Index 
 Précédent 
 Suivant 
 Texte intégral 
Procédure : 2016/0360A(COD)
Cycle de vie en séance
Cycle relatif au document : A8-0242/2018

Textes déposés :

A8-0242/2018

Débats :

PV 15/04/2019 - 17
CRE 15/04/2019 - 17

Votes :

PV 16/04/2019 - 8.11
Explications de votes

Textes adoptés :

P8_TA(2019)0369

Débats
Mardi 16 avril 2019 - Strasbourg Edition révisée

9.4. Règlement sur les exigences de fonds propres (A8-0242/2018 - Peter Simon)
Vidéo des interventions
 

Explicaciones de voto orales

 
  
MPphoto
 

  Morten Messerschmidt (ECR). – Hr. formand! Når jeg beder om ordet i denne debat, så skyldes det det helt generelle problem, vi har med Baselkomitéen. Det er jo grundlæggende godt, at de vesteuropæiske lande har fundet sammen i et råd, hvor vi i fællesskab kan lave nogle regler for den frie økonomi og reglerne for kapitalens fri bevægelighed osv. Men der er en tendens til at vi især her i Europa-Parlamentet – i EU – er alt, alt for underdanige alt for lydhøre overfor alt det, som kommer fra Baselkomitéen. Amerikanerne kan for eksempel godt forstå og formå at sige fra, når de krav som Baselkomitéen lægger frem til forhandling, ikke passer ind i den amerikanske model. Vi i Danmark skal for eksempel gang på gang kæmpe for det, som er selve kernen i vores økonomiske system, vores boligmarked osv., nemlig realkreditsystemet, simpelthen fordi det ikke passer ind i den måde, man tænker på i Baselkomitéen. Der kunne jeg godt efterlyse, at næste parlament her i Strasbourg og Bruxelles har lidt større vilje og kraft til at sige fra, når de krav der kommer fra Basel, ikke passer ind i vores europæiske eller i vores danske system.

 
  
MPphoto
 

  Stanislav Polčák (PPE). – Pane předsedající, v případě této zprávy jsem hlasoval pro, dovolím si odůvodnit zde své hlasování. Řešili jsme zde ještě důsledky finanční krize z roku 2007–2008, kdy se nevyřešily všechny problémy, které jsou spojeny právě se stabilizací evropského bankovního systému nebo obecně se snížením rizik u finančního sektoru. Řešili jsme otázku úvěrového rizika protistrany, pákového poměru a čistého stabilního financování.

S pozměňovacími návrhy, které schválil Evropský parlament, samozřejmě souhlasím. Jedná se o zpřístupňování informací a podávání zpráv v rámci subjektů, které působí ve finančním sektoru. Chtěl bych zdůraznit působnost toho pákového efektu, který tato legislativa přináší. Je zejména založen na tom, aby nepůsobil efektem nadměrné páky v období vzestupu, to si myslím, že je velmi pozitivní opatření, a proto jsem tuto zprávu podpořil.

 
  
MPphoto
 

  Seán Kelly (PPE). – Mr President, I voted in favour of the capital requirements regulation and directive to propose revisions and address continuing challenges to financial stability. The risk reduction measures proposed will improve conditions for investment in goods and services and strengthen the resilience of EU banks. The revision of requirements for smaller banks will positively impact small and medium enterprises (SMEs). I am supportive of more flexible lending conditions for small and medium enterprises, supporting their growth by treating smaller banks in a proportionate way.

I support the focus placed here on risk sensitivity. It is a highly important factor in building stability and ensuring a robust and strong European economy post—crisis. There is a good balance struck here between reducing risks while continuing to encourage funding and investment. Mr Simon and his colleagues have done a good job.

 
Dernière mise à jour: 25 juillet 2019Avis juridique - Politique de confidentialité