Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Debatten
Dinsdag 16 april 2019 - StraatsburgHerziene uitgave
 1.Opening van de vergadering
 2.Verklaring van de Voorzitter
 3.Ingekomen stukken: zie notulen
 4.Conclusies van de Europese Raad van 10 april 2019 over de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie (debat)
 5.Transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden in de Europese Unie (debat)
 6.Europese Arbeidsautoriteit (debat)
 7.Welkomstwoord
 8.Stemmingen
  8.1.Communautaire statistieken over migratie en internationale bescherming (A8-0395/2018 - Cecilia Wikström) (stemming)
  8.2.Toetreding van de EU tot de Akte van Genève bij de Overeenkomst van Lissabon betreffende oorsprongsbenamingen en geografische aanduidingen (A8-0187/2019 - Virginie Rozière) (stemming)
  8.3.Actie van de Unie ingevolge haar toetreding tot de Akte van Genève bij de Overeenkomst van Lissabon betreffende oorsprongsbenamingen en geografische aanduidingen (A8-0036/2019 - Virginie Rozière) (stemming)
  8.4.Overeenkomst tussen de EU en de Filipijnen inzake bepaalde aspecten van luchtdiensten (A8-0191/2019 - Jozo Radoš) (stemming)
  8.5.Internationale Overeenkomst voor olijfolie en tafelolijven (A8-0186/2019 - Eleonora Forenza) (stemming)
  8.6.Benoeming van een lid van de Rekenkamer - Viorel Ștefan (A8-0194/2019 - Indrek Tarand) (stemming)
  8.7.Benoeming van een lid van de Rekenkamer - Ivana Maletić (A8-0195/2019 - Indrek Tarand) (stemming)
  8.8.Bescherming van personen die inbreuken op het Unierecht melden (A8-0398/2018 - Virginie Rozière) (stemming)
  8.9.Grensoverschrijdende distributie van collectieve beleggingsfondsen (richtlijn) (A8-0430/2018 - Wolf Klinz) (stemming)
  8.10.Grensoverschrijdende distributie van collectieve beleggingsfondsen (verordening) (A8-0431/2018 - Wolf Klinz) (stemming)
  8.11.Kapitaalvereisten (verordening) (A8-0242/2018 - Peter Simon) (stemming)
  8.12.Kapitaalvereisten (richtlijn) (A8-0243/2018 - Peter Simon) (stemming)
  8.13.Verliesabsorptie- en herkapitalisatiecapaciteit voor kredietinstellingen en beleggingsondernemingen (verordening) (A8-0216/2018 - Gunnar Hökmark) (stemming)
  8.14.Verliesabsorptie- en herkapitalisatiecapaciteit van kredietinstellingen en beleggingsondernemingen (richtlijn) (A8-0218/2018 - Gunnar Hökmark) (stemming)
  8.15.Door overheidsobligaties gedekte effecten (A8-0180/2019 - Jonás Fernández) (stemming)
  8.16.Europese toezichthoudende autoriteiten en financiële markten (A8-0013/2019 - Othmar Karas, Pervenche Berès) (stemming)
  8.17.Macroprudentieel toezicht van de Europese Unie op het financiële stelsel en oprichting van een Europees Comité voor systeemrisico's (A8-0011/2019 - Othmar Karas, Pervenche Berès) (stemming)
  8.18.Markten voor financiële instrumenten en de toegang tot en uitoefening van het verzekerings- en het herverzekeringsbedrijf (Solvabiliteit II) (A8-0012/2019 - Othmar Karas, Pervenche Berès) (stemming)
  8.19.Prudentieel toezicht op beleggingsondernemingen (richtlijn) (A8-0295/2018 - Markus Ferber) (stemming)
  8.20.Prudentiële vereisten voor beleggingsondernemingen (verordening) (A8-0296/2018 - Markus Ferber) (stemming)
  8.21.Transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden in de Europese Unie (A8-0355/2018 - Enrique Calvet Chambon) (stemming)
  8.22.Europese Arbeidsautoriteit (A8-0391/2018 - Jeroen Lenaers) (stemming)
  8.23.Instandhouding van visbestanden en bescherming van mariene ecosystemen door middel van technische maatregelen (A8-0381/2017 - Gabriel Mato) (stemming)
  8.24.Verordening betreffende Europese bedrijfsstatistieken (A8-0094/2018 - Janusz Lewandowski) (stemming)
  8.25.Onderzoeken door OLAF en samenwerking met het Europees Openbaar Ministerie (A8-0179/2019 - Ingeborg Gräßle) (stemming)
  8.26.Vaststelling van het instrument voor financiële steun voor douanecontroleapparatuur (A8-0460/2018 - Jiří Pospíšil) (stemming)
  8.27.Vaststelling van het Douane-programma voor samenwerking op het gebied van douane (A8-0464/2018 - Maria Grapini) (stemming)
  8.28.Het op de markt brengen en het gebruik van precursoren voor explosieven (A8-0473/2018 - Andrejs Mamikins) (stemming)
  8.29.Gemeenschappelijk kader voor Europese statistieken betreffende personen en huishoudens (A8-0247/2017 - Tamás Meszerics) (stemming)
  8.30.Interoperabiliteit tussen de EU-informatiesystemen op het gebied van grenzen en visa (A8-0347/2018 - Jeroen Lenaers) (stemming)
  8.31.Interoperabiliteit tussen de EU-informatiesystemen op het gebied van politiële en justitiële samenwerking, asiel en migratie (A8-0348/2018 - Nuno Melo) (stemming)
  8.32.Oprichting van een Europees netwerk van immigratieverbindingsfunctionarissen (herschikking) (A8-0040/2019 - Cécile Kashetu Kyenge) (stemming)
  8.33.Voorschriften voor de typegoedkeuring van motorvoertuigen wat de algemene veiligheid betreft (A8-0151/2019 - Róża Gräfin von Thun und Hohenstein) (stemming)
 9.Stemverklaringen
  9.1.Bescherming van personen die inbreuken op het Unierecht melden (A8-0398/2018 - Virginie Rozière)
  9.2.Grensoverschrijdende distributie van collectieve beleggingsfondsen (richtlijn) (A8-0430/2018 - Wolf Klinz)
  9.3.Faciliteren van de grensoverschrijdende distributie van collectieve beleggingsfondsen (A8-0431/2018 - Wolf Klinz)
  9.4.Kapitaalvereisten (verordening) (A8-0242/2018 - Peter Simon)
  9.5.Door overheidsobligaties gedekte effecten (A8-0180/2019 - Jonás Fernández)
  9.6.Markten voor financiële instrumenten en de toegang tot en uitoefening van het verzekerings- en het herverzekeringsbedrijf (Solvabiliteit II) (A8-0012/2019 - Othmar Karas, Pervenche Berès)
  9.7.Prudentieel toezicht op beleggingsondernemingen (richtlijn) (A8-0295/2018 - Markus Ferber)
  9.8.Transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden in de Europese Unie (A8-0355/2018 - Enrique Calvet Chambon)
  9.9.Europese Arbeidsautoriteit (A8-0391/2018 - Jeroen Lenaers)
 10.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag: zie notulen
 11.Hervatting van de vergadering
 12.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering: zie notulen
 13.De situatie in Mozambique, Malawi en Zimbabwe na de cycloon Idai (debat)
 14.De situatie in Libië (debat)
 15.Erkenning door de VS van de Golanhoogvlakte als Israëlisch grondgebied en de mogelijke annexatie van de nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever (debat)
 16.De situatie in Sudan (debat)
 17.Bescherming van de integriteit van de Europese verkiezingen, met name met betrekking tot internationale bedreigingen voor de cyberveiligheid (debat)
 18.Interpretatie van het Reglement (volgende stappen): zie notulen
 19.Mededeling van de Voorzitter: zie notulen
 20.Vaststelling van Horizon Europa – vaststelling van de regels voor deelname en verspreiding - Programma tot uitvoering van Horizon Europa (debat)
 21.Markttoezicht en naleving op productgebied (debat)
 22.Bevordering van billijkheid en transparantie voor zakelijke gebruikers van onlinetussenhandelsdiensten (debat)
 23.Betere handhaving en modernisering van de regels voor consumentenbescherming in de EU (debat)
 24.Transparantie en duurzaamheid van de EU-risicobeoordeling in de voedselketen (debat)
 25.Aanvullend beschermingscertificaat voor geneesmiddelen (debat)
 26.De mogelijke uitlevering van Julian Assange (debat)
 27.Agenda van de volgende vergadering: zie notulen
 28.Sluiting van de vergadering
Debatten
Herziene uitgave (1266 kb)
 
Debatten
Herziene uitgave (5798 kb)
Laatst bijgewerkt op: 25 juli 2019Juridische mededeling - Privacybeleid