Prethodno 
 Sljedeće 
PVTACRE
Rasprave
Utorak, 16. travnja 2019. - StrasbourgRevidirano izdanje
 1.Sastav odbora
 2.Izjava Predsjedništva
 3.Podnošenje dokumenata: vidjeti zapisnik
 4.Zaključci sa sastanka Europskog vijeća od 10. travnja 2019. o povlačenju Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije (rasprava)
 5.Transparentni i predvidivi radni uvjeti u Europskoj uniji (rasprava)
 6.Europsko nadzorno tijelo za rad (rasprava)
 7.Dobrodošlica
 8.Glasovanje
  8.1.Statistika Zajednice o migracijama i međunarodnoj zaštiti (A8-0395/2018 - Cecilia Wikström) (glasovanje)
  8.2.Pristupanje EU-a Ženevskom aktu Lisabonskog sporazuma o oznakama izvornosti i oznakama zemljopisnog podrijetla (A8-0187/2019 - Virginie Rozière) (glasovanje)
  8.3.Djelovanje Unije nakon njezinog pristupanja Ženevskom aktu Lisabonskog sporazuma o oznakama izvornosti i oznakama zemljopisnog podrijetla (A8-0036/2019 - Virginie Rozière) (glasovanje)
  8.4.Sporazum između EU-a i Filipina o određenim aspektima usluga u zračnom prometu (A8-0191/2019 - Jozo Radoš) (glasovanje)
  8.5.Međunarodni sporazum o maslinovu ulju i stolnim maslinama (A8-0186/2019 - Eleonora Forenza) (glasovanje)
  8.6.Predloženo imenovanje člana Revizorskog suda – Viorel Ştefan (A8-0194/2019 - Indrek Tarand) (glasovanje)
  8.7.Predloženo imenovanje članice Revizorskog suda – Ivana Maletić (A8-0195/2019 - Indrek Tarand) (glasovanje)
  8.8.Zaštita osoba koje prijavljuju povrede prava Unije (A8-0398/2018 - Virginie Rozière) (glasovanje)
  8.9.Prekogranična distribucija poduzeća za zajednička ulaganja (Direktiva) (A8-0430/2018 - Wolf Klinz) (glasovanje)
  8.10.Prekogranična distribucija poduzeća za zajednička ulaganja (Uredba) (A8-0431/2018 - Wolf Klinz) (glasovanje)
  8.11.Kapitalni zahtjevi (Uredba) (A8-0242/2018 - Peter Simon) (glasovanje)
  8.12.Kapitalni zahtjevi (Direktiva) (A8-0243/2018 - Peter Simon) (glasovanje)
  8.13.Kapacitet pokrića gubitaka i dokapitalizacije za kreditne institucije i investicijska društva (Uredba) (A8-0216/2018 - Gunnar Hökmark) (glasovanje)
  8.14.Sposobnost pokrivanja gubitaka i dokapitalizacije kreditnih institucija i investicijskih društava (Direktiva) (A8-0218/2018 - Gunnar Hökmark) (glasovanje)
  8.15.Vrijednosni papiri osigurani državnim obveznicama (A8-0180/2019 - Jonás Fernández) (glasovanje)
  8.16.Europska nadzorna tijela i financijska tržišta (A8-0013/2019 - Othmar Karas, Pervenche Berès) (glasovanje)
  8.17.Makrobonitetni nadzor financijskog sustava Europske unije i osnivanje Europskog odbora za sistemske rizike (A8-0011/2019 - Othmar Karas, Pervenche Berès) (glasovanje)
  8.18.Tržište financijskih instrumenata te osnivanje i obavljanje djelatnosti osiguranja i reosiguranja (Solventnost II) (A8-0012/2019 - Othmar Karas, Pervenche Berès) (glasovanje)
  8.19.Bonitetni nadzor nad investicijskim društvima (Direktiva) (A8-0295/2018 - Markus Ferber) (glasovanje)
  8.20.Bonitetni zahtjevi za investicijska društva (Uredba) (A8-0296/2018 - Markus Ferber) (glasovanje)
  8.21.Transparentni i predvidivi radni uvjeti u Europskoj uniji (A8-0355/2018 - Enrique Calvet Chambon) (glasovanje)
  8.22.Europsko nadzorno tijelo za rad (A8-0391/2018 - Jeroen Lenaers) (glasovanje)
  8.23.Očuvanje ribolovnih resursa i zaštita morskih ekosustava putem tehničkih mjera (A8-0381/2017 - Gabriel Mato) (glasovanje)
  8.24.Uredba o europskoj poslovnoj statistici (A8-0094/2018 - Janusz Lewandowski) (glasovanje)
  8.25.Istrage koje provodi OLAF i suradnja s Uredom europskog javnog tužitelja (A8-0179/2019 - Ingeborg Gräßle) (glasovanje)
  8.26.Uspostava instrumenta za financijsku potporu namijenjenu opremi za carinske provjere (A8-0460/2018 - Jiří Pospíšil) (glasovanje)
  8.27.Uspostavljanje programa „Carina” za suradnju u području carine (A8-0464/2018 - Maria Grapini) (glasovanje)
  8.28.Stavljanje na tržište i uporaba prekursora eksploziva (A8-0473/2018 - Andrejs Mamikins) (glasovanje)
  8.29.Zajednički okvir za europske statistike o osobama i kućanstvima (A8-0247/2017 - Tamás Meszerics) (glasovanje)
  8.30.Interoperabilnost informacijskih sustava EU-a u području granica i viza (A8-0347/2018 - Jeroen Lenaers) (glasovanje)
  8.31.Interoperabilnost informacijskih sustava EU-a u području policijske i pravosudne suradnje, azila i migracija (A8-0348/2018 - Nuno Melo) (glasovanje)
  8.32.Mreža časnika za vezu zaduženih za imigraciju (A8-0040/2019 - Cécile Kashetu Kyenge) (glasovanje)
  8.33.Zahtjevi za homologaciju za motorna vozila u pogledu njihove opće sigurnosti (A8-0151/2019 - Róża Gräfin von Thun und Hohenstein) (glasovanje)
 9.Obrazloženja glasovanja
  9.1.Zaštita osoba koje prijavljuju povrede prava Unije (A8-0398/2018 - Virginie Rozière)
  9.2.Prekogranična distribucija poduzeća za zajednička ulaganja (Direktiva) (A8-0430/2018 - Wolf Klinz)
  9.3.Prekogranična distribucija poduzeća za zajednička ulaganja (Uredba) (A8-0431/2018 - Wolf Klinz)
  9.4.Kapitalni zahtjevi (Uredba) (A8-0242/2018 - Peter Simon)
  9.5.Vrijednosni papiri osigurani državnim obveznicama (A8-0180/2019 - Jonás Fernández)
  9.6.Tržište financijskih instrumenata te osnivanje i obavljanje djelatnosti osiguranja i reosiguranja (Solventnost II) (A8-0012/2019 - Othmar Karas, Pervenche Berès)
  9.7.Bonitetni nadzor nad investicijskim društvima (Direktiva) (A8-0295/2018 - Markus Ferber)
  9.8.Transparentni i predvidivi radni uvjeti u Europskoj uniji (A8-0355/2018 - Enrique Calvet Chambon)
  9.9.Europsko nadzorno tijelo za rad (A8-0391/2018 - Jeroen Lenaers)
 10.Izmjene danih glasova i namjere glasača: vidi zapisnik
 11.Nastavak zasjedanja
 12.Usvajanje zapisnika s prethodne dnevne sjednice: vidi zapisnik
 13.Stanje u Mozambiku, Malaviju i Zimbabveu nakon ciklona Idai (rasprava)
 14.Stanje u Libiji (rasprava)
 15.Priznavanje SAD-a Golanske visoravni kao izraelskog teritorija i moguće pripajanje naselja na Zapadnoj obali (rasprava)
 16.Stanje u Sudanu (rasprava)
 17.Zaštita integriteta europskih izbora, posebno u pogledu međunarodnih prijetnji kibersigurnosti (rasprava)
 18.Tumačenje Poslovnika (daljnje mjere): vidi zapisnik
 19.Priopćenje predsjedništva: vidi zapisnik
 20.Uspostava Obzora Europa – utvrđivanje pravila za sudjelovanje i širenje rezultata - Program za provedbu Obzora Europa (rasprava)
 21.Nadzor tržišta i usklađivanje u području proizvoda (rasprava)
 22.Promicanje pravednosti i transparentnosti za poslovne korisnike usluga internetskog posredovanja (rasprava)
 23.Bolje izvršavanje i modernizacija pravila EU-a o zaštiti potrošača (rasprava)
 24.Transparentnost i održivost procjene rizika EU-a u prehrambenom lancu (rasprava)
 25.Svjedodžba o dodatnoj zaštiti za lijekove (rasprava)
 26.Moguće izručenje Juliana Assangea (rasprava)
 27.Dnevni red sljedeće dnevne sjednice: vidi zapisnik
 28.Zatvaranje dnevne sjednice
Rasprave
Revidirano izdanje (1266 kb)
 
Rasprave
Revidirano izdanje (5798 kb)
Posljednje ažuriranje: 25. srpnja 2019.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti