Înapoi 
 Înainte 
Proces-verbalVoturiVoturi prin apel nominalTexte adoptateStenograma
Stenograma dezbaterilor
Marţi, 16 aprilie 2019 - StrasbourgEdiţie revizuită
 1.Deschiderea ședinței
 2.Declarația Președinției
 3.Depunere de documente: consultați procesul-verbal
 4.Concluziile reuniunii Consiliului European din 10 aprilie 2019 privind retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeană (dezbatere)
 5.Transparența și previzibilitatea condițiilor de muncă în Uniunea Europeană (dezbatere)
 6.Autoritatea Europeană a Muncii (dezbatere)
 7.Urări de bun venit
 8.Votare
  8.1.Statisticile comunitare din domeniul migrației și protecției internaționale (A8-0395/2018 - Cecilia Wikström) (vot)
  8.2.Aderarea UE la Actul de la Geneva al Acordului de la Lisabona privind denumirile de origine și indicațiile geografice (A8-0187/2019 - Virginie Rozière) (vot)
  8.3.Acțiunile Uniunii în urma aderării la Actul de la Geneva al Acordului de la Lisabona privind denumirile de origine și indicațiile geografice (A8-0036/2019 - Virginie Rozière) (vot)
  8.4.Acordul UE-Filipine privind anumite aspecte ale serviciilor aeriene (A8-0191/2019 - Jozo Radoš) (vot)
  8.5.Acordul internațional cu privire la uleiul de măsline și măslinele de masă (A8-0186/2019 - Eleonora Forenza) (vot)
  8.6.Numirea unui membru al Curții de Conturi - Viorel Ștefan (A8-0194/2019 - Indrek Tarand) (vot)
  8.7.Numirea unei membre a Curții de Conturi - Ivana Maletić (A8-0195/2019 - Indrek Tarand) (vot)
  8.8.Protecția persoanelor care raportează încălcări ale dreptului Uniunii (A8-0398/2018 - Virginie Rozière) (vot)
  8.9.Distribuția transfrontalieră a fondurilor de plasament colectiv (directivă) (A8-0430/2018 - Wolf Klinz) (vot)
  8.10.Distribuția transfrontalieră a fondurilor de plasament colectiv (regulament) (A8-0431/2018 - Wolf Klinz) (vot)
  8.11.Cerințele de capital (regulament) (A8-0242/2018 - Peter Simon) (vot)
  8.12.Cerințele de capital (directivă) (A8-0243/2018 - Peter Simon) (vot)
  8.13.Capacitatea de absorbție a pierderilor și de recapitalizare a instituțiilor de credit și a firmelor de investiții (regulament) (A8-0216/2018 - Gunnar Hökmark) (vot)
  8.14.Capacitatea de absorbție a pierderilor și de recapitalizare a instituțiilor de credit și a firmelor de investiții (directivă) (A8-0218/2018 - Gunnar Hökmark) (vot)
  8.15.Titlurile garantate cu obligațiuni suverane (A8-0180/2019 - Jonás Fernández) (vot)
  8.16.Autoritățile europene de supraveghere și piețele financiare (A8-0013/2019 - Othmar Karas, Pervenche Berès) (vot)
  8.17.Supravegherea macroprudențială la nivelul Uniunii Europene a sistemului financiar și înființarea unui Comitet european pentru risc sistemic (A8-0011/2019 - Othmar Karas, Pervenche Berès) (vot)
  8.18.Piețele instrumentelor financiare și accesul la activitate și desfășurarea activității de asigurare și de reasigurare (Solvabilitate II) (A8-0012/2019 - Othmar Karas, Pervenche Berès) (vot)
  8.19.Supravegherea prudențială a firmelor de investiții (directivă) (A8-0295/2018 - Markus Ferber) (vot)
  8.20.Cerințele prudențiale pentru firmele de investiții (regulament) (A8-0296/2018 - Markus Ferber) (vot)
  8.21.Transparența și previzibilitatea condițiilor de muncă în Uniunea Europeană (A8-0355/2018 - Enrique Calvet Chambon) (vot)
  8.22.Autoritatea Europeană a Muncii (A8-0391/2018 - Jeroen Lenaers) (vot)
  8.23.Conservarea resurselor piscicole și protecția ecosistemelor marine prin măsuri tehnice (A8-0381/2017 - Gabriel Mato) (vot)
  8.24.Regulamentul privind statisticile europene referitoare la întreprinderi (A8-0094/2018 - Janusz Lewandowski) (vot)
  8.25.Investigațiile efectuate de OLAF și cooperarea cu Parchetul European (A8-0179/2019 - Ingeborg Gräßle) (vot)
  8.26.Instituirea instrumentului de sprijin financiar pentru echipamente de control vamal (A8-0460/2018 - Jiří Pospíšil) (vot)
  8.27.Instituirea programului „Vamă” pentru cooperare în domeniul vamal (A8-0464/2018 - Maria Grapini) (vot)
  8.28.Comercializarea și utilizarea precursorilor de explozivi (A8-0473/2018 - Andrejs Mamikins) (vot)
  8.29.Un cadru comun pentru statisticile europene referitoare la persoane și gospodării (A8-0247/2017 - Tamás Meszerics) (vot)
  8.30.Interoperabilitatea dintre sistemele de informații ale UE în domeniul frontierelor și vizelor (A8-0347/2018 - Jeroen Lenaers) (vot)
  8.31.Interoperabilitatea dintre sistemele de informații ale UE în domeniul cooperării polițienești și judiciare, azilului și migrației (A8-0348/2018 - Nuno Melo) (vot)
  8.32.O rețea europeană de ofițeri de legătură în materie de imigrație (A8-0040/2019 - Cécile Kashetu Kyenge) (vot)
  8.33.Cerințele pentru omologarea de tip a autovehiculelor în ceea ce privește siguranța generală (A8-0151/2019 - Róża Gräfin von Thun und Hohenstein) (vot)
 9.Explicații privind votul
  9.1.Protecția persoanelor care raportează încălcări ale dreptului Uniunii (A8-0398/2018 - Virginie Rozière)
  9.2.Distribuția transfrontalieră a fondurilor de plasament colectiv (directivă) (A8-0430/2018 - Wolf Klinz)
  9.3.Distribuția transfrontalieră a fondurilor de plasament colectiv (regulament) (A8-0431/2018 - Wolf Klinz)
  9.4.Cerințele de capital (regulament) (A8-0242/2018 - Peter Simon)
  9.5.Titlurile garantate cu obligațiuni suverane (A8-0180/2019 - Jonás Fernández)
  9.6.Piețele instrumentelor financiare și accesul la activitate și desfășurarea activității de asigurare și de reasigurare (Solvabilitate II) (A8-0012/2019 - Othmar Karas, Pervenche Berès)
  9.7.Supravegherea prudențială a firmelor de investiții (directivă) (A8-0295/2018 - Markus Ferber)
  9.8.Transparența și previzibilitatea condițiilor de muncă în Uniunea Europeană (A8-0355/2018 - Enrique Calvet Chambon)
  9.9.Autoritatea Europeană a Muncii (A8-0391/2018 - Jeroen Lenaers)
 10.Corectarea voturilor și intențiile de vot: consultaţi procesul-verbal
 11.Reluarea şedinţei
 12.Aprobarea procesului-verbal al ședinței anterioare: consultaţi procesul-verbal
 13.Situația în Mozambic, Malawi și Zimbabwe după ciclonul Idai (dezbatere)
 14.Situația din Libia (dezbatere)
 15.Recunoașterea de către SUA a Înălțimilor Golan ca teritoriu israelian și posibila anexare a coloniilor din Cisiordania (dezbatere)
 16.Situația din Sudan (dezbatere)
 17.Protejarea integrității alegerilor europene, în special având în vedere amenințările internaționale la adresa securității cibernetice (dezbatere)
 18.Interpretarea Regulamentului de procedură (cursul dat): consultaţi procesul-verbal
 19.Comunicarea Președinției : consultaţi procesul-verbal
 20.Instituirea programului Orizont Europa – stabilirea normelor sale de participare și de diseminare - Programul de punere în aplicare a programului-cadru Orizont Europa (dezbatere)
 21.Supravegherea pieței și conformitatea produselor (dezbatere)
 22.Promovarea echității și a transparenței pentru furnizorii prin servicii de intermediere online (dezbatere)
 23.Mai buna asigurare a respectării normelor UE de protecție a consumatorilor și modernizarea acestor norme (dezbatere)
 24.Transparența și durabilitatea modelului UE de evaluare a riscurilor în cadrul lanțului alimentar (dezbatere)
 25.Certificatul suplimentar de protecție pentru medicamente (dezbatere)
 26.Posibila extrădare a lui Julian Assange (dezbatere)
 27.Ordinea de zi a următoarei ședințe: consultaţi procesul-verbal
 28.Ridicarea ședinței
Stenograma dezbaterilor
Ediţie revizuită (1266 kb)
 
Stenograma dezbaterilor
Ediţie revizuită (5798 kb)
Ultima actualizare: 25 iulie 2019Aviz juridic - Politica de confidențialitate