Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2018/0090(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0029/2019

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0029/2019

Συζήτηση :

PV 16/04/2019 - 22
CRE 16/04/2019 - 23

Ψηφοφορία :

PV 17/04/2019 - 8.7
CRE 17/04/2019 - 8.7
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2019)0399

Συζητήσεις
Τρίτη 16 Απριλίου 2019 - Στρασβούργο Αναθεωρημένη έκδοση

23. Καλύτερη επιβολή και εκσυγχρονισμός των κανόνων της ΕΕ για την προστασία των καταναλωτών (συζήτηση)
Βίντεο των παρεμβάσεων
PV
MPphoto
 

  Πρόεδρος. – Το επόμενο σημείο στην ημερήσια διάταξη είναι η συζήτηση επί της εκθέσεως του κ. Daniel Dalton, εξ ονόματος της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών, επί της προτάσεως οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 93/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 1993, της οδηγίας 98/6/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της οδηγίας 2005/29/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και της οδηγίας 2011/83/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την καλύτερη επιβολή και τον εκσυγχρονισμό των κανόνων της ΕΕ για την προστασία των καταναλωτών (COM(2018)0185 - C8-0143/2018 - 2018/0090(COD)) (A8-0029/2019).

 
  
MPphoto
 

  Daniel Dalton, Rapporteur. –Mr President, this package reboots consumer rights for the internet age, bringing new protections and empowering consumers with information whenever they buy.

I’d like to thank the shadow rapporteurs, the Romanian Presidency, and the European Commission for their hard work and commitment to achieve an agreement before the European elections. We had just three weeks from start to finish of the negotiations and we focused on a single trilogue. It turned into a very long day, but after ten hours of negotiation we got an agreement. Now as some of you will be aware, this agreement was subject to further adjustment from the Commission, which had made it clear in the talks that it needed to confirm its mandate. The final text addressing dual quality was therefore tweaked, but the crucial substance remains: consumers can no longer be misled by products made to different standards but marketed as the same in different Member States. It’s not right, and the agreement we vote on tomorrow will stop those egregious breaches of consumer trust.

Now I know some colleagues feel that we should have gone further, and I have tabled amendments to that effect for tomorrow. But let me be clear: if any of these amendments pass, this will collapse the entire agreement. The Council and Commission have made it clear that they are already at the edge – they can’t give any more. So if they pass, there will be no deal at all. That means no provision at all on dual quality, and there will be no updated consumer law at all – just a few weeks before an election. This will not help consumers, who are currently being misled. There will be no law coming down the track for them. It will not help consumer authorities. They would not, for example, be able to give out penalties that they need to enforce all the other consumer laws. And it would not help producers, who would continue to be undercut by competitors who flout the rules.

I struggle also to see how it would meet political reality. It would risk delaying efforts to tackle dual quality for years, if not for ever. But with the agreement we have found, there is a beginning. Dual-quality products now for the first time are addressed, and in the coming years, the Commission will have to review progress seriously. Those are concrete steps of progress rather than unrealistic amendments. And we should remember that this package is about more than dual quality. There are vital improvements to the consumer protections we cannot, in good conscience, delay.

And the Parliament’s demands have been met in many areas. We have banned bulk-buying of event tickets following an earlier law in the UK. This practice penalises real fans, either unable to see their favourite team or artist or forced to pay touts many times the face-value price. And this will now stop, because it’s been cheating everyone and it’s good news that we are able to ban it here.

We’ve also succeeded in introducing requirements to improve trust in online reviews, marketplace ranking and the pricing of discounts – all to the benefit of the consumer. I also believe that in the internet era we should trust the informed consumer. The online world contains a wealth of information that can empower the consumer, but it needs to be genuine to be useful. Our measures on online consumer trust will make sure that consumers know when they’re getting information that they can rely on, helping them find the product that they are looking for.

I'm glad that we could also get support from the Commission and the Council for a tool to build consumer awareness and use of their rights. The European consumer rights – or, as I like to call it, the ‘ECR app’ – will give consumers a single identifiable point to know their rights and easy access to the complaints procedure that will help them solve their problems.

We also ensured that changes to the right of withdrawal were rejected. This is an important right for consumers and for their trust in e-commerce, and if we can adopt this agreement tomorrow, it will be just over a year from the adoption of the proposal by the Commission to the conclusion of our work.

So I would like to thank the shadows again, who all helped to ensure the compromise, also the IMCO Secretariat and the Legal Services for their hard work and dedication. These rules will make a real difference to consumers’ everyday life. They matter.

So let’s not delay their implementation by one more day and let’s adopt the text tomorrow.

 
  
MPphoto
 

  Věra Jourová, Member of the Commission. – Mr President, let me start by thanking rapporteur Mr Dalton, the shadow rapporteurs and the Committee on the Internal Market and Consumer Protection (IMCO) for their hard work, which allowed for a swift agreement on this extremely important file. It goes well beyond the Commission’s proposal on many aspects. I would like to thank Parliament for its strong push to improve consumer rights, especially in relation to digital markets. But, in addition, this directive will strengthen the enforcement of consumer rights as we are providing more harmonised sanctions with teeth. Consumer authorities in all 28 Member States will be able to fine companies harming consumers in several or all Member States up to 4% of their annual turnover. Victims of unfair practices will be equipped to claim remedies from traders, such as terminating the contract or compensation of damages. This will also facilitate out—of—court and in—court disputes.

The new directive will also introduce a number of new measures to avoid misleading consumers online and to improve online transparency. We prohibit the displaying of fake consumer reviews. We require a clear indication of commercial sponsoring when it is used in the ranking of goods in market places. There will be no more fake price reductions for goods fooling consumers, and there must be a clear indication that, even if a consumer agreed to a contract which does not entail money, he has rights.

Turning now to the issue of dual quality: I know that many people in this House have been fighting against this for years. This helped to draw more attention to the issue and to bring it onto the political agenda. I am therefore proud that the Commission, in the new deal for consumers, has, for the first time ever, proposed a legislative provision on this issue so that the dual treatment of consumers in the EU will stop, and so that the new rule is the same composition everywhere in the EU.

This has been a very sensitive issue in the negotiations, and the text which is now on the table is a compromise achieved by the Council and Parliament negotiators after – and I agree with Mr Dalton – very tough but, I would say, constructive talks. We want the private sector to take their responsibilities and to end dual quality. It is now absolutely clear that they cannot cheat on the quality and sell under identical packaging foods with a significantly different composition, and this is a huge step forward. I am glad that already now, under the pressure we have imposed on them, many manufacturers have adjusted their recipes to have a single one across the EU. With further steps we made with the Omnibus proposal and following exchanges of views on this issue, I know that many other companies are working on eliminating differences. What also helps is the permanent testing which we are now doing, and which shows that there is a significant number of cheated products on our markets which have to disappear.

I expect that producers will stop differentiation. Those who continue must have justified reasons for doing so. Such traders should be in a position to demonstrate their legitimate reasons. This is why we consider that blacklisting of any differentiation as a misleading practice is not the appropriate and workable solution.

The main mechanism of the Unfair Commercial Directive is set out in Article 6, not in the Annex blacklisting misleading practices. I think that it is not less effective. Article 6 of the Unfair Commercial Practices Directive (UCPD) is constantly used as a legal basis by national authorities across the EU. Most recently, for example, the Italian authorities used it to fine Wizz Air or Ryanair for misleading consumers on the real price of their tickets. The consumer protection authorities in the Member States base a lot of their cases on this article. Recently, they published the result of their action against five big car rental companies for not being clear on the real content of their services and preventing informed choices, and they will do so in the future on the illegal use of dual quality.

The Commission is going to closely monitor the implementation of this provision, and we will continue our efforts to improve the enforcement capacities of the Member States. This year again, we are proposing EUR 1 million in grants from the consumer programme on this. Furthermore, thanks to a pilot project from the European Parliament, we are going to implement EUR 1.66 million/EUR 1.2 million of grants for consumer associations to develop their testing capacities.

Finally, there is a clear revision clause in the text, and we commit to re—assessing the situation two years after the entry into force of the directive to see whether we should move to more stringent solutions. Allow me to express my sincere hope that this directive modernising and better enforcing European consumers’ rights will be adopted tomorrow.

 
  
MPphoto
 

  Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, w imieniu grupy PPE. – Panie Przewodniczący! Pani Komisarz! W tej dyrektywie oczywiście są dobre rozwiązania dla konsumentów, ale nie rozwiązuje ona podstawowego problemu, jakim jest różna jakość produktów zapakowanych tak samo. Mamy tutaj otwartą listę uzasadnionych wyjątków, jak pani komisarz sama powiedziała, czyli ta dyrektywa w sumie nie zakazuje nieuczciwych praktyk.

Proszę kilka przykładów – serek Almette. To Almette, które kupiłam w Kehl, jest zrobione z twarogu i jest w 100% naturalne, a to Almette ze sklepu w Krakowie jest z twarogu oraz z mleka w proszku i zawiera kwas cytrynowy E330. Kupiłam również serek Philadelphia. Ten kupiony w Krakowie zawiera stabilizator E410, którego ten kupiony w Kehl nie zawiera. Jeszcze jeden przykład – herbata, która też wygląda tak samo: ta kupiona w Krakowie ma 0,1% soku brzoskwiniowego, a ta kupiona tutaj w Strasburgu ma go 50 razy więcej. Dlatego ponad sto koleżanek i kolegów podpisało poprawkę, która bezwzględnie zakazuje takich nieuczciwych praktyk, i proszę was o poparcie, bo w Unii Europejskiej nie mamy przecież konsumentów lepszych i gorszych. Rynek jest sprawiedliwy i musi być sprawiedliwy dla wszystkich tak samo.

 
  
MPphoto
 

  Evelyne Gebhardt, im Namen der S&D-Fraktion. – Herr Präsident! Ich muss ehrlich sagen, in diesem Maßnahmenpaket, das wir morgen zur Abstimmung haben, haben wir eine ganze Menge von sehr guten Vorschlägen und enorme Verbesserungen für die Bürger und Bürgerinnen, für die Verbraucher und Verbraucherinnen. Ich möchte mich beim Berichterstatter für die gute Arbeit bedanken, aber auch bei der Kommissarin und bei der Ratspräsidentschaft, die sehr daran mitgearbeitet haben, das durchzusetzen.

Unter diesen positiven Maßnahmen ist die Modernisierung der Plattformtransparenz. Wir haben erreicht, dass die Rechte auch für die sogenannten kostenlosen Dienstleistungen gelten. Wir haben dafür gesorgt, dass bessere Rechtsbehelfe für die Verbraucher und Verbraucherinnen bereitgestellt werden. Und wir haben eingeführt, was bisher in diesem Bereich nicht war: Sanktionen bei Verstößen gegen EU-Verbraucherschutzvorschriften. Unter anderem können Verstöße gegen Verbraucherschutzvorschriften mit Bußgeldern von einem Mindestbetrag von 4 % des jährlichen Umsatzes geahndet werden.

Wir haben auch verhindert, was die Kommission an Verschlechterung des Verbraucherrechts vorgesehen hatte, nämlich eine Einschränkung des Widerrufsrechts in der Verbraucherrechterichtlinie. Und wir haben eine ganze Reihe von Maßnahmen auf die schwarze Liste der unlauteren Geschäftspraktiken gesetzt. Ich kann sie nicht alle aufzählen, dazu fehlt mir die Zeit.

Einen Wermutstropfen gibt es allerdings: Es ist uns nicht gelungen, die dual-quality-Produkte auf diese schwarze Liste zu bekommen, weil eine Mehrheit von Staaten in der Europäischen Union sich schlicht und einfach geweigert hat.

Nun ist die Frage: Sollen wir alles, was wir jetzt errungen haben, damit in den Papierkorb schmeißen? Meine Fraktion empfiehlt dennoch zuzustimmen und dafür zu sorgen, dass die Revisionsklausel, die wir durchgesetzt haben, auch wirklich in der nächsten Wahlperiode dafür genutzt wird, dafür zu sorgen, dass die Rechte, die die Verbraucher haben, auch wirklich durchgesetzt werden, auch gegen die dual quality, denn wir können nicht akzeptieren, dass es Verbraucher und Verbraucherinnen erster und zweiter Qualität gibt.

Deswegen werden wir als Sozialdemokraten, als S&D-Fraktion, weiter daran arbeiten und darum kämpfen, dass dies abgeschafft wird, weil es nicht akzeptabel ist. Aber dennoch werden wir morgen dem errungenen Kompromiss zustimmen.

 
  
MPphoto
 

  Branislav Škripek, za skupinu ECR. – Vážený pán predsedajúci, pre našu generáciu, pre moju generáciu a pre ľudí zo strednej a východnej Európy bolo symbolom spájanej Európy pád železnej opony. Ale možno pre naše deti to bude rok, v ktorom začne platiť legislatíva, ktorá zamedzuje predaj potravín, ktoré majú pod tou istou značkou rozdielne zloženie, pretože my sme to vo východnej Európe zažili. Ľudia zo západnej Európy majú kvalitnejšie potraviny ako tie isté vyrábané v našich krajoch vo východnej Európe, na východe Európy.

Preto veľmi dúfam, že boj za rovnakú kvalitu potravín ide do finále. Európska komisia si napriek 20 000 aparátu tento problém všimla až v roku 2017, keď pán predseda Juncker povedal, že citujem: „Slováci si nezaslúžia mať v rybích prstoch menej rýb, Česi menej kakaa vo svojej čokoláde a Maďari menej mäsa vo svojich jedlách.“. Vďaka za politický prielom tohoto typu však v skutočnosti patrí najmä aktívnym občanom, ktorí na to upozorňovali, a všetkým, ktorí výskumami dokázali, že nadnárodné potravinárske koncerny jednoducho klamali a dlho im to prechádzalo. Lenže takáto zmena ohľadne potravín je len prvý krok rovnakého metra v Európskej únii. Je potrebné, aby nasledovali ďalšie oblasti, ako je dorovnanie dotácií pre poľnohospodárov a tak ďalej.

 
  
MPphoto
 

  Jasenko Selimovic, on behalf of the ALDE Group. – Mr President, a couple of years ago, online, I booked a room in an amazing hotel for the price of nothing. The rooms were beautiful; the view was amazing; the furniture was just too good to be true. And when I got there, it turned out that it really was too good to be true. It was not beautiful, not amazing, not a hotel. It was actually a garage that somebody had transformed into a kind of room that I was supposed to live in. The purpose of this legislation is to avoid such scenarios in the future, because this is an experience that many European consumers have in everyday trade online.

The proposal that is on the table is actually defending that, and I think, in that way, it is a victory for consumers. It defends the right to withdrawal – which in my case would be very suitable, in that in that position. It actually took a very reasonable stance on the contentious issue of the dual quality of products. I do understand it’s very difficult, but it is a good point that we have, and it makes it more difficult for the unserious businesses to trick you. What we are doing, the new transparency requirements online, will make sure that the ranking criteria on your site is clearly visible. That you cannot cheat with that. The new provision will stop the fake reviews from taking place, and the ambition is that, in the future, the amazing view is just simply amazing. I think this is good legislation, and I hope that my colleagues will not fall into the trap of putting it back, sending it back to the committee because of this contentious issue of dual—quality products.

 
  
MPphoto
 

  Martin Schirdewan, im Namen der GUE/NGL-Fraktion. – Herr Präsident, werte Kolleginnen und Kollegen! Es ist gut, dass sich die EU dem Verbraucherschutz widmet und einheitliche europäische Standards definiert. Es ist auch gut, dass dabei auf das Parlament als direkt gewählte Institution mehr Verlass ist als auf die Kommission, was wir unter anderem bei der Verteidigung des Widerrufsrechts gegen die ursprünglichen Pläne der Kommission gesehen haben, dieses Widerrufsrecht zu verwässern.

Aber offenkundig gibt es in diesem new deal for consumers ein Problem, das uns allen bewusst ist, nämlich das der doppelten Qualitätsstandards. Wenn jemand zum Beispiel aus Deutschland mit seinem Kind nach Polen in den Urlaub fährt und ihm dort seinen Lieblingsbutterkeks kauft, dann sollte dieser genausoviel Butter enthalten, anstatt Palmöl, wie das bei der gleichen Marke in Deutschland der Fall ist. Aber dem ist halt nicht so. Hier werden aufgrund von gewinnmaximierenden Praktiken von Unternehmen einige Europäer und Europäerinnen – vor allem in Mittel- und Osteuropa – zu Verbrauchern zweiter Klasse gemacht. Es ist an der Zeit, dieser Geschäftspraxis im Sinne eines gemeinschaftlichen und solidarischen Europas ein Ende zu bereiten.

 
  
MPphoto
 

  Julia Reda, on behalf of the Verts/ALE Group. – Mr President, despite the many good provisions on transparency and consumer rights online, one crucial piece is missing from this legislation: a clear ban on the dual quality of products. I regret to see that this Parliament is divided not on ideological lines, but on geographical lines, where Members from the western states seem to think that this deal is good enough, even though Parliament has given up on its position of banning dual quality and the Central and Eastern European Members are asking for a better deal. The Greens/EFA Group is not divided on this. We consider this a matter of treating people equally in the EU, and this is at the core of what European citizens expect: that they will not be discriminated against because of where they live by being sold an inferior product. This is why we would rather take the time to do it right and not adopt a trilogue agreement that has been rushed through and where Parliament has given up on its promise to citizens to ban dual—quality products.

 
  
MPphoto
 

  Antanas Guoga (PPE). – Mr President, it’s an eventful day that we cannot reach, despite everything, a normal agreement where we do not have discrimination. Discrimination week after week. Just last week we saw discrimination against the peripheral countries in the mobility package. Now we want to discriminate people by having second—hand products. I will call them second—hand. We’re giving people second—hand products to consume because we discriminate, and let’s own up to it. Do we want a fair Europe for everybody? Do we want the same quality of product for everybody? Yes we do. Let’s not give up. Let’s keep fighting. Let’s keep fighting and let’s win so we can all have a fair deal in Europe – that’s all we’re asking. Equal rights, equal Europe: everyone’s a winner.

 
  
MPphoto
 

  Olga Sehnalová (S&D). – Pane předsedající, vyjednaná dohoda se zdůvodňuje tím, že jde o změny, které zlepšují postavení spotřebitelů a že pokud ji zítra neschválíme, spotřebitelé tak budou muset čekat další rok.

I to je příklad dvojího metru, kdy se práva některých spotřebitelů berou jako důležitější než práva jiných, třeba těch, kteří se právem cítí jako občané druhé kategorie. Proto jsem nehlasovala pro dohodu na výboru a předložila jsem pozměňovací návrh, který nás, když bude schválen, vrací k jednacímu stolu. Neodcházejme od něj, dokud nebudeme mít v rukou text, se kterým budeme moci s čistým svědomím předstoupit před naše občany a říci jim, že jsme dvojí kvalitu skutečně postavili mimo zákon. Jak to udělat, jsem navrhla. Dvojí kvalita musí být nekalá praktika. Ať se značí stejně jenom to, co je opravdu stejné, a spotřebitel ať má na první pohled jasno, co kupuje. Žádné úlitby byznysu!

Kolegyně a kolegové, neměňte, prosím, pod tlakem svůj názor, který jsme už jednou vyslovili, a to dvojí kvalitu zakázat. V sázce je důvěryhodnost evropských institucí, Evropské unie jako celku, já myslím, že toto není málo.

 
  
MPphoto
 

  Dita Charanzová (ALDE). – Pane předsedající, na tomto našem posledním zasedání jsme mohli a měli udělat definitivní tečku za debatami o stejném množství kakaa v čokoládě – abych si propůjčila příměr předsedy Evropské komise. To byl jeho jasný vzkaz. Pro mne jako poslankyni zvolenou za Českou republiku je výsledek zklamáním.

Nechci zde dnes hledat viníka, nechci říkat, která lobby zvítězila. Mohly to být tlaky některých států, mohl to být tlak těch, kteří plní regály méně kvalitním zbožím. Umíme ale přesně říct, kdo je poraženým. Je to spotřebitel, zákazník z východní Evropy.

Na stole dnes máme materiál, který rozmělnil tvrdý a nesmlouvavý postup vůči těm, kdo nás na východě Evropy zásobují, teď se omlouvám za ten výraz, šunty. Je dobře, že po mnohaletých debatách máme na stole novou, konkrétní legislativu, která se o to snaží. Seznam možných výjimek pro výrobce z ní ale dělá legislativu měkkou, symbolickou, spíše než právo, které by nás před nekalými praktikami obchodníků skutečně dokázalo chránit. Dáváme výrobcům do rukou možnosti, jak si opět obhájit různé složení a tedy různou kvalitu výrobků. A to například i včetně výmluv na různé chuťové preference zákazníků. Proto žádám kolegy, aby zítra podpořili naše pozměňovací návrhy a ukončili tím praxi, kdy máme v Evropě dva druhy spotřebitelů.

(Řečnice souhlasila s tím, že odpoví na otázku položenou zvednutím modré karty (čl. 162 odst. 8 jednacího řádu)).

 
  
MPphoto
 

  Michaela Šojdrová (PPE), otázka položená zvednutím modré karty. – Já jsem nakonec dala tuto modrou kartu a chci položit otázku paní kolegyni. Nezdá se Vám, že používáte zbytečně silná slova? Vy víte dobře, kolik let se tady hovoří o tom, že dvojí kvalita potravin, ale i dalšího zboží se musí stát nekalou praktikou. A byla to teprve tato Evropská komise, tato komisařka, která to prosadila jako téma jednání, nebyl to pan předseda Juncker. Byli to poslanci, byly to aktivity, které byly i zde. Já se Vás chci zeptat, jestli myslíte zcela vážně tu kritiku, kterou jste tady předložila.

 
  
MPphoto
 

  Dita Charanzová (ALDE), odpověď na otázku položenou zvednutím modré karty. – Vážená paní kolegyně, jak jsem řekla, já jsem zklamaná z toho výsledku. Ano, tento parlament několik let bojoval za to, abychom navždy dali stopku dvojímu metru, dvojím zákazníkům, spotřebitelům v Evropě. To, co já vidím, není text, který chtěl Evropský parlament, není to pozice mého výboru, za který jsem hlasovala a kterou jsem chtěla dosáhnout. Takže já jsem zklamaná.

 
  
MPphoto
 

  Kateřina Konečná (GUE/NGL). – Pane předsedající, před rokem nám zde všichni počínaje Komisí slibovali zrušení dvojí kvality věcí na trhu EU. Výsledný text však svědčí o opaku a zachovává současný trestuhodný stav. Z textu navíc pod tlakem přímo nevolené Komise vypadl i minimální požadavek na označování rozdílného složení. Zdůrazňuji, že se tak stalo až po závěrečném trialogu, netransparentně a v zákulisí.

Musím vás tedy varovat, že pokud dojde ke schválení směrnice v předloženém znění, bude to občany ČR vnímáno velmi negativně. A to tak, že na jedné straně nám nutí EU řadu kontroverzních povinností, na té druhé si z nás však západní země dělají zcela nepokrytě popelnici. Hrozí, že zemím střední a východní Evropy tak nezbyde nic jiného, než přijmout vlastní národní legislativu, a to i za cenu konfliktu s právem EU. Prosím proto, podpořte naše pozměňovací návrhy, které vrací do textu původně vyjednaný kompromis a bojují proti této ostudné praxi dvojí kvality. Jestli se výsledek zpozdí o pár měsíců, je v tuto chvíli jedno. Protože řekneme všem občanům Evropské unie, že jsou si rovni. A o to v tom pozměňovacím návrhu jde.

 
  
MPphoto
 

  Dubravka Šuica (PPE). – Poštovani predsjedavajući, drago mi je da je u ovu raspravu o Direktivi o pravilima Europske unije o zaštiti potrošača uključena i tema dvostruke kvalitete proizvoda. Na nekoliko pitanja Komisiji o diskriminaciji potrošača i razlikama proizvoda na zapadu i istoku te pisanih izjava o tim razlikama dobila sam odgovor Komisije da su razlike rezultat ukusa potrošača i poslovnih strategija.

Nezadovoljna takvom pozicijom Komisije, pokrenula sam, uz podršku 44 zastupnika interpelaciju o razlikama u deklaracijama, sastavu i okusu proizvoda na tržištu EU-a. Također sam, uz podršku kolega pokrenula i prijedlog akta Unije kojim smo tražili reviziju zakonodavstva o hrani u Europskoj uniji i ukidanje diskriminacije. Kao rezultat ovih aktivnosti uslijedila je rasprava na plenarnoj sjednici koju sam zajedno s češkom kolegicom Šojdrovom potkrijepila organiziranjem kušanja hrvatskih, njemačkih i čeških proizvoda pod naslovom „Okusi razliku”.

Vjerujem da Europska komisija i sam Juncker, potaknut našim pritiscima u travnju prošle godine, predložio novi sporazum za potrošače New Deal, s ciljem uspostavljanja jednakih standarda za sve potrošače u skladu s pravom Europske unije. Pozicija Parlamenta je jasna, to smo pokazali glasovanjem još u rujnu, no budući da tekst koji je postignut na trijalogu nije zadovoljavajući, supotpisala sam amandmane kojima želimo poboljšati tekst i konačno osigurati jednaku kvalitetu za sve građane Europske unije.

Apeliram na sve kolege da prihvate ove amandmane jer za mene je i ovo borba protiv Europe dviju brzina. Bit će mi žao ako Europski parlament većinom glasova ne potvrdi ove amandmane jer će ostati i dalje gorak okus da svi ne žele Europu jednakih građana.

Dakle, protiv sam dvostrukih standarda, protivim se razlikama na istoku i zapadu i podsjećam da je sam gospodin Juncker nekoliko puta ovdje rekao da Europa treba disati jednim plućima, jednako i s desnim i s lijevim, jednako s oba plućna krila. I molim vas da vodite o tome računa sutra, prilikom glasovanja.

 
  
MPphoto
 

  Maria Grapini (S&D). – Domnule președinte, stimați colegi, este clar că era nevoie să modificăm directivele. Și actuala propunere modifică, de fapt, patru directive: practici comerciale neloiale, drepturile consumatorului, clauze contractuale abuzive și indicarea prețurilor. Sigur, majoritatea modificărilor sunt în primele două directive. Este nevoie, într-adevăr, să avem o calitate a produselor unică în piața internă, să respectăm consumatorii, indiferent unde trăiesc.

Trebuie să spunem, în același timp, că, da, s-au făcut câteva modificări bune și nu le putem ignora. Mă refer aici la dreptul consumatorului de a renunța la contract, la dreptul consumatorului de a avea o despăgubire. Evident că, în compromis, nu s-a ajuns la ceea ce mulți dintre noi de aici ne doream, și anume, să fie mai clar precizat ce se întâmplă cu calitatea duală. Pentru că, da, mi s-a prezentat aici o modificare a articolului 6 din directivă, însă, introducându-se acele excepții, a slăbit foarte mult din puterea acestui articol 6.

Sigur că avem o clauză de revizuire și poate să fie o soluție și eu îndemn acum - nu suntem foarte mulți aici - colegii să mediteze ce e mai bine: să respingem sau să votăm și să așteptăm clauza de revizuire. Toți vrem o calitate bună pentru toți consumatorii.

 
  
MPphoto
 

  Michaela Šojdrová (PPE). – Pane předsedající, já jsem přesvědčena o tom, že tato směrnice jako celek je přínosem pro spotřebitele. Přispěje k jejich ochraně před nekalými praktikami, se kterými se potýkají ve všech členských státech, včetně agresivního podomního prodeje, falešných placených recenzí na internetu, skrytých reklam při vyhledávání zboží, klamavých slev či podvodného prodeje vstupenek na kulturní a sportovní akce.

Za nejdůležitější část považuji výslovné zařazení dvojí kvality mezi nekalé obchodní praktiky. Jsem hrdá na to, že tento úspěch je do velké míry právě českou stopou. Děkuji paní kolegyni Sehnalové, že dlouhodobě upozorňovala na tento problém a měla tyto aktivity i zde v Evropském parlamentu, Marianu Jurečkovi, bývalému ministrovi zemědělství, který toto téma prosazoval na Radě, a děkuji paní komisařce, která tento návrh připravila a předložila v Evropské komisi.

Tato úprava není dokonalá. Souhlasím s kolegy a kolegyněmi, že by bylo třeba postoupit dále k přesnější definici, ale máme zde prostor po dvouleté kontrole, revizi, po implementaci této směrnice, abychom se k ní vrátili a ty části, které nebudou fungovat, bude možné revidovat. Je to výslovně v této směrnici obsaženo. Myslím, že je to krok správným směrem. Podpořím pozměňovací návrhy, ale pokud neprojdou, podpořím směrnici jako celek, protože je důležité, aby se konečně začaly tyto praktiky potírat.

 
  
MPphoto
 

  Biljana Borzan (S&D). – Poštovani predsjedavajući, prije šest godina, kada sam počela raditi na problemu različite kvalitete proizvoda činilo se poprilično nevjerojatnim da ćemo danas imati zakon kojim se ova nepravedna praksa zabranjuje. To je rezultat šest godina uvjeravanja, izvješća, istraživanja, preporuka.

 

Sada više nitko neće moći tvrditi da na primjer Hrvati ili Bugari baš, eto, žele hranu koja je manje zdrava, ili baš žele tehničku robu koja je lošije kvalitete ili deterdžent koji slabije pere.

 

Za milijune građana Europske unije ovo je izuzetno emotivno pitanje. Osjećali smo se kao građani drugog reda zbog ovoga, i to s pravom.  Ovim zakonom Parlament pokazuje da nema podjele na istok i zapad i da smo jedna Europa. Moramo biti svi isti. Ne smijemo nikako dopustiti ovakvu praksu. Ravnopravnost je izuzetno važna. Danas šaljemo takvu poruku cijeloj Europi.

 
  
MPphoto
 

  Jiří Pospíšil (PPE). – Pane předsedající, já jsem také zklamán z kompromisu, který byl uzavřen na trialogu. Jsem přesvědčený, že ten kompromis v praxi nepovede k potírání dvojí kvality potravin. Skončíme u interpretace, co znamená dvojí, rozsáhlá nebo přímo podstatné odlišení složení a znaků, skončíme u soudních přestřelek a ti, co vyrábějí pod stejným názvem dvojí potraviny různé kvality, se tomu budou smát. Uvidíte, že takový bude výsledek.

Paní komisařko, jsem přesvědčený, klidně se s Vámi vsadím, že ta právní úprava, pokud nakonec projde, tak nikoho reálně nepotrestá a skončí se při výkladu neurčitých právních pojmů, kterými je ta kompromisní definice zahlcena. Já jsem byl také pro, aby se jasně řeklo, že dvojí kvalita potravin je nekalá obchodní praktika bez dalšího. Takovéto rozvolňování povede pouze k tomu, že bohaté firmy, které tuto praktiku dělají, si s týmy právníků budou schopny najít cestičku, jak své nekvalitní zboží dále ve východní Evropě prodávat. Jsem z toho smutný, nesouhlasím s tím, pouze mohu konstatovat, že bohužel česká vláda tento kompromisní materiál podpořila, tím trochu vrazila dýku do zad vlastním občanům.

Byl bych strašně rád, kdyby materiál, který připravily dámy poslankyně a který jsem spolupodepsal, zítra prošel a otevřel tak šanci jasně říci, že kdo má a vyrábí výrobky pod stejným názvem různé kvality, takovou věc dělat nesmí. Je to nekalá obchodní praktika bez zkoumání, jak jsou ty rozdíly velké, kde je míra onoho podstatného rozdílu a kde nikoliv. Takže prosím o podporu návrhu paní Sehnalové.

 
  
 

Διαδικασία «Catch-the-Eye»

 
  
MPphoto
 

  Cristian-Silviu Buşoi (PPE). – Mr President, I know that the negotiations were difficult and it is not easy to find a good balance between the need to enforce better consumer rights and the need for businesses to be competitive and efficient. It is true that, for the first time, there are concrete references in the legislation regarding double standards and Member States can take coercive measures. But we should be more ambitious and double standards should be better addressed in our legislation as these practices are undermining the trust of European citizens, mainly from central and eastern European countries, in our common market.

So tomorrow we should support the amendment by my colleague, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, which is the same text that was voted initially in the Committee on the Internal Market and Consumer Protection (IMCO) and, with this, the legislation will be better improved.

 
  
MPphoto
 

  Maria Gabriela Zoană (S&D). – Domnule președinte, doamnă comisar, dublul standard există și trebuie să recunoaștem lucrul acesta, să facem orice să îl eliminăm. Indiferent ce argumente se aduc pentru dublul standard, indiferent dacă noi considerăm sau dumneavoastră considerați că gusturile europenilor din est diferă de gusturile europenilor din vest, vă spun foarte clar, domnule președinte, vă spun foarte clar, doamna comisar, europenii din est s-au săturat să aibă produse de calitate inferioara. Ne-am săturat să avem produse alimentare de calitate inferioară, ne-am săturat să avem produse vestimentare de calitate inferioară și ne-am săturat să avem mașini de calitate inferioară, autoturisme inferioare față de cele din piața vestică.

Vă asigur că toți europenii din fostul bloc comunist de 30 de ani s-au obișnuit cu calitatea, s-au obișnuit cu gustul democrației, nici pe departe cu gusturi inferioare europenilor din vest. Nu ne mai putem permite să ne mințim singuri și nu mai putem permite nimănui să ne mintă. Produsele destinate pieței vestice trebuie să aibă aceeași calitate ca produsele destinate pieței din est. Nu suntem inferiori, discriminarea în interiorul Uniunii Europene trebuie să înceteze.

 
  
MPphoto
 

  Νότης Μαριάς (ECR). –Κύριε Πρόεδρε, η προστασία των καταναλωτών απαιτεί να μην υπάρχουν διπλά στάνταρτς, να μην υπάρχει η έννοια της διπλής ποιότητας, ώστε να μην έχουμε διάκριση εις βάρος των καταναλωτών, ιδίως στην Ανατολική Ευρώπη. Ταυτόχρονα, προστασία των καταναλωτών σημαίνει προστασία του εμπορικού σήματος και της εμπορικής επωνυμίας, ιδίως των επιχειρήσεων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έναντι αθέμιτων πρακτικών από επιχειρήσεις τρίτων χωρών. Αυτό ισχύει ιδίως για τα ελληνικά προϊόντα, τα οποία είναι υψηλής ποιότητας και χρησιμοποιούν τον διακριτικό τίτλο «Μακεδονικό», όπως π.χ. «Μακεδονικό κρασί» ή «Μακεδονικός χαλβάς», και υφίστανται σήμερα έναν αθέμιτο ανταγωνισμό από την πλευρά των Σκοπίων, που χρησιμοποιούν και αυτά την ονομασία «Μακεδονικός», με αποτέλεσμα να δημιουργείται μια τεράστια πρόκληση και —ταυτόχρονα— σύγχυση.

Γι’ αυτό κυρία Επίτροπε, κυρία Jourová, απαιτείται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να στηρίξει τα ελληνικά προϊόντα, τα οποία είναι κατοχυρωμένα εδώ και χρόνια, είναι υψηλής ποιότητας και φέρουν τον τίτλο «Μακεδονικό». Αυτό είναι ένα σοβαρό θέμα και πρέπει η Επιτροπή να το εξετάσει.

 
  
MPphoto
 

  Anna Záborská (PPE). – Vážený pán predsedajúci, pre Slovensko a ďalšie krajiny východnej Európy je otázka dvojakej kvality výrobkov dôležitá. Testy totiž ukázali, že mnoho firiem ponúka v našom regióne pod rovnakým názvom výrobky s iným zložením a často aj nižšej kvality.

Viem, že nie je jednoduché dosiahnuť dohodu, ale návrh predbežnej dohody, o ktorej máme zajtra hlasovať, nie je dobrý. Musím priznať, že som veľmi prekvapená, že dáva Európskej komisii dva roky nato, aby zase len posudzovala aktuálny stav. A až potom – ak vôbec – navrhne zakázať predaj výrobkov rôznej kvality pod jedným názvom.

My pritom vieme, že takéto praktiky sa dejú a ľudia s nimi nie sú spokojní. Preto budem hlasovať za pozmeňujúce návrhy, ktoré takéto praktiky zakážu. Na spoločnom európskom trhu sa kvalita nesmie merať podľa dvojakého metra.

 
  
MPphoto
 

  Момчил Неков (S&D). – Г-н Председател, за мен като гражданин на държава членка, която се е присъединила сравнително скоро, е изключително важно, че темата с двойния стандарт ще намери своя справедлив край в рамките на този мандат. Това е огромен успех за моята политическа група на социалисти и демократи.

По-специално бих искал да поздравя своите колеги Олга Сехналова и Биляна Борзан. Особено заради Олга битката срещу двойния стандарт беше поведена в Европейския парламент. Не е логично единният пазар да се прилага под формата на задължения и изисквания, но да няма единен пазар на предлагането на еднакви продукти. Самият факт, че има доказани случаи на разлики, доказва, че в Европейския съюз няма свободно движение на стоки и услуги, а селективно такова.

Призовавам българските органи в най-кратки срокове да започнат процедура по транспониране на директивата. След над 10 години еврочленство няма как да твърдим, че няма Европа на две скорости, ако липсва законодателство, което да се бори срещу това.

 
  
MPphoto
 

  Mihai Ţurcanu (PPE). – Domnule președinte, dragi colegi, anumite prevederi din raportul colegului Dalton nu fac decât să șteargă cu buretele toată munca pe care eu, împreună cu colega noastră, Olga Sehnalová și doamna Borzan, am făcut-o în ultimii doi ani pe raportul în ce privește dublul standard.

Românii și ceilalți consumatori din vestul Europei se vor întreba: ce face Europa pentru mine? De ce Europa își tratează diferit cetățenii? Dacă valorile pe care este clădită această Uniune sunt respectate egal de către noi toți, Europa de ce nu ne tratează egal? Nu este corect față de cetățenii care ne votează acasă și ne trimit aici pentru că au încredere că le vom apăra interesele. Ori vrem să apărăm doar interesele marilor comercianți, care își clădesc afaceri?

Îmi este rușine că sub președinția țării mele s-a agreat ca românii să fie tratați ca cetățeni de mâna a doua, pentru că îmi pare că ei nu au știut ce pun pe hârtie. Dreptul comerciantului de a adapta produse de aceeași marcă pe diferite piețe geografice datorită unor factori legitimi mi se pare o mare jignire.

 
  
MPphoto
 

  Stanislav Polčák (PPE). – Pane předsedající, kdo z nás by preferoval zmrzlinu, která je vyrobena z náhražky, ale nikoliv ze smetany, když je uváděna pod stejným obalem? Toto jsou skutečné příklady, které na jednotném vnitřním trhu v Evropě vidíme. Nebo kolový nápoj, který má nejpodřadnější formu sladidla namísto toho jiného, který je uváděn na trh ve výborné kvalitě. Myslím si, že tyto nešvary musíme potírat, a myslím, že jsme šli velmi dobrým směrem díky paní kolegyni Sehnalové a dalším.

Rovná práva, to nemůže být jenom planý pojem. Dvojí kvalita v Evropě nemůže existovat. Jde proti pravidlům vnitřního trhu. Nemáme Evropany dvojího metru, dvojí kvality nebo druhé kategorie!

Myslím si, že je dobře, že jsme se dostali až do této fáze, kdy se máme rozhodnout o pozměňovacích návrzích. Já jsem je podepsal a podporuji je. Je mi líto, že česká vláda bohužel podpořila ten kompromis, který podle mého názoru rozvolňuje ty definice a je nepochybně zhoršením práv spotřebitele, a je důležité se vrátit k těm pozměňovacím návrhům. Já vás prosím o jejich podporu.

 
  
 

(Λήξη της διαδικασίας «Catch-the-Eye»)

 
  
MPphoto
 

  Věra Jourová, členka Komise. – Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, něco mě má k tomu, abych na závěr hovořila česky. Z dobrých důvodů, protože si myslím, že to, jak jsem přistoupila k řešení dvojí kvality potravin, trošku pramenilo z toho, že jsem česká občanka, kterou to také upřímně štve, když vidí na pultech ve své zemi méně kvalitní zboží než někde v zahraničí.

Kde jsme byli před rokem a půl? Objela jsem řadu zemědělských rad, Radu COMPET, řadu členských zemí a slyšela jsem hodně velké pochybnosti o tom, jestli ten problém vůbec existuje. A zároveň jsem slyšela hlasy z Evropského parlamentu, paní Sehnalovou, paní Borzanovou, další kolegy, kteří léta hlasitě vysvětlovali totéž, že problém existuje, že to není kvazi výmysl někoho, kdo nemá jiné problémy a tak dále. Hodně jsme si toho vyslechli.

To, že dnes máme na stole směrnici, která uznává, že problém existuje, a je to směrnice o neférových obchodních praktikách, to si myslím, že je posun. Kde jsme také byli před rokem a půl? Měla jsem na stole testy z osmi členských zemí, které byly udělány podle různých metodik. Velmi tvrdě jsem jednala se zástupci průmyslu, food and drink industry, zástupci asociace značek a slyšela jsem argumenty: No ale ty testy jsou použity různým způsobem, jablka, hrušky a tak dále, nedá se to srovnávat, není to relevantní, nebudeme se tím zabývat. Takže jsme udělali metodiku, investovali jsme do ní, teď testujeme druhou řadu vytipovaných produktů členských zemí a zjišťujeme, že zhruba dvacet až třicet procent produktů má ty významné rozdíly, na které směřujeme touto směrnicí. Metodika, kterou jsme připravili, zároveň říká, jak mají inspekce, ať jsou to potravinové nebo obchodní – my neříkáme státům, kdo se tou věcí má zabývat, takže já budu říkat inspekce –, jak tedy mají inspekce sbírat z různých zemí vzorky a porovnávat je a podrobit ty vzorky testování. Tam jsme dneska, my máme tu metodiku hotovou a dá se říci, že se podle ní dá pokračovat.

Na vaše argumenty: Almette, co tady ještě bylo, čokoláda, zmrzlina, no to jsou přece ty věci, na které se zaměřujeme, které nám tak vadí a kde bychom měli důvěřovat těm inspekcím, že vysbírají vzorky, podrobí je testování a řeknou jasně, že méně kakaa v čokoládě je ošizená potravina a nemůže se pokračovat, že mléčný prášek místo smetany je ošizená potravina, které musí zmizet z trhu a tak dále. To jsou přece ty věci, které se dají podle této směrnice řešit, to jsou ty věci, které lidem vadí.

Věřme trochu více těm, kteří dělají dohled nad trhem, že po těch případech půjdou případ od případu a budou dostatečně odvážní aplikovat tuhle novou směrnici. Pan doktor Pospíšil hovořil o neurčitých právních pojmech, to je samozřejmě riziko u každé legislativy. Představte si, kdybychom to charakterizovali tak, že budeme potírat různou kvalitu, no tak s kvalitou jako pojmem se vůbec nedalo pracovat.

Uvědomme si, že toto není směrnice, která mluví jenom o potravinách, která ale zároveň mluví o produktech jako takových. Tím, že jsem si tu věc stáhla k sobě jako spotřebitelská komisařka, tím jsem to vlastně rozprostřela na všechny produkty. Mimochodem teď začneme dělat metodiku testování pro drogistické zboží. Takže se bavíme i o automobilech, o stavebních hmotách, o řadě dalších produktů. Proto jsme museli nějakým způsobem definovat, co vlastně je ta neférová obchodní praktika. Takže věřme, prosím pěkně, našim inspekcím, že po těch případech půjdou a budou spravedlivě měřit case by case a budou ty věci sankcionovat.

Já se samozřejmě zabývám i tím, co se děje v mé zemi. Vím, že ministr zemědělství se k té věci chce postavit čelem. Orgány, které mají dohled nad trhem, se připravují na to, že budou pomáhat s příslušnou národní legislativou tak, aby se ta věc dala aplikovat v praxi. Je tady jedna další věc, kde jsme nebyli před rokem a půl – informovanost. Pan Škripek tady říkal, ať se více zapojí aktivní občané. To je přesně to, co se teď nedá udělat, protože ani občané, které to štve a kteří mají jenom podezření, ale nemají důkazy, ani řetězce a maloobchodníci nevědí, že ten producent má pod stejnou značkou různé složení. Tato směrnice je nutí k tomu, aby o tom informovali a v případě, že si dovolí takovou věc, že tam je různé složení, tak budou muset prokazovat proč.

Ošizení výrobku není objektivní a ospravedlnitelný rozdíl. Prostě pro mě to tak není. A věřím tomu, že to tak nebude ani pro ty inspekce. Takže pro mě, která jsem, jak víte, navrhla přísnější úpravu, a toto beru jako kompromis, jako umění možného, protože jak jsme slyšeli, většina členských států byla proti, jsou dvě cesty. Snažit se pomoct tomu, aby implementace v členských státech vedla k výsledku, abychom ošizené potraviny dostali z trhu, to je jedna věc, to znamená spravedlivý a odvážný dohled nad trhem. Odvážný v tom smyslu, že půjde v intencích směrnice, nepůjde za ni, ale bude důsledný. Za druhé, samozřejmě informovanost občanů a retailu, aby se dívali po tom, kde jsou jaké informace, které se vztahují k tomu kterému produktu. Samozřejmě třetí věc je možná revize, která se tam dostala, která umožní opravdu sledovat, jestli to je legislativa, která padá na úrodnou půdu, přináší výsledky, pokud uvidíme, že tam je využito případných mezer, tak se prostě bude muset zpřísnit.

Ale to nakročení je učiněno teď. Kdybychom to stáhli, tak nemáme nic a byli bychom tam, kde jsme byli před rokem a půl, což jsem tady před chvílí popsala. Ta konstelace, že budeme v takové koncentraci pracovat na stejném problému, ať už Evropský parlament, tak Komise – tady si dovolím poznamenat osobní poznámku, že já jsem použila veškerou kreativitu a naštvání sebe jako české spotřebitelky a že jsem přišla s tím návrhem –, nebylo to úplně jednoznačné, že bych to měla mít já na starost, ale ta konstelace tady byla. Teď bychom měli té věci dát průchod a sledovat a případně to zrevidovat.

Pro mě jsou tohle cesty pracovat s kompromisním řešením tak, aby to spotřebitel poznal. Pro mě není cesta říkat médiím, že je to další důkaz rozdílu mezi Západem a Východem, další příkop, další rozdělení, to se mi velice příčí tato argumentace, stejně jako se mi příčí argumentace, že střed a východ Evropy je žumpa nebo popelnice Evropy. Já si myslím, že tohle bychom si, dámy a pánové, mohli v naší rétorice odpustit. Omlouvám se, byla jsem velmi dlouhá, ale měla jsem toho hodně na srdci a děkuji vám za to, že jste mě vyslechli a věřím tomu, že byť je to kompromis, že bude Evropským parlamentem nakonec schválen.

 
  
MPphoto
 

  Daniel Dalton, Rapporteur. – Mr President, it is a big file, but 90% of the interventions have been on one issue, and I agree with what many of you have said on dual quality. That is why we managed to achieve a lot on it. This is a ground-breaking agreement for dual quality, but what I don’t understand is why colleagues want to kill the whole agreement, including everything, because we didn’t get an impossible demand through. It is simply not viable to demand the same in all countries; there are different taste preferences in different countries, different raw material availability, and it is not always worse because the ingredients are different. I’ll give you an example: Coca-Cola in the UK is made with cane sugar; in Belgium and France, it is made with beet sugar. Who is being discriminated against? Please tell me: who has to lose the product they like in the industry that they have? I understand that your worry is about Eastern Europe. Well, in the Coke case, it is isoglucose, which is produced in Eastern Europe and is also the same thing they use in the US. So I ask my question again: which is the best product? Who is being discriminated against? If we passed that amendment, you would have to do this for every single product in the EU – millions upon millions of them. It is just not possible. It is also not possible to pass this amendment and go back to the negotiating table; there will be no negotiating table. The Council and the Commission have made it clear that they have given all they can, and they’ve given a lot. The time has now gone. It will also be clear to them that there was no point the Commission proposing anything on this, because the EP will take an unrealistic position, which will mean that, in the end, we have no deal. And then we will lose all of the following: what we did achieve on dual quality, on ranking transparency, on the block to the changes to the right of withdrawal, on banning bot selling, on marketplace transparency, on banning fake reviews, on price comparison services, transparency, and on the ability to levy penalties. Let’s not throw all of that away.

Just before I finish, I want to thank the people in my office who worked on this: Cameron Smith, Alex Davis and Jonny Goff.

 
  
MPphoto
 

  Πρόεδρος. – Η συζήτηση έληξε.

Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί την Τετάρτη 17 Απριλίου 2019.

 
Τελευταία ενημέρωση: 25 Ιουλίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου