Předchozí 
 Další 
PVTACRE
Rozpravy
Úterý, 16. dubna 2019 - ŠtrasburkRevidované vydání
 1.Zahájení zasedání
 2.Prohlášení předsednictví
 3.Předložení dokumentů: viz zápis
 4.Závěry ze zasedání Evropské rady konaného dne 10. dubna 2019 ohledně vystoupení Spojeného království z Evropské unie (rozprava)
 5.Transparentní a předvídatelné pracovní podmínky v Evropské unii (rozprava)
 6.Evropský orgán pro pracovní záležitosti (rozprava)
 7.Přivítání
 8.Hlasování
  8.1.Statistika Společenství v oblasti migrace a mezinárodní ochrany (A8-0395/2018 - Cecilia Wikström) (hlasování)
  8.2.Přistoupení EU k Ženevskému aktu Lisabonské dohody o označeních původu a zeměpisných označeních (A8-0187/2019 - Virginie Rozière) (hlasování)
  8.3.Opatření Unie po jejím přistoupení k Ženevskému aktu Lisabonské dohody o označeních původu a zeměpisných označeních (A8-0036/2019 - Virginie Rozière) (hlasování)
  8.4.Dohoda mezi EU a Filipínami o některých aspektech leteckých služeb (A8-0191/2019 - Jozo Radoš) (hlasování)
  8.5.Mezinárodní dohoda o olivovém oleji a stolních olivách (A8-0186/2019 - Eleonora Forenza) (hlasování)
  8.6.Jmenování člena Účetního dvora – Viorel Ștefan (A8-0194/2019 - Indrek Tarand) (hlasování)
  8.7.Jmenování členky Účetního dvora – Ivana Maletićová (A8-0195/2019 - Indrek Tarand) (hlasování)
  8.8.Ochrana osob oznamujících porušení práva Unie (A8-0398/2018 - Virginie Rozière) (hlasování)
  8.9.Přeshraniční distribuce fondů kolektivního investování (směrnice) (A8-0430/2018 - Wolf Klinz) (hlasování)
  8.10.Přeshraniční distribuce fondů kolektivního investování (nařízení) (A8-0431/2018 - Wolf Klinz) (hlasování)
  8.11.Kapitálové požadavky (nařízení) (A8-0242/2018 - Peter Simon) (hlasování)
  8.12.Kapitálové požadavky (směrnice) (A8-0243/2018 - Peter Simon) (hlasování)
  8.13.Schopnost úvěrových institucí a investičních podniků absorbovat ztráty a rekapitalizace (nařízení) (A8-0216/2018 - Gunnar Hökmark) (hlasování)
  8.14.Schopnost úvěrových institucí a investičních podniků absorbovat ztráty a rekapitalizace (směrnice) (A8-0218/2018 - Gunnar Hökmark) (hlasování)
  8.15.Cenné papíry zajištěné státními dluhopisy (A8-0180/2019 - Jonás Fernández) (hlasování)
  8.16.Evropské orgány dohledu a finanční trhy (A8-0013/2019 - Othmar Karas, Pervenche Berès) (hlasování)
  8.17.Makroobezřetnostní dohled nad finančním systémem na úrovni Evropské unie a zřízení Evropské rady pro systémová rizika (A8-0011/2019 - Othmar Karas, Pervenche Berès) (hlasování)
  8.18.Trhy finančních nástrojů a přístup k pojišťovací a zajišťovací činnosti a její výkon (Solventnost II) (A8-0012/2019 - Othmar Karas, Pervenche Berès) (hlasování)
  8.19.Obezřetnostní dohled nad investičními podniky (směrnice) (A8-0295/2018 - Markus Ferber) (hlasování)
  8.20.Obezřetnostní požadavky na investiční podniky (nařízení) (A8-0296/2018 - Markus Ferber) (hlasování)
  8.21.Transparentní a předvídatelné pracovní podmínky v Evropské unii (A8-0355/2018 - Enrique Calvet Chambon) (hlasování)
  8.22.Evropský orgán pro pracovní záležitosti (A8-0391/2018 - Jeroen Lenaers) (hlasování)
  8.23.Zachování rybolovných zdrojů a ochrana mořských ekosystémů pomocí technických opatření (A8-0381/2017 - Gabriel Mato) (hlasování)
  8.24.Nařízení o evropských podnikových statistikách (A8-0094/2018 - Janusz Lewandowski) (hlasování)
  8.25.Vyšetřování Evropského úřadu pro boj proti podvodům (OLAF) a spolupráce s Úřadem evropského veřejného žalobce (A8-0179/2019 - Ingeborg Gräßle) (hlasování)
  8.26.Zřízení nástroje pro finanční podporu vybavení pro celní kontroly (A8-0460/2018 - Jiří Pospíšil) (hlasování)
  8.27.Zavedení programu „Clo“ pro spolupráci v oblasti cel (A8-0464/2018 - Maria Grapini) (hlasování)
  8.28.Uvádění prekurzorů výbušnin na trh a jejich používání (A8-0473/2018 - Andrejs Mamikins) (hlasování)
  8.29.Společný rámec pro evropské statistiky týkající se osob a domácností (A8-0247/2017 - Tamás Meszerics) (hlasování)
  8.30.Interoperabilita mezi informačními systémy EU v oblasti hranic a víz (A8-0347/2018 - Jeroen Lenaers) (hlasování)
  8.31.Interoperabilita mezi informačními systémy EU v oblasti policejní a justiční spolupráce, azylu a migrace (A8-0348/2018 - Nuno Melo) (hlasování)
  8.32.Evropská síť styčných úředníků pro přistěhovalectví (A8-0040/2019 - Cécile Kashetu Kyenge) (hlasování)
  8.33.Požadavky pro schvalování typu motorových vozidel z hlediska obecné bezpečnosti (A8-0151/2019 - Róża Gräfin von Thun und Hohenstein) (hlasování)
 9.Vysvětlení hlasování
  9.1.Ochrana osob oznamujících porušení práva Unie (A8-0398/2018 - Virginie Rozière)
  9.2.Přeshraniční distribuce fondů kolektivního investování (směrnice) (A8-0430/2018 - Wolf Klinz)
  9.3.Přeshraniční distribuce fondů kolektivního investování (nařízení) (A8-0431/2018 - Wolf Klinz)
  9.4.Kapitálové požadavky (nařízení) (A8-0242/2018 - Peter Simon)
  9.5.Cenné papíry zajištěné státními dluhopisy (A8-0180/2019 - Jonás Fernández)
  9.6.Trhy finančních nástrojů a přístup k pojišťovací a zajišťovací činnosti a její výkon (Solventnost II) (A8-0012/2019 - Othmar Karas, Pervenche Berès)
  9.7.Obezřetnostní dohled nad investičními podniky (směrnice) (A8-0295/2018 - Markus Ferber)
  9.8.Transparentní a předvídatelné pracovní podmínky v Evropské unii (A8-0355/2018 - Enrique Calvet Chambon)
  9.9.Evropský orgán pro pracovní záležitosti (A8-0391/2018 - Jeroen Lenaers)
 10.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat: viz zápis
 11.Pokračování denního zasedání
 12.Schválení zápisu z předchozího zasedání: viz zápis
 13.Situace v Mosambiku, Malawi a Zimbabwe po cyklonu Idai (rozprava)
 14.Situace v Libyii (rozprava)
 15.Uznání izraelské svrchovanosti nad Golanskými výšinami ze strany USA a možné připojení osad na Západním břehu Jordánu (rozprava)
 16.Situace v Súdánu (rozprava)
 17.Ochrana integrity voleb do EP zejména s ohledem na mezinárodní hrozby pro kybernetickou bezpečnost (rozprava)
 18.Výklad jednacího řádu (další postup): viz zápis
 19.Sdělení předsednictví: viz zápis
 20.Zavedení programu Horizont Evropa – stanovení pravidel pro účast a šíření výsledků - Program, kterým se provádí program Horizont Evropa (rozprava)
 21.Dozor nad trhem a soulad výrobků (rozprava)
 22.Podpora spravedlnosti a transparentnosti pro podnikové uživatele internetových zprostředkovatelských služeb (rozprava)
 23.Lepší vymáhání a modernizace právních předpisů EU na ochranu spotřebitele (rozprava)
 24.Transparentnost a udržitelnost hodnocení rizika ze strany EU v potravinovém řetězci (rozprava)
 25.Dodatková ochranná osvědčení pro léčivé přípravky (rozprava)
 26.Případné vyhoštění Juliana Assange (rozprava)
 27.Pořad jednání příštího zasedání: viz zápis
 28.Ukončení zasedání
Rozpravy
Revidované vydání (1266 kb)
 
Rozpravy
Revidované vydání (5798 kb)
Poslední aktualizace: 25. července 2019Právní upozornění - Ochrana soukromí