Índice 
 Anterior 
 Siguiente 
 Texto íntegro 
Procedimiento : 2018/0112(COD)
Ciclo de vida en sesión
Ciclo relativo al documento : A8-0444/2018

Textos presentados :

A8-0444/2018

Debates :

PV 16/04/2019 - 21
CRE 16/04/2019 - 22

Votaciones :

PV 17/04/2019 - 8.6

Textos aprobados :

P8_TA(2019)0398

Acta literal de los debates
Martes 16 de abril de 2019 - Estrasburgo Edición revisada

22. Fomento de la equidad y la transparencia para las empresas que utilizan servicios de intermediación en línea (debate)
Vídeo de las intervenciones
Acta
MPphoto
 

  Πρόεδρος. – Το επόμενο σημείο στην ημερήσια διάταξη είναι η συζήτηση επί της εκθέσεως της κ. Christel Schaldemose, εξ ονόματος της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών, επί της προτάσεως κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προώθηση της δίκαιης μεταχείρισης και της διαφάνειας για τους επιχειρηματικούς χρήστες επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης (COM(2018)0238 - C8-0165/2018 - 2018/0112(COD)) (A8-0444/2018).

 
  
MPphoto
 

  Christel Schaldemose, Rapporteur. – Hr. formand! Ærede kolleger! Vi forbrugere er vilde med dem – onlineformidlingstjenesterne – når vi bestiller hotelværelser, flybilletter, køber tøj, sko, bøger, musik og meget andet. Så tjekker vi udvalget og priserne igennem onlineformidlingstjenesterne. De åbner markedet for os forbrugere og for de virksomheder, der bruger dem til at sælge varer og tjenesteydelser.

Så de er gode på mange måder, men alligevel er de ikke rigtig regulerede i dag, det er lidt som det vilde vesten. Virksomhederne har reelt i dag kun ét valg. Enten at acceptere de vilkår, som onlineformidlingstjenesterne tilbyder dem, eller slet ikke at være der. Og mange gange er de vilkår, man får i dag, helt ulige, urimelige vilkår og i hvert fald ganske uigennemsigtige. Det er ikke godt nok! Derfor er det også glædeligt, at det er lykkedes os at få en aftale om at få lavet nye regler, som gør, at vi får meget mere fairness og gennemsigtighed for onlineplatformene og for de virksomheder, som bruger dem. Det betyder i sidste ende også, at forbrugerne kan være meget mere trygge, når de bruger onlineformidlingstjenesterne til at købe produkter.

Hvad har vi så opnået? Ja, vi er jo ikke kommet fuldstændig i mål med det hele, men vi får startet og får lagt et grundlag for en lovgivning, som gør, at vi kan få en mere reguleret onlinemarked. Vi skaber markant mere gennemsigtighed, og vi skaber også krav og mere fairness for de virksomheder, der bruger onlinetjenesterne. Det er rigtig vigtigt, det er rigtig godt. Helt konkret har vi opnået, at de vilkår, som de virksomheder, der bruger online-tjenesterne, får, skal være meget mere fair. Vi har lavet en lang liste af krav, som en virksomhed, der bruger en onlineplatform, skal have at vide i den kontrakt, den indgår. Og det er meget vigtigt, for det skaber meget mere fairness, så ved virksomheden, hvad det er man er udsat for eller stiller sig overfor, når man bruger en tjeneste.

Vi har formået at komme igennem med rigtig mange ting. Kommissionen stillede forslag om, at opdatering af vilkår skulle varsles med 15 dage, vi har sikret, at man derudover også har ret til at opsige sin kontrakt, hvis man ikke synes, at de opdaterede regler er gode nok. Vi har gennemført en lang række skrappe transparenskrav på en lang række forhold. Herunder f.eks. også hvad det er for nogle vilkår og hovedparametre, der bliver lagt til grund for den ranking, man laver på onlineplatformene. Det er meget vigtigt – det er vigtigt for den virksomhed, der bruger onlineplatformene, at den ved, hvad er det er, der lægger til grund for denne ranking. Ranking er vigtig, når forbrugerne skal vælge platformen. Vi har også sikret, at erhvervsbrugerne har minimum 30 dages varslingsperiode, hvis platformen vil opsige deres kontrakt. Vi har også sikret, at mange af disse krav gælder søgemaskiner. Vi har også lagt meget vægt på, at når disse regler engang skal gennemføres og håndhæves, så foregår det ordenligt og effektivt. Medlemslandende er dem, der skal håndhæve reglerne, men vi har brug for at sikre, at det sker bedre, for ellers nytter det ikke noget med nye regler. Og så har vi også valgt at sige, at da der er tale om første lovgivning på dette område, så skal det ikke vare så længe, før vi skal kigge nærmere på, om der er brug for at få revideret reglerne. Derfor har vi også lavet en lang liste af krav til, hvad det er for nogle ting, der skal tjekkes, når vi når dertil, hvor vi skal evaluere lovgivningen igen. Men overordnet kan man sige, at det, der er det gode med dette forslag, er, at vi simpelthen får skabt væsentlig mere gennemsigtighed for de virksomheder, der bruger onlineformidlingstjenesterne, og vi får også skabt mere fairness. Der bliver skabt et mere level playing field for de virksomheder, der bruger dem, og det betyder i sidste ende, at vores forbrugere, som køber varer og tjenesteydelser på platformene, kan være mere trygge ved, at de får det produkt. de forventer. Så det er altså et vigtigt skridt, vi tager, og samtidig bliver vi i EU også dem, som sætter de globale standarder for disse platforme. Det er en rigtig vigtig dag, så jeg takker for det samarbejde, vi har haft, og ser frem til den debat, vi skal have nu til aften.

 
  
MPphoto
 

  Francis Zammit Dimech, Rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat għall-Affarijiet Legali. – Sur President, huwa pjaċir tiegħi nintervjeni wkoll għan-nom tal-Kumitat JURI, nirringrazzja lill-kollega anki li ħdimna tajjeb ħafna flimkien, nirringrazzja anki lill-Kummissarju għax naf bl-impenn tagħha f'dan ir-rigward.

Kif smajna huwa fatt li llum in-negozji għandhom bżonn il-pjattaformi. In-negozji żgħar iktar minn dawk kbar. Għandhom bżonn il-pjattaformi biex jilħqu lill-konsumaturi tagħhom. Għalhekk il-ħtieġa ta' ambjent li huwa iktar trasparenti u iktar ġust.

Meta jien għamilt anki konsultazzjoni f'Malta f'dan ir-rigward, smajt kemm l-Ewropa trid anki tgħin iktar it-turiżmu. Insemmi t-turiżmu għaliex hawnhekk min jaħdem fil-qasam tat-turiżmu jrid aċċess iktar għall-informazzjoni. Informazzjoni dwar dak li jkun inġabar fuqhom stess.

 
  
MPphoto
 

  Mariya Gabriel, membre de la Commission. – Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, tout d’abord je tiens à remercier le Parlement européen et notamment la rapporteure, Mme Schaldemose, mais aussi les rapporteurs fictifs, pour tous leurs efforts et pour leur coopération en vue de parvenir à un accord sur ce dossier, dans un laps de temps si court.

En effet, le Parlement a contribué à renforcer et à façonner le texte du nouveau règlement. Vos amendements contribueront à créer un environnement plus équitable pour les entreprises dans l’économie des plateformes en ligne. Cela profitera aux consommateurs qui utilisent ces plateformes. Il y aura un ensemble de règles claires et un environnement réglementaire plus prévisible. Cela renforcera à son tour la confiance à travers les frontières. Nous voudrions évidemment que cela aide les plateformes à se développer, à investir et à innover. Certaines de ces dispositions supplémentaires proposées par le Parlement européen aideront plus d’un million de PME européennes, qui offrent leurs biens et services par l’intermédiaire des plateformes en ligne, à atteindre leurs clients.

Permettez-moi de mettre en avant les systèmes d’exploitation, dont le Parlement a comblé une faille potentielle. Il a été clarifié que les services d’intermédiation en ligne ne peuvent pas se soustraire à leurs obligations lorsqu’ils contrôlent les systèmes d’exploitation sous-jacents.

Je me félicite également de l’introduction d’une liste de conditions contractuelles spécifiques visant à garantir un traitement équitable entre les services d’intermédiation en ligne et leurs entreprises utilisatrices, et à interdire certaines pratiques préjudiciables. Cela permettra de faire de ce nouveau règlement un instrument puissant.

Un grand nombre de vos propositions contribueront à notre objectif principal d’accroître la transparence, en particulier en ce qui concerne la question essentielle du classement. Par exemple, et ceci a été cité aussi par la rapporteure, outre les services d’intermédiation en ligne, les moteurs de recherche devront fournir des informations sur tout traitement différencié qu’ils appliquent. Les entreprises seront désormais en mesure de résoudre plus facilement les litiges – par exemple, toutes les plateformes, sauf les plus petites, devront avoir mis en place un système interne de traitement des plaintes et recourir à des médiateurs que les plateformes doivent identifier en amont pour permettre le règlement extrajudiciaire des litiges. Cet équilibre prend en compte les attentes des entreprises.

Le texte final a aussi renforcé le rôle des États membres pour la mise en œuvre du règlement. Les États membres devront mettre en place des mesures pour garantir une application adéquate et efficace des nouvelles règles. Ils devront également collaborer avec nous, la Commission, pour surveiller et évaluer l’impact des nouvelles règles et partager les informations pertinentes.

Mais, bien sûr, notre travail ne se termine pas ici. Nous allons élaborer des lignes directrices qui offriront plus de clarté sur les informations que les plateformes en ligne et les moteurs de recherche doivent fournir sur le fonctionnement du classement. Nous travaillerons évidemment avec l’industrie pour mettre en place des codes de conduite visant à compléter les nouvelles règles.

Je suis heureuse que le compromis auquel nous sommes parvenu préserve l’esprit, les objectifs et l’approche de notre proposition initiale. Il instaure un juste équilibre et permet aux plateformes, notamment européennes, de s’établir et d’évoluer. Il ne s’agit là que d’une première étape. Nous prenons d’ores et déjà les devants, d’une part avec le travail de l’observatoire sur l’économie des plateformes – je rappelle ici que nos experts indépendants sont en train de préparer un rapport préliminaire attendu dans le courant de l’année –, d’autre part avec la révision telle qu’elle est prévue dans le règlement – il y aura une évaluation rigoureuse 18 mois après l’entrée en application.

De notre côté, nous comptons sur votre soutien pour continuer dans ce processus. J’espère également que le Parlement approuvera le règlement au moment du vote de demain.

 
  
MPphoto
 

  Anna Záborská, spravodajkyňa Výboru pre priemysel, výskum a energetiku požiadaného o stanovisko – Vážený pán predsedajúci, internetové platformy predstavujú obrovskú príležitosť pre startupy, malé penzióny, rodinné či miestne firmy. Vďaka nim dokážu rozbehnúť biznis, zamestnať ľudí a poskytovať kvalitné služby. My musíme zabezpečiť, aby s nimi tí silní jednali férovo.

Dosiahnutý kompromis ide v niektorých bodoch možno trochu ďalej, než som pôvodne navrhovala. V mojom návrhu stanoviska za výbor ITRE som sa totiž snažila obmedziť reguláciu na minimum. Parlament by podľa mňa nemal navrhovať obchodné modely, ale skôr len stanoviť jasné pravidlá. Napriek tomu môžem s čistým svedomím podporiť dosiahnutý kompromis.

Ďakujem kolegyniam a kolegom, ktorí vo výbore ITRE podporili moju predstavu a blahoželám spravodajkyni pani Schaldemose, ako aj nášmu tieňovému spravodajcovi pánovi Juvinovi.

 
  
MPphoto
 

  Philippe Juvin, au nom du groupe PPE. – Monsieur le Président, parmi les grands succès de l’Union européenne, il y a évidemment le marché unique. Malgré ses défauts, je préfère que les PME de mon pays puissent vendre à 500 millions d’Européens plutôt qu’à 66 millions de Français.

Aujourd’hui, nous franchissons une étape supplémentaire, nous créons un marché unique numérique et dans cette nouvelle économie numérique qui n’a pas de règles, nous dotons l’Union de ses propres règles: ne pas subir les législations étrangères et ne pas subir la loi des puissances économiques les plus fortes. En particulier, nous empêchons désormais les plateformes d’imposer des conditions abusives aux entreprises européennes qui utilisent leurs services et les relations entre les plateformes et les PME doivent être équilibrées. Alors évidemment, le droit national serait tout à fait insuffisant. Si un Français réserve une chambre dans un hôtel en Italie à travers une plateforme qui est basée en Irlande, quel est le droit national qui s’appliquerait? Est-ce le droit français, le droit italien ou le droit irlandais? On voit bien que cela ne marche pas et qu’il faut évidemment des règles européennes. C’est ce que nous faisons, nous protégeons les PME européennes et pour les protéger, il faut d’abord leur offrir la protection d’un droit européen harmonisé et commun dans les 27 États.

Dans ce texte, le Parlement a montré qu’il était un outil démocratique, qui n’obéissait ni aux lobbies ni à aucun intérêt particulier. J’ai eu l’honneur d’y servir pendant deux mandats et Monsieur le Président, au moment où je quitte ce Parlement, je n’ai qu’un seul mot: préservez-le.

 
  
MPphoto
 

  Evelyne Gebhardt, im Namen der S&D-Fraktion. – Herr Präsident! Ich möchte Frau Schaldemose zu ihrer wirklich hervorragenden Arbeit beglückwünschen und im Namen der sozialdemokratischen Fraktion, der S&D-Fraktion, sagen, dass wir voll und ganz hinter ihrer Arbeit stehen und empfehlen, morgen dem Ergebnis zuzustimmen.

Onlineplattformen wie das Hotelreservierungsportal Booking, der Apple Store oder die Reiseplattform eDreams spielen in der digitalen Welt zunehmend eine wichtige Rolle. Die steigende Marktmacht der Onlineplattformen ist allerdings auch mit einer Abschwächung der Rechte der gewerblichen Nutzer gegenüber den Plattformen verbunden. Die vorliegende Verordnung bringt Fairness in die Plattformwirtschaft über Transparenzanforderungen, über ein Verbot unlauterer Handelspraktiken, über angemessene Beschwerdemechanismen mittels effektiver Rechtsdurchsetzung. Und durch die spezielle Beobachtungsstelle für Onlineplattformen wird auch die Überwachung eine wirksamere sein. Ich denke, das ist eine gute Sache für die kleinen und mittleren Unternehmen und für die Verbraucher und Verbraucherinnen.

 
  
MPphoto
 

  Dita Charanzová, on behalf of the ALDE Group. – Mr President, the key to any business is honesty and transparency with your consumers, but also with your business partners. This regulation ensures this needed greater transparency, while not imposing unneeded over—regulation on platforms and traders. Online commerce is the future of our economy and we must not destroy our European players in a misguided attempt to attack the international ones.

The path to hell is paved with good intentions. Some in this House saw this regulation as a political tool, as a way to change competition policy through the back door. I am pleased that in the end common sense has prevailed and I can only thank the rapporteur in this regard. She had the courage to seek a good and balanced agreement over fighting for one which would have had a negative effect on our economy and the digital single market. This is why the ALDE Group will support the trilogue outcome tomorrow at the votes, and I encourage both platforms and traders to use this new transparency to its greatest extent. It is only by adopting best practices and effective self-regulation that this market can continue to be fair to all. I fear if platforms don’t use this chance that they will not get another one.

 
  
MPphoto
 

  Julia Reda, on behalf of the Verts/ALE Group. – Mr President, in principle, platforms are a great opportunity for small European business. Whether it’s a person who works as a software developer or somebody selling their own products, platforms make it possible for the small players to compete with the big players and to reach customers that they would otherwise never have reached, which is sometimes perhaps also a reason why some big European companies wanted to extend this regulation more than is reasonable. But platforms do become a problem when network effects make them so large that they can dictate unfair terms to their business customers.

We have achieved a regulation that provides transparency and fairness in the platform market, and I think it’s to a great extent testimony to the steady hand of the rapporteur, Mrs Schaldemose, who has ensured that there is no free ride for platforms but that there are also no unreasonable obligations that would kill the small players in the European market, who are very important for European businesses.

So I would really like to thank all who have contributed on this work. It’s great to see that there can be such great consensus on the platforms file.

 
  
MPphoto
 

  Nicola Danti (S&D). – Signor Presidente, onorevoli colleghi, Commissaria Gabriel, questo regolamento ha il merito di riequilibrare i rapporti economici tra le grandi piattaforme e oltre un milione di imprese europee che operano attraverso intermediari online che spesso ne sono dipendenti.

Alcuni esempi su tutti: con le nuove norme avremo maggiore trasparenza sui prodotti e sui servizi offerti online, più informazioni sui parametri che determinano il posizionamento di un'offerta sulla pagina web, maggiori difese dalle modifiche unilaterali dei termini e delle condizioni dei contratti da parte delle piattaforme.

Queste norme porteranno conseguenti benefici ai milioni di cittadini che sempre più spesso scelgono di comprare in rete e che potranno godere di prezzi più bassi, di una maggiore scelta e che vedranno aumentare le informazioni a loro disposizione. In questi mesi il Parlamento europeo ha dimostrato di non piegarsi davanti agli interessi dei colossi digitali, ma di tutelare le imprese europee scrivendo nuove regole in grado di tutelare maggiormente la parte contrattuale più svantaggiata.

 
  
MPphoto
 

  Mariya Gabriel, membre de la Commission. – Monsieur le Président, je voudrais encore une fois remercier les membres de ce Parlement pour leurs commentaires et observations. Je tiens à souligner encore une fois, au nom de la Commission, que nous nous félicitons de l’accord obtenu sur ce règlement. Comme vous l’avez dit aussi, à juste titre, il reflète un bon équilibre entre les différents points de vue politiques et entre les intérêts des parties prenantes. Un vote en faveur de ce règlement enverra donc aux PME et aux citoyens européens un message fort et clair, à savoir que l’Union européenne est capable de garantir la transparence et une prévisibilité accrue dans l’environnement des plateformes en ligne.

Encore une fois, merci à Mme Schaldemose, la rapporteure, ainsi qu’à tous ceux qui ont contribué à ce dossier afin qu’il puisse avancer rapidement.

En conclusion, nous pouvons dire que grâce à notre travail commun, nous avons fait un important pas en avant pour le marché unique numérique, les entreprises et les citoyens de l’Union.

 
  
MPphoto
 

  Christel Schaldemose, 0rdfører. – Hr. formand! Tak for ordet igen, og også tusind tak til jer kolleger for jeres bemærkninger. Jeg deler synspunkterne, jeg er glad for, at vi har fået dette resultat, som er afbalanceret både til fordel for virksomhederne, rimeligt over for platformene og især også noget, som i sidste ende som vil være til stor glæde for vores mange forbrugere. Det var ikke er resultat, vi var kommet igennem med, hvis ikke vi havde samarbejdet så godt. Derfor vil jeg også gerne have lov at sige tusind tak til det rumænske formandskab. Vi havde nogle hårde, men også gode forhandlinger, og jeg synes, vi kom i mål på en rigtig god måde. Tusind tak for det. Og også til Kommissionen og fru kommissær – havde det ikke været for den hjælp, vi fik fra Kommissionen under forhandlingerne, var vi ikke kommet igennem med dette resultat. Så tusind tak for, at det lykkedes. Det viser, at når vi samarbejder, og der er en åbenhed på tværs, så kan vi sagtens få lavet noget, som er rigtig godt for vores virksomheder, så vi kan fortsætte med at have nogle gode og brugbare platforme og samtidig gavne vores forbrugere.

Jeg er stolt af det resultat, vi her har opnået, og jeg er også klar over, at det kun er et første skridt. Jeg glæder mig til at det fortsatte arbejde, ikke mindst resultatet af observatoriet, og til at se, hvad der kan komme ud af det. Jeg tror faktisk på, at vi med denne lovgivning kan blive førende for platformsmarkedet i Europa og i verden på sigt, for der er behov for, at det er reguleret, der er behov for, at det er gennemsigtigt, og der er også behov for, at det er fair. Alt det har vi opnået i denne lovgivning. Tusind tak.

 
  
MPphoto
 

  Πρόεδρος. – Η συζήτηση έληξε.

Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί την Τετάρτη 17 Απριλίου 2019.

Γραπτές δηλώσεις (άρθρο 162 του Κανονισμού)

 
  
MPphoto
 
 

  Claudia Țapardel (S&D), în scris. – În calitate de raportor al Comisiei pentru transport și turism pe dosarul privind „Promovarea echității și transparenței dintre furnizorii de servicii și platformele online”, obiectivul meu în acest dosar a fost asigurarea unui mediu transparent și echitabil pentru toți actorii implicați în economia digitală: furnizorul de servicii, platformele online și consumatorul, care reprezintă de fapt cetățeanul european.

În contextul evoluției rapide a tehnologiilor digitale, viziunea mea este că digitalizarea reprezintă viitorul. Pentru aceasta, este necesară crearea unui mediu digital corect reglementat, în care modelele tradiționale de business să nu aibă de suferit ca urmare a procesului de digitalizare.

Luând în considerare natura foarte orizontală a propunerii de regulament a Comisiei Europene, mă bucur foarte mult că am reușit să reglementăm câteva aspecte fundamentele ce țin de promovarea și asigurarea transparenței și echității. Mai precis, am introdus prevederi foarte clare pentru ca platformele online să aplice în mod nediscriminatoriu criteriile pentru ierarhizarea furnizorilor de servicii. Din punctul meu de vedere, este esențial să avem un echilibru între formele tradiționale de business și cele bazate exclusiv pe tehnologiile digitale, așa cum este cazul economiei colaborative.

 
Última actualización: 25 de julio de 2019Aviso jurídico - Política de privacidad