Prejšnje 
 Naslednje 
PVTACRE
Razprave
Torek, 16. april 2019 - StrasbourgPregledana izdaja
 1.Otvoritev seje
 2.Izjava predsedujočega
 3.Predložitev dokumentov: glej zapisnik
 4.Sklepi z zasedanja Evropskega sveta 10. aprila 2019 o izstopu Združenega kraljestva iz Evropske unije (razprava)
 5.Pregledni in predvidljivi delovni pogoji v Evropski uniji (razprava)
 6.Evropski organ za delo (razprava)
 7.Dobrodošlica
 8.Čas glasovanja
  8.1.Statistika Skupnosti o selitvah in mednarodni zaščiti (A8-0395/2018 - Cecilia Wikström) (glasovanje)
  8.2.Pristop EU k Ženevskemu aktu Lizbonskega sporazuma o označbah porekla in geografskih označbah (A8-0187/2019 - Virginie Rozière) (glasovanje)
  8.3.Ukrepi Unije po njenem pristopu k Ženevskemu aktu Lizbonskega sporazuma o označbah porekla in geografskih označbah (A8-0036/2019 - Virginie Rozière) (glasovanje)
  8.4.Sporazum med EU in Filipini o nekaterih vidikih zračnega prometa (A8-0191/2019 - Jozo Radoš) (glasovanje)
  8.5.Mednarodni sporazum o oljčnem olju in namiznih oljkah (A8-0186/2019 - Eleonora Forenza) (glasovanje)
  8.6.Imenovanje člana Računskega sodišča – Viorel Ștefan (A8-0194/2019 - Indrek Tarand) (glasovanje)
  8.7.Imenovanje članice Računskega sodišča – Ivana Maletić (A8-0195/2019 - Indrek Tarand) (glasovanje)
  8.8.Zaščita oseb, ki prijavijo kršitve prava Unije (A8-0398/2018 - Virginie Rozière) (glasovanje)
  8.9.Čezmejna distribucija kolektivnih investicijskih skladov (direktiva) (A8-0430/2018 - Wolf Klinz) (glasovanje)
  8.10.Čezmejna distribucija kolektivnih naložbenih podjemov (uredba) (A8-0431/2018 - Wolf Klinz) (glasovanje)
  8.11.Kapitalske zahteve (uredba) (A8-0242/2018 - Peter Simon) (glasovanje)
  8.12.Kapitalske zahteve (direktiva) (A8-0243/2018 - Peter Simon) (glasovanje)
  8.13.Sposobnost kreditnih institucij in investicijskih podjetij za pokrivanje izgub in dokapitalizacijo (uredba) (A8-0216/2018 - Gunnar Hökmark) (glasovanje)
  8.14.Sposobnost kreditnih institucij in investicijskih podjetij za pokrivanje izgub in dokapitalizacijo (direktiva) (A8-0218/2018 - Gunnar Hökmark) (glasovanje)
  8.15.Vrednostni papirji, kriti z državnimi obveznicami (A8-0180/2019 - Jonás Fernández) (glasovanje)
  8.16.Evropski nadzorni organi in finančni trgi (A8-0013/2019 - Othmar Karas, Pervenche Berès) (glasovanje)
  8.17.Makrobonitetni nadzor nad finančnim sistemom Evropske unije in ustanovitev Evropskega odbora za sistemska tveganja (A8-0011/2019 - Othmar Karas, Pervenche Berès) (glasovanje)
  8.18.Trgi finančnih instrumentov in začetek opravljanja in opravljanje dejavnosti zavarovanja in pozavarovanja (Solventnost II) (A8-0012/2019 - Othmar Karas, Pervenche Berès) (glasovanje)
  8.19.Bonitetni nadzor investicijskih podjetij (direktiva) (A8-0295/2018 - Markus Ferber) (glasovanje)
  8.20.Bonitetne zahteve za investicijska podjetja (uredba) (A8-0296/2018 - Markus Ferber) (glasovanje)
  8.21.Pregledni in predvidljivi delovni pogoji v Evropski uniji (A8-0355/2018 - Enrique Calvet Chambon) (glasovanje)
  8.22.Evropski organ za delo (A8-0391/2018 - Jeroen Lenaers) (glasovanje)
  8.23.Ohranjanje ribolovnih virov in varstvo morskih ekosistemov s tehničnimi ukrepi (A8-0381/2017 - Gabriel Mato) (glasovanje)
  8.24.Uredba o evropski statistiki podjetij (A8-0094/2018 - Janusz Lewandowski) (glasovanje)
  8.25.Preiskave urada OLAF in sodelovanje z Evropskim javnim tožilstvom (A8-0179/2019 - Ingeborg Gräßle) (glasovanje)
  8.26.Vzpostavitev instrumenta za finančno podporo za opremo za carinske kontrole (A8-0460/2018 - Jiří Pospíšil) (glasovanje)
  8.27.Vzpostavitev programa „Carina“ za sodelovanje na področju carine (A8-0464/2018 - Maria Grapini) (glasovanje)
  8.28.Trženje in uporaba predhodnih sestavin za eksplozive (A8-0473/2018 - Andrejs Mamikins) (glasovanje)
  8.29.Skupni okvir za evropsko statistiko glede oseb in gospodinjstev (A8-0247/2017 - Tamás Meszerics) (glasovanje)
  8.30.Interoperabilnost informacijskih sistemov EU na področju meja in vizumov (A8-0347/2018 - Jeroen Lenaers) (glasovanje)
  8.31.Interoperabilnost informacijskih sistemov EU na področju policijskega in pravosodnega sodelovanja, azila in migracij (A8-0348/2018 - Nuno Melo) (glasovanje)
  8.32.Evropska mreža uradnikov za zvezo za priseljevanje (A8-0040/2019 - Cécile Kashetu Kyenge) (glasovanje)
  8.33.Zahteve za homologacijo motornih vozil v zvezi s splošno varnostjo (A8-0151/2019 - Róża Gräfin von Thun und Hohenstein) (glasovanje)
 9.Obrazložitev glasovanja
  9.1.Zaščita oseb, ki prijavijo kršitve prava Unije (A8-0398/2018 - Virginie Rozière)
  9.2.Čezmejna distribucija kolektivnih investicijskih skladov (direktiva) (A8-0430/2018 - Wolf Klinz)
  9.3.Čezmejna distribucija kolektivnih investicijskih skladov (uredba) (A8-0431/2018 - Wolf Klinz)
  9.4.Kapitalske zahteve (uredba) (A8-0242/2018 - Peter Simon)
  9.5.Vrednostni papirji, kriti z državnimi obveznicami (A8-0180/2019 - Jonás Fernández)
  9.6.Trgi finančnih instrumentov in začetek opravljanja in opravljanje dejavnosti zavarovanja in pozavarovanja (Solventnost II) (A8-0012/2019 - Othmar Karas, Pervenche Berès)
  9.7.Bonitetni nadzor investicijskih podjetij (direktiva) (A8-0295/2018 - Markus Ferber)
  9.8.Pregledni in predvidljivi delovni pogoji v Evropski uniji (A8-0355/2018 - Enrique Calvet Chambon)
  9.9.Evropski organ za delo (A8-0391/2018 - Jeroen Lenaers)
 10.Popravki in namere glasovanja: gl. zapisnik
 11.Nadaljevanje seje
 12.Sprejetje zapisnika predhodne seje: gl. zapisnik
 13.Razmere v Mozambiku, Malaviju in Zimbabveju po ciklonu Idai (razprava)
 14.Razmere v Libiji (razprava)
 15.Ameriško priznanje Golanske planote kot izraelskega ozemlja in morebitna priključitev naselbin na Zahodnem bregu (razprava)
 16.Razmere v Sudanu (razprava)
 17.Zaščita integritete evropskih volitev, zlasti glede mednarodnih groženj kibernetski varnosti (razprava)
 18.Razlaga Poslovnika (nadaljnje obravnavanje): gl. zapisnik
 19.Sporočilo predsedujočega: gl. zapisnik
 20.Vzpostavitev programa Obzorje Evropa – določitev pravil za sodelovanje in razširjanje njegovih rezultatov - Program za izvajanje programa Obzorje Evropa (razprava)
 21.Nadzor trga in skladnost izdelkov (razprava)
 22.Spodbujanje pravičnosti in preglednosti za poslovne uporabnike spletnih posredniških storitev (razprava)
 23.Boljše izvrševanje in posodobitev pravil EU o varstvu potrošnikov (razprava)
 24.Preglednost in trajnost ocenjevanja tveganja v prehranski verigi v EU (razprava)
 25.Dodatni varstveni certifikat za zdravila (razprava)
 26.Morebitna izročitev Juliana Assangea (razprava)
 27.Dnevni red naslednje seje: gl. zapisnik
 28.Zaključek seje
Razprave
Pregledana izdaja (1266 kb)
 
Razprave
Pregledana izdaja (5798 kb)
Zadnja posodobitev: 25. julij 2019Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov