Preċedenti 
 Li jmiss 
PVTACRE
Dibattiti
It-Tlieta, 16 ta' April 2019 - StrasburguEdizzjoni riveduta
 1.Ftuħ tas-seduta
 2.Dikjarazzjoni tal-President
 3.Dokumenti mressqa: ara l-Minuti
 4.Konklużjonijiet tal-laqgħa tal-Kunsill Ewropew tal-10 ta' April 2019 dwar il-ħruġ tar-Renju Unit mill-Unjoni Ewropea (dibattitu)
 5.Kondizzjonijiet tax-xogħol trasparenti u prevedibbli fl-Unjoni Ewropea (dibattitu)
 6.L-istabbiliment ta' Awtorità Ewropea tax-Xogħol (dibattitu)
 7.Merħba
 8.Ħin tal-votazzjonijiet
  8.1.L-istatistika Komunitarja dwar il-migrazzjoni u l-protezzjoni internazzjonali (A8-0395/2018 - Cecilia Wikström) (votazzjoni)
  8.2.L-adeżjoni tal-UE mal-Att ta' Ġinevra dwar id-Denominazzjonijiet ta' Oriġini u l-Indikazzjonijiet Ġeografiċi (A8-0187/2019 - Virginie Rozière) (votazzjoni)
  8.3.L-azzjoni tal-Unjoni wara l-adeżjoni tagħha mal-Att ta' Ġinevra tal-Ftehim ta' Lisbona dwar id-Denominazzjonijiet ta' Oriġini u l-Indikazzjonijiet Ġeografiċi (A8-0036/2019 - Virginie Rozière) (votazzjoni)
  8.4.Ftehim bejn l-UE u l-Filippini dwar ċerti aspetti tas-servizzi tal-ajru (A8-0191/2019 - Jozo Radoš) (votazzjoni)
  8.5.Ftehim Internazzjonali dwar iż-Żejt taż-Żebbuġa u ż-Żebbuġ tal-Mejda (A8-0186/2019 - Eleonora Forenza) (votazzjoni)
  8.6.Ħatra ta' membru tal-Qorti tal-Awdituri - Viorel Ștefan (A8-0194/2019 - Indrek Tarand) (votazzjoni)
  8.7.Ħatra ta' membru tal-Qorti tal-Awdituri - Ivana Maletić (A8-0195/2019 - Indrek Tarand) (votazzjoni)
  8.8.Il-protezzjoni ta' persuni li jirrappurtaw dwar ksur tad-dritt tal-Unjoni (A8-0398/2018 - Virginie Rozière) (votazzjoni)
  8.9.Distribuzzjoni transfruntiera ta' fondi ta' investiment kollettiv (A8-0430/2018 - Wolf Klinz) (votazzjoni)
  8.10.L-iffaċilitar tad-distribuzzjoni transfruntiera ta' fondi ta' investiment kollettiv (A8-0431/2018 - Wolf Klinz) (votazzjoni)
  8.11.Rekwiżiti ta' Kapital (Regolament) (A8-0242/2018 - Peter Simon) (votazzjoni)
  8.12.Rekwiżiti ta' Kapital (Regolament) (A8-0243/2018 - Peter Simon) (votazzjoni)
  8.13.Il-Kapaċità ta' assorbiment tat-telf u ta' rikapitalizzazzjoni għall-istituzzjonijiet ta' kreditu u għad-ditti ta' investiment (Regolament) (A8-0216/2018 - Gunnar Hökmark) (votazzjoni)
  8.14.Il-kapaċità ta' assorbiment tat-telf u ta' rikapitalizzazzjoni ta' istituzzjonijiet tal-kreditu u ditti tal-investiment (Direttiva) (A8-0218/2018 - Gunnar Hökmark) (votazzjoni)
  8.15.Titoli koperti minn bonds sovrani (A8-0180/2019 - Jonás Fernández) (votazzjoni)
  8.16.Awtoritajiet Superviżorji Ewropej u swieq finanzjarji (A8-0013/2019 - Othmar Karas, Pervenche Berès) (votazzjoni)
  8.17.Is-sorveljanza makroprudenzjali tal-Unjoni Ewropea tas-sistema finanzjarja u l-istabbiliment tal-Bord Ewropew dwar ir-Riskju Sistemiku (A8-0011/2019 - Othmar Karas, Pervenche Berès) (votazzjoni)
  8.18.Is-swieq fl-istrumenti finanzjarji u l-bidu u l-eżerċizzju tan-negozju tal-assigurazzjoni u tar-riassigurazzjoni (Solvibbiltà II) (A8-0012/2019 - Othmar Karas, Pervenche Berès) (votazzjoni)
  8.19.Is-superviżjoni prudenzjali tad-ditti tal-investiment (Direttiva) (A8-0295/2018 - Markus Ferber) (votazzjoni)
  8.20.Ir-rekwiżiti prudenzjali tad-ditti tal-investiment (Regolament) (A8-0296/2018 - Markus Ferber) (votazzjoni)
  8.21.Kondizzjonijiet tax-xogħol trasparenti u prevedibbli fl-Unjoni Ewropea (A8-0355/2018 - Enrique Calvet Chambon) (votazzjoni)
  8.22.L-istabbiliment ta' Awtorità Ewropea tax-Xogħol (A8-0391/2018 - Jeroen Lenaers) (votazzjoni)
  8.23.Il-konservazzjoni tar-riżorsi tas-sajd u l-protezzjoni tal-ekosistemi marini permezz ta' miżuri tekniċi (A8-0381/2017 - Gabriel Mato) (votazzjoni)
  8.24.Regolament dwar l-istatistika Ewropea tan-negozju (A8-0094/2018 - Janusz Lewandowski) (votazzjoni)
  8.25.Investigazzjonijiet immexxija mill-OLAF u l-kooperazzjoni mal-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew (A8-0179/2019 - Ingeborg Gräßle) (votazzjoni)
  8.26.L-istabbiliment tal-istrument ta' appoġġ finanzjarju għat-tagħmir ta' kontroll doganali (A8-0460/2018 - Jiří Pospíšil) (votazzjoni)
  8.27.L-istabbiliment tal-programm "Dwana" għall-kooperazzjoni fil-qasam tad-dwana (A8-0464/2018 - Maria Grapini) (votazzjoni)
  8.28.It-tqegħid fis-suq u l-użu ta’ prekursuri tal-isplussivi (A8-0473/2018 - Andrejs Mamikins) (votazzjoni)
  8.29.L-istabbiliment ta' qafas komuni għall-istatistika Ewropea relatata ma' persuni u unitajiet domestiċi, abbażi ta' dejta fuq livell individwali miġbura minn kampjuni (A8-0247/2017 - Tamás Meszerics) (votazzjoni)
  8.30.Interoperabbiltà bejn is-sistemi ta' informazzjoni tal-UE fiil-qasam tal-fruntieri u viża (A8-0347/2018 - Jeroen Lenaers) (votazzjoni)
  8.31.Interoperabbiltà bejn is-sistemi ta' informazzjoni tal-UE fl-oqsma tal-kooperazzjoni tal-pulizija u dik ġudizzjarja, l-ażil u l-migrazzjoni (A8-0348/2018 - Nuno Melo) (votazzjoni)
  8.32.Netwerk Ewropew bejn l-uffiċjali għall-komunikazzjoni dwar l-immigrazzjoni (A8-0040/2019 - Cécile Kashetu Kyenge) (votazzjoni)
  8.33.Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip għall-vetturi motorizzati fir-rigward tas-sikurezza ġenerali (A8-0151/2019 - Róża Gräfin von Thun und Hohenstein) (votazzjoni)
 9.Spegazzjonijiet tal-vot
  9.1.Il-protezzjoni ta' persuni li jirrappurtaw dwar ksur tad-dritt tal-Unjoni (A8-0398/2018 - Virginie Rozière)
  9.2.Distribuzzjoni transfruntiera ta' fondi ta' investiment kollettiv (A8-0430/2018 - Wolf Klinz)
  9.3.L-iffaċilitar tad-distribuzzjoni transfruntiera ta' fondi ta' investiment kollettiv (A8-0431/2018 - Wolf Klinz)
  9.4.Rekwiżiti ta' Kapital (Regolament) (A8-0242/2018 - Peter Simon)
  9.5.Titoli koperti minn bonds sovrani (A8-0180/2019 - Jonás Fernández)
  9.6.Is-swieq fl-istrumenti finanzjarji u l-bidu u l-eżerċizzju tan-negozju tal-assigurazzjoni u tar-riassigurazzjoni (Solvibbiltà II) (A8-0012/2019 - Othmar Karas, Pervenche Berès)
  9.7.Is-superviżjoni prudenzjali tad-ditti tal-investiment (Direttiva) (A8-0295/2018 - Markus Ferber)
  9.8.Kondizzjonijiet tax-xogħol trasparenti u prevedibbli fl-Unjoni Ewropea (A8-0355/2018 - Enrique Calvet Chambon)
  9.9.L-istabbiliment ta' Awtorità Ewropea tax-Xogħol (A8-0391/2018 - Jeroen Lenaers)
 10.Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot: ara l-Minuti
 11.Tkomplija tas-seduta
 12.Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta ta’ qabel: ara l-Minuti
 13.Is-sitwazzjoni fil-Mozambique, fil-Malawi u fiż-Żimbabwe wara ċ-ċiklun Idai (dibattitu)
 14.Is-sitwazzjoni fil-Libja (dibattitu)
 15.Ir-rikonoxximent mill-Istati Uniti tal-Għoljiet tal-Golan bħala territorju Iżraeljan u l-annessjoni possibbli tal-insedjamenti tax-Xatt tal-Punent (dibattitu)
 16.Is-sitwazzjoni fis-Sudan (dibattitu)
 17.Protezzjoni tal-integrità tal-elezzjonijiet Ewropej, b'mod partikolari fir-rigward tat-theddid internazzjonali għaċ-ċibersigurtà (dibattitu)
 18.Interpretazzjoni tar-Regoli ta' Proċedura (azzjonijiet meħuda): ara l-Minuti
 19.Avviż mill-President: ara l-Minuti
 20.L-istabbiliment ta' Orizzont Ewropa – stabbiliment tar-regoli għall-parteċipazzjoni fih u t-tixrid tiegħu - Il-programm li jimplimenta Orizzont Ewropa (dibattitu)
 21.Regoli u proċeduri għall-konformità mal-leġiżlazzjoni tal-Unjoni dwar l-armonizzazzjoni fuq il-prodotti u għall-infurzar tagħha (dibattitu)
 22.Il-promozzjoni tal-korrettezza u tat-trasparenza għall-utenti kummerċjali tas-servizzi tal-intermedjazzjoni online (dibattitu)
 23.Infurzar u modernizzazzjoni aħjar tar-regoli tal-UE dwar il-ħarsien tal-konsumatur (dibattitu)
 24.It-trasparenza u s-sostenibbiltà tal-valutazzjoni tar-riskju tal-UE fil-katina alimentari (dibattitu)
 25.Ċertifikat ta' protezzjoni supplementari għal prodotti mediċinali (dibattitu)
 26.L-estradizzjoni possibbli ta' Julian Assange (dibattitu)
 27.L-aġenda tas-seduta li jmiss: ara l-Minuti
 28.Għeluq tas-seduta
Dibattiti
Edizzjoni riveduta (1266 kb)
 
Dibattiti
Edizzjoni riveduta (5798 kb)
Aġġornata l-aħħar: 25 ta' Lulju 2019Avviż legali - Politika tal-privatezza