτρων (A8-0381/2017 - Gabriel Mato) (ψηφοφορία)
PV
 

- Antes de la votación:

 
  
MPphoto
 

  Gabriel Mato, ponente. – Señor presidente, simplemente para decir que han sido tres años de trabajo, cientos de reuniones, dos intentos de reformar este Reglamento en los últimos dieciséis años, un acuerdo único que engloba treinta reglamentos distintos, y, por tanto, pedir el voto favorable a un acuerdo que ha sido un acuerdo frágil pero que ha alcanzado un gran consenso.

 
  
MPphoto
 

  Peter van Dalen (ECR). – Voorzitter, ik beroep me op artikel 59, lid 3, van het Reglement, want ik denk dat het absoluut noodzakelijk is dat we teruggaan naar het Commissievoorstel, bijlage V, deel E. En ik doe dat in kleding van Nederlandse vissers. Want als wij het trialoogvoorstel gaan aannemen, dan draaien wij de nek om van dit soort gezinnen. Deze gezinnen werken met de pulsvisserij. Die toekomst wordt voor deze kinderen en kleinkinderen – er is net over die kinderen en kleinkinderen gesproken – de nek omgedraaid. Daarom moeten wij eerst apart stemmen over de amendementen. Ik verzoek de collega's die dat steunen om nu te gaan staan.

 
  
MPphoto
 

  El presidente. – Viene usted bien provisto. Le falta el barco.

(El presidente cuenta las manos alzadas).

Perfecto. Tranquilícese. Sí, efectivamente, más de treinta y ocho diputados. Bien, pues vamos a someter a votación la propuesta del señor van Dalen, a mano alzada.

 
  
MPphoto
 

  Yannick Jadot (Verts/ALE). – Monsieur le Président, chers collègues, c’est quand même extraordinaire, ce vote est l’un de ceux qui a le plus grand retentissement dans l’opinion publique européenne! C’était un vote pour les écosystèmes, pour les pêcheurs artisans, contre les lobbies de l’argent et de la pêche industrielle, et ce vote a été extrêmement important! On en a parlé dans tous vos pays. Alors je demande à ce Parlement de tenir son mandat et de tenir sa promesse pour les écosystèmes et pour les pêcheurs artisans de toute l’Europe, contre l’industrialisation de la pêche et contre la pêche financière!

(Applaudissements)

 
  
MPphoto
 

  Gabriel Mato, ponente. – Señor presidente, simplemente para mostrar mi posición en contra de la petición del señor van Dalen. Por una sencilla razón. Porque lo que pretende con su enmienda es dejar sin efecto el acuerdo tremendamente mayoritario de esta Cámara de acabar de prohibir la pesca eléctrica.

Ese es el mandato que tenemos y es el mandato que yo pido que se vote, y, por tanto, votar en contra de la posición del señor van Dalen en estos momentos.

 
  
 

(El Parlamento rechaza la solicitud).

 
Τελευταία ενημέρωση: 25 Ιουλίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου