Powrót na stronę Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski (wybrano)
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
 Indeks 
 Pełny tekst 
Debaty
Środa, 17 kwietnia 2019 r. - Strasburg Wersja poprawiona

Promowanie ekologicznie czystych i energooszczędnych pojazdów transportu drogowego (debata)
MPphoto
 
 

  Janusz Zemke (S&D), na piśmie. – Transport odpowiada dzisiaj za prawie ¼ emisji gazów cieplarnianych w UE i jest główną przyczyną zanieczyszczenia powietrza w miastach. Słuszne jest zatem dążenie do mobilności niskoemisyjnej, gdyż jest to podstawowy warunek przechodzenia na gospodarkę niskoemisyjną sprzyjającą poprawie jakości środowiska. Konieczna jest optymalizacja systemu transportowego i zwiększenie jego efektywności m.in. poprzez propagowanie multimodalności i promowanie zaawansowanych biopaliw. Pamiętajmy jednak, że ważne znaczenie ma jakość infrastruktury i rozbudowa takich systemów komunikacji jak komunikacja publiczna, transport kolejowy i transport śródlądowy. Istotna jest ponadto nowa definicja ekologicznie czystych pojazdów i przyjęcie okresu przejściowego do 2025 roku, po którym będą egzekwowane znacznie bardziej rygorystycznie wymogi wobec pojazdów w Unii Europejskiej. Przeszkodą w modernizacji transportu jest słabe wsparcie finansowe.

Wydaje się, że Komisja Europejska powinna w ramach funduszy strukturalnych oraz programu Łącząc Europę przewidzieć znacznie większe wsparcie finansowe dla ekologicznie czystych pojazdów. Jest to jedyna droga do poprawy stanu środowiska w Europie.

 
Ostatnia aktualizacja: 9 lipca 2019Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności