Edellinen 
 Seuraava 
PVTACRE
Puheenvuorot
Tiistai 16. huhtikuuta 2019 - StrasbourgLopullinen versio
 1.Istunnon avaaminen
 2.Puhemiehen julkilausuma
 3.Vastaanotetut asiakirjat: ks. pöytäkirja
 4.Yhdistyneen kuningaskunnan eroamista Euroopan unionista käsitelleen, 10. huhtikuuta 2019 pidetyn Eurooppa-neuvoston kokouksen päätelmät (keskustelu)
 5.Avoimet ja ennakoitavat työolot Euroopan unionissa (keskustelu)
 6.Euroopan työviranomainen (keskustelu)
 7.Tervetulotoivotukset
 8.Äänestykset
  8.1.Muuttoliikettä ja kansainvälistä suojelua koskevat yhteisön tilastot (A8-0395/2018 - Cecilia Wikström) (äänestys)
  8.2.EU:n liittyminen alkuperänimityksistä ja maantieteellisistä merkinnöistä tehdyn Lissabonin sopimuksen Geneven asiakirjaan (A8-0187/2019 - Virginie Rozière) (äänestys)
  8.3.Unionin toimi sen liityttyä alkuperänimityksistä ja maantieteellisistä merkinnöistä tehtyyn Lissabonin sopimuksen Geneven asiakirjaan (A8-0036/2019 - Virginie Rozière) (äänestys)
  8.4.EU:n ja Filippiinien sopimus tietyistä lentoliikenteen näkökohdista (A8-0191/2019 - Jozo Radoš) (äänestys)
  8.5.Oliiviöljyä ja syötäväksi tarkoitettuja oliiveja koskeva kansainvälinen sopimus (A8-0186/2019 - Eleonora Forenza) (äänestys)
  8.6.Tilintarkastustuomioistuimen jäsenen nimittäminen: Viorel Ștefan (A8-0194/2019 - Indrek Tarand) (äänestys)
  8.7.Tilintarkastustuomioistuimen jäsenen nimittäminen: Ivana Maletić (A8-0195/2019 - Indrek Tarand) (äänestys)
  8.8.Unionin oikeuden rikkomisesta ilmoittavien henkilöiden suojelu (A8-0398/2018 - Virginie Rozière) (äänestys)
  8.9.Kollektiivisten sijoitusrahastojen rajatylittävä markkinointi (direktiivi) (A8-0430/2018 - Wolf Klinz) (äänestys)
  8.10.Kollektiivisten sijoitusrahastojen rajatylittävä markkinointi (asetus) (A8-0431/2018 - Wolf Klinz) (äänestys)
  8.11.Vakavaraisuusvaatimukset (asetus) (A8-0242/2018 - Peter Simon) (äänestys)
  8.12.Vakavaraisuusvaatimukset (direktiivi) (A8-0243/2018 - Peter Simon) (äänestys)
  8.13.Luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten tappionkattamiskyky ja pääomapohjan vahvistamiskyky (asetus) (A8-0216/2018 - Gunnar Hökmark) (äänestys)
  8.14.Luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten tappionkattamiskyky ja pääomapohjan vahvistamiskyky (direktiivi) (A8-0218/2018 - Gunnar Hökmark) (äänestys)
  8.15.Valtionvelkakirjavakuudelliset arvopaperit (A8-0180/2019 - Jonás Fernández) (äänestys)
  8.16.Euroopan valvontaviranomaiset ja finanssimarkkinat (A8-0013/2019 - Othmar Karas, Pervenche Berès) (äänestys)
  8.17.Finanssijärjestelmän makrotason vakauden valvonta Euroopan unionissa ja Euroopan järjestelmäriskikomitean perustaminen (A8-0011/2019 - Othmar Karas, Pervenche Berès) (äänestys)
  8.18.Rahoitusvälineiden markkinat ja vakuutus- ja jälleenvakuutustoiminnan aloittaminen ja harjoittaminen (Solvenssi II) (A8-0012/2019 - Othmar Karas, Pervenche Berès) (äänestys)
  8.19.Sijoituspalveluyritysten vakavaraisuusvalvonta (direktiivi) (A8-0295/2018 - Markus Ferber) (äänestys)
  8.20.Sijoituspalveluyritysten vakavaraisuusvaatimukset (asetus) (A8-0296/2018 - Markus Ferber) (äänestys)
  8.21.Avoimet ja ennakoitavat työolot Euroopan unionissa (A8-0355/2018 - Enrique Calvet Chambon) (äänestys)
  8.22.Euroopan työviranomainen (A8-0391/2018 - Jeroen Lenaers) (äänestys)
  8.23.Kalavarojen säilyttäminen ja meriekosysteemien suojeleminen teknisten toimenpiteiden avulla (A8-0381/2017 - Gabriel Mato) (äänestys)
  8.24.Asetus Euroopan yritystilastoista (A8-0094/2018 - Janusz Lewandowski) (äänestys)
  8.25.OLAFin tutkimukset ja Euroopan syyttäjänviraston kanssa tehtävä yhteistyö (A8-0179/2019 - Ingeborg Gräßle) (äänestys)
  8.26.Tullitarkastuslaitteiden rahoitusvälineen perustaminen (A8-0460/2018 - Jiří Pospíšil) (äänestys)
  8.27.Tulliyhteistyötä koskevan Tulli-ohjelman perustaminen (A8-0464/2018 - Maria Grapini) (äänestys)
  8.28.Räjähteiden lähtöaineiden markkinoille saattaminen ja käyttö (A8-0473/2018 - Andrejs Mamikins) (äänestys)
  8.29.Yhteiset puitteet henkilöitä ja kotitalouksia koskeville Euroopan tilastoille (A8-0247/2017 - Tamás Meszerics) (äänestys)
  8.30.EU:n tietojärjestelmien yhteentoimivuus rajaturvallisuuden ja viisumiasioiden alalla (A8-0347/2018 - Jeroen Lenaers) (äänestys)
  8.31.EU:n tietojärjestelmien yhteentoimivuus poliisiyhteistyön, oikeudellisen yhteistyön ja turvapaikka- ja maahanmuuttokysymysten alalla (A8-0348/2018 - Nuno Melo) (äänestys)
  8.32.Maahanmuuttoalan eurooppalainen yhteyshenkilöverkosto (A8-0040/2019 - Cécile Kashetu Kyenge) (äänestys)
  8.33.Moottoriajoneuvojen tyyppihyväksyntävaatimukset niiden yleisen turvallisuuden osalta (A8-0151/2019 - Róża Gräfin von Thun und Hohenstein) (äänestys)
 9.Äänestysselitykset
  9.1.Unionin oikeuden rikkomisesta ilmoittavien henkilöiden suojelu (A8-0398/2018 - Virginie Rozière)
  9.2.Kollektiivisten sijoitusrahastojen rajatylittävä markkinointi (direktiivi) (A8-0430/2018 - Wolf Klinz)
  9.3.Kollektiivisten sijoitusrahastojen rajatylittävä markkinointi (asetus) (A8-0431/2018 - Wolf Klinz)
  9.4.Vakavaraisuusvaatimukset (asetus) (A8-0242/2018 - Peter Simon)
  9.5.Valtionvelkakirjavakuudelliset arvopaperit (A8-0180/2019 - Jonás Fernández)
  9.6.Rahoitusvälineiden markkinat ja vakuutus- ja jälleenvakuutustoiminnan aloittaminen ja harjoittaminen (Solvenssi II) (A8-0012/2019 - Othmar Karas, Pervenche Berès)
  9.7.Sijoituspalveluyritysten vakavaraisuusvalvonta (direktiivi) (A8-0295/2018 - Markus Ferber)
  9.8.Avoimet ja ennakoitavat työolot Euroopan unionissa (A8-0355/2018 - Enrique Calvet Chambon)
  9.9.Euroopan työviranomainen (A8-0391/2018 - Jeroen Lenaers)
 10.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset: ks. pöytäkirja
 11.Istunnon jatkaminen
 12.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen: ks. pöytäkirja
 13.Mosambikin, Malawin ja Zimbabwen tilanne Idai-hirmumyrskyn jälkeen (keskustelu)
 14.Libyan tilanne (keskustelu)
 15.Yhdysvaltojen päätös tunnustaa Golanin kukkulat osaksi Israelia ja Länsirannan siirtokuntien mahdollinen liittäminen Israeliin (keskustelu)
 16.Sudanin tilanne (keskustelu)
 17.EU-vaalien integriteetin varjeleminen ottaen erityisesti huomioon kansainväliset kyberturvallisuusuhkat (keskustelu)
 18.Työjärjestyksen tulkinta (jatkotoimenpiteet): ks. pöytäkirja
 19.Puhemiehen ilmoitus: ks. pöytäkirja
 20.Euroopan horisontti -puiteohjelma ja sen osallistumista ja tulosten levittämistä koskevat säännöt - Euroopan horisontti -puiteohjelman täytäntöönpanoa koskeva ohjelma (keskustelu)
 21.Markkinavalvonta ja tuotteiden vaatimustenmukaisuus (keskustelu)
 22.Oikeudenmukaisuuden ja avoimuuden edistäminen verkossa toimivien välityspalvelujen yrityskäyttäjiä varten (keskustelu)
 23.EU:n kuluttajansuojasääntöjen täytäntöönpanon parempi valvonta ja nykyaikaistaminen (keskustelu)
 24.Elintarvikeketjuun sovellettavan EU:n riskinarvioinnin avoimuus ja kestävyys (keskustelu)
 25.Lääkkeiden lisäsuojatodistus (keskustelu)
 26.Julian Assangen mahdollinen karkotus (keskustelu)
 27.Seuraavan istunnon esityslista: ks. pöytäkirja
 28.Istunnon päättäminen
Puheenvuorot
Lopullinen versio (1266 kb)
 
Puheenvuorot
Lopullinen versio (5798 kb)
Päivitetty viimeksi: 25. heinäkuuta 2019Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö