Ankstesnis 
 Kitas 
ProtokolasBalsavimaiVardinis balsavimasPriimti tekstaiStenograma
Posėdžio stenograma
Antradienis, 2019 m. balandžio 16 d. - StrasbūrasAtnaujinta informacija
 1.Posėdžio pradžia
 2.Pirmininko pareiškimas
 3.Pateikti dokumentai (žr.protokolą)
 4.2019 m. balandžio 10 d. Europos Vadovų Tarybos susitikimo išvados dėl JK išstojimo iš Europos Sąjungos (diskusijos)
 5.Skaidrios ir nuspėjamos darbo sąlygos Europos Sąjungoje (diskusijos)
 6.Europos darbo institucija (diskusijos)
 7.Oficialus pasveikinimas
 8.Balsuoti skirtas laikas
  8.1.Bendrijos migracijos statistika ir tarptautinės apsaugos statistika (A8-0395/2018 - Cecilia Wikström) (balsavimas)
  8.2.ES prisijungimas prie Ženevos akto dėl kilmės vietos nuorodų ir geografinių nuorodų (A8-0187/2019 - Virginie Rozière) (balsavimas)
  8.3.Sąjungos veiksmai prisijungus prie Lisabonos susitarimo dėl kilmės vietos nuorodų ir geografinių nuorodų Ženevos akto (A8-0036/2019 - Virginie Rozière) (balsavimas)
  8.4.ES ir Filipinų Respublikos susitarimas dėl oro susisiekimo paslaugų tam tikrų aspektų (A8-0191/2019 - Jozo Radoš) (balsavimas)
  8.5.Tarptautinis susitarimas dėl alyvuogių aliejaus ir valgomųjų alyvuogių (A8-0186/2019 - Eleonora Forenza) (balsavimas)
  8.6.Audito Rūmų nario skyrimas: Viorel Ștefan (A8-0194/2019 - Indrek Tarand) (balsavimas)
  8.7.Audito Rūmų narės skyrimas: Ivana Maletić (A8-0195/2019 - Indrek Tarand) (balsavimas)
  8.8.Asmenų, pranešančių apie Sąjungos teisės pažeidimus, apsauga (A8-0398/2018 - Virginie Rozière) (balsavimas)
  8.9.Kolektyvinis investavimo fondų investicinių vienetų ar akcijų platinimas tarpvalstybiniu mastu (Direktyva) (A8-0430/2018 - Wolf Klinz) (balsavimas)
  8.10.Kolektyvinio investavimo fondų investicinių vienetų ar akcijų platinimas tarpvalstybiniu mastu (Reglamentas) (A8-0431/2018 - Wolf Klinz) (balsavimas)
  8.11.Kapitalo reikalavimai (Reglamentas) (A8-0242/2018 - Peter Simon) (balsavimas)
  8.12.Kapitalo reikalavimai (Direktyva) (A8-0243/2018 - Peter Simon) (balsavimas)
  8.13.Kredito įstaigų ir investicinių įmonių nuostolių padengimo ir rekapitalizavimo pajėgumai (Reglamentas) (A8-0216/2018 - Gunnar Hökmark) (balsavimas)
  8.14.Kredito įstaigų ir investicinių įmonių nuostolių padengimo ir rekapitalizavimo pajėgumai (Direktyva) (A8-0218/2018 - Gunnar Hökmark) (balsavimas)
  8.15.Valstybės obligacijomis užtikrinti vertybiniai popieriai (A8-0180/2019 - Jonás Fernández) (balsavimas)
  8.16.Europos priežiūros institucijos ir finansų rinkos (A8-0013/2019 - Othmar Karas, Pervenche Berès) (balsavimas)
  8.17.Europos Sąjungos finansų sistemos makrolygio rizikos ribojimo priežiūra ir Europos sisteminės rizikos valdybos įsteigimas (A8-0011/2019 - Othmar Karas, Pervenche Berès) (balsavimas)
  8.18.Finansinių priemonių rinkos ir draudimo ir perdraudimo veiklos pradėjimas ir jos vykdymas (Mokumas II) (A8-0012/2019 - Othmar Karas, Pervenche Berès) (balsavimas)
  8.19.Investicinių įmonių prudencinė priežiūra (Direktyva) (A8-0295/2018 - Markus Ferber) (balsavimas)
  8.20.Prudenciniai reikalavimai investicinėms įmonėms (Reglamentas) (A8-0296/2018 - Markus Ferber) (balsavimas)
  8.21.Skaidrios ir nuspėjamos darbo sąlygos Europos Sąjungoje (A8-0355/2018 - Enrique Calvet Chambon) (balsavimas)
  8.22.Europos darbo institucija (A8-0391/2018 - Jeroen Lenaers) (balsavimas)
  8.23.Žuvininkystės išteklių išsaugojimas ir jūrų ekosistemų apsauga taikant technines priemones (A8-0381/2017 - Gabriel Mato) (balsavimas)
  8.24.Reglamentas dėl Europos verslo statistikos (A8-0094/2018 - Janusz Lewandowski) (balsavimas)
  8.25.OLAF atliekami tyrimai ir bendradarbiavimas su Europos prokuratūra (A8-0179/2019 - Ingeborg Gräßle) (balsavimas)
  8.26.Muitinio tikrinimo įrangos finansinės paramos priemonės sukūrimas (A8-0460/2018 - Jiří Pospíšil) (balsavimas)
  8.27.Bendradarbiavimo muitinių klausimais programos „Muitinė“ nustatymas (A8-0464/2018 - Maria Grapini) (balsavimas)
  8.28.Prekyba sprogstamųjų medžiagų pirmtakais ir jų naudojimas (A8-0473/2018 - Andrejs Mamikins) (balsavimas)
  8.29.Bendra Europos statistikos, susijusios su asmenimis ir namų ūkiais, sistema (A8-0247/2017 - Tamás Meszerics) (balsavimas)
  8.30.ES informacinių sistemų sienų ir vizų srityje sąveikumas (A8-0347/2018 - Jeroen Lenaers) (balsavimas)
  8.31.ES informacinių sistemų policijos ir teisminio bendradarbiavimo, prieglobsčio ir migracijos srityje sąveikumas (A8-0348/2018 - Nuno Melo) (balsavimas)
  8.32.Imigracijos ryšių palaikymo pareigūnų tinklas (A8-0040/2019 - Cécile Kashetu Kyenge) (balsavimas)
  8.33.Variklinių transporto priemonių tipo patvirtinimo, atsižvelgiant į jų bendrąją saugą, reikalavimai (A8-0151/2019 - Róża Gräfin von Thun und Hohenstein) (balsavimas)
 9.Paaiškinimai dėl balsavimo
  9.1.Asmenų, pranešančių apie Sąjungos teisės pažeidimus, apsauga (A8-0398/2018 - Virginie Rozière)
  9.2.Kolektyvinis investavimo fondų investicinių vienetų ar akcijų platinimas tarpvalstybiniu mastu (Direktyva) (A8-0430/2018 - Wolf Klinz)
  9.3.Kolektyvinio investavimo fondų investicinių vienetų ar akcijų platinimas tarpvalstybiniu mastu (Reglamentas) (A8-0431/2018 - Wolf Klinz)
  9.4.Kapitalo reikalavimai (Reglamentas) (A8-0242/2018 - Peter Simon)
  9.5.Valstybės obligacijomis užtikrinti vertybiniai popieriai (A8-0180/2019 - Jonás Fernández)
  9.6.Finansinių priemonių rinkos ir draudimo ir perdraudimo veiklos pradėjimas ir jos vykdymas (Mokumas II) (A8-0012/2019 - Othmar Karas, Pervenche Berès)
  9.7.Investicinių įmonių prudencinė priežiūra (Direktyva) (A8-0295/2018 - Markus Ferber)
  9.8.Skaidrios ir nuspėjamos darbo sąlygos Europos Sąjungoje (A8-0355/2018 - Enrique Calvet Chambon)
  9.9.Europos darbo institucija (A8-0391/2018 - Jeroen Lenaers)
 10.Balsavimo pataisymai ir ketinimai (žr. protokola)
 11.Posėdžio atnaujinimas
 12.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas (žr. protokola)
 13.Padėtis Malavyje, Mozambike ir Zimbabvėje po ciklono Idai (diskusijos)
 14.Padėtis Libijoje (diskusijos)
 15.JAV Golano aukštumų pripažinimas Izraelio teritorija ir galima Vakarų Kranto gyvenviečių aneksija (diskusijos)
 16.Padėtis Sudane (diskusijos)
 17.Europos Parlamento rinkimų neliečiamumo apsauga, ypatingą dėmesį skiriant tarptautinėms grėsmėms kibernetiniam saugumui (diskusijos)
 18.Darbo tvarkos taisyklių aiškinimas (tolesni veiksmai) (žr. protokola)
 19.Pirmininko pranešimas (žr. protokola)
 20.Programos „Europos horizontas“ ir su ja susijusių dalyvavimo ir sklaidos taisyklių nustatymas - 2021–2027 m. specialioji programa, kuria įgyvendinama bendroji mokslinių tyrimų ir inovacijų programa „Europos horizontas“ (diskusijos)
 21.Rinkos priežiūra ir gaminių atitiktis (diskusijos)
 22.Verslo klientams teikiamų internetinio tarpininkavimo paslaugų sąžiningumo ir skaidrumo didinimas (diskusijos)
 23.ES vartotojų apsaugos taisyklių geresnis vykdymo užtikrinimas ir modernizavimas (diskusijos)
 24.ES vykdomo rizikos vertinimo maisto grandinėje skaidrumas ir tvarumas (diskusijos)
 25.Medicinos produktų papildomos apsaugos liudijimas (diskusijos)
 26.Galima Juliano Assange'o ekstradicija (diskusijos)
 27.Kito posėdžio darbotvarkė (žr. protokola)
 28.Posėdžio pabaiga
Posėdžio stenograma
Atnaujinta informacija (1266 kb)
 
Posėdžio stenograma
Atnaujinta informacija (5798 kb)
Atnaujinta: 2019 m. liepos 25 d.Teisinė informacija - Privatumo politika