Index 
 Précédent 
 Suivant 
 Texte intégral 
Procédure : 2018/0113(COD)
Cycle de vie en séance
Cycle relatif au document : A8-0422/2018

Textes déposés :

A8-0422/2018

Débats :

PV 17/04/2019 - 21
CRE 17/04/2019 - 21

Votes :

PV 18/04/2019 - 10.8
Explications de votes

Textes adoptés :

P8_TA(2019)0428

Compte rendu in extenso des débats
Mercredi 17 avril 2019 - Strasbourg Edition révisée

21. Utilisation d'outils et de processus numériques en droit des sociétés (débat)
Vidéo des interventions
Procès-verbal
MPphoto
 

  Elnök asszony. – A következő napirendi pont a Tadeusz Zwiefka által a Jogi Bizottság nevében készített, az (EU) 2017/1132 irányelvnek a digitális eszközök és folyamatok társasági jog terén történő használata tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról szóló jelentésről folytatott vita (COM(2018)0239 – C8-0166/2018 – 2018/0113(COD)) (A8-0422/2018).

 
  
MPphoto
 

  Tadeusz Zwiefka, sprawozdawca. – Szanowna Pani Przewodnicząca! Bardzo dziękuję za udzielenie mi głosu. Szanowna pani komisarz Jourová! Już czujemy, że to koniec kadencji, a przed nami jeszcze przyjmowanie niezwykle ważnych dokumentów, takich, na które rzeczywiście rynek europejski i europejscy przedsiębiorcy czekają.

Na początku chciałbym bardzo serdecznie podziękować pani komisarz Jourovej i na jej ręce złożyć podziękowanie całemu zespołowi, który przygotował znakomity projekt dyrektywy, co w znaczący sposób skróciło czas pracy, zarówno w Parlamencie, jak i w Radzie, i umożliwiło naprawdę spokojne przeprowadzenie negocjacji podczas rozmów trójstronnych. Bardzo serdecznie dziękuję także wszystkim koleżankom i kolegom sprawozdawcom-cieniom, którzy aktywnie włączyli się w prace nad projektem.

Czego on dotyczy? Mówimy o prawie spółek, prawie szalenie istotnym, jeśli mówimy o funkcjonowaniu wspólnego europejskiego rynku i o czymś, co jest istotą współczesności, czyli o cyfryzacji. Tak naprawdę dyrektywa ta otwiera nowe możliwości dotyczące rejestracji spółek przy wykorzystaniu właśnie technologii cyfrowej i internetu. Aż dziw bierze, że dopiero pod koniec tej kadencji, kadencji naznaczonej tak naprawdę cyfryzacją, jej różnego rodzaju aspektami i społeczeństwem informacyjnym, dochodzimy do regulacji, których oczekują przedsiębiorcy i europejskie firmy.

Szanowni Państwo! Chcę bardzo wyraźnie podkreślić, że celem, który nam przyświecał, było poprawienie i ułatwienie funkcjonowania przedsiębiorcom i firmom w skromnym kontekście, jakim jest rejestracja firmy. Dotychczasowy brak tego rodzaju przepisów dotyczących rejestracji, publikacji dokumentów bądź brak koordynacji pomiędzy różnorodnymi systemami obowiązującymi w niektórych krajach członkowskich, gdzie taka możliwość już istniała, powodowały zwiększenie kosztów, wydłużenie czasu dotyczącego tych właśnie procedur, również pewnego rodzaju niepewność prawną, jeśli mówimy o rejestracji w innym kraju członkowskim, co w sumie prowadziło czasami do utraty możliwości rynkowych. Wówczas, być może, taka firma nie powstawała albo musiała rezygnować z różnego rodzaju kontraktów, ponieważ wydłużał się czas niezbędny do dokonania rejestracji.

Dokument, który mamy przed sobą, ten czas zdecydowanie skraca. Powoduje, że będzie można dokonać takiej rejestracji drogą cyfrową w terminie od pięciu do maksymalnie dziesięciu dni roboczych. Oczywiście zakładając, że zostaną spełnione wszelkie wymogi, które obowiązują w państwie rejestracji: muszą zostać złożone wszystkie wymagane dokumenty i spełnione także zastrzeżenia, które przewidzieliśmy w dyrektywie, a które mają sprzyjać walce z ewentualnymi oszustwami bądź wręcz im zapobiegać. To niezwykle ważna kwestia.

Proszę Państwa! Ilu firm to może dotyczyć? Otóż według danych, które posiadam, w Unii Europejskiej działają około 24 miliony spółek, z czego około 80% to spółki kapitałowe i prawie wszystkie z nich są małymi i średnimi przedsiębiorstwami, czyli firmami, które generują największą liczbę miejsc pracy. Ułatwienie działania tych firm poprzez zaoszczędzenie czasu, pieniędzy, obciążeń personalnych jest więc naszą powinnością. To czynimy, przedkładając właśnie to sprawozdanie.

Jak powiedziałem, na razie przepisy będą dotyczyły spółek kapitałowych, ale mam nadzieję – i tutaj zwracam się do pani komisarz Jourovej – że kiedy zostanie dokonany przegląd, który założyliśmy za około sześć lat, po jego przeprowadzeniu przepisy zostaną rozszerzone na wszystkie rodzaje spółek.

Proszę Państwa! Chciałbym jeszcze podkreślić jeden element, a mianowicie konieczność współpracy pomiędzy państwami członkowskimi przy wykonywaniu niektórych aspektów dyrektywy dotyczących na przykład obejmowania stanowisk kierowniczych czy stwierdzania, że dana osoba może objąć stanowisko kierownicze w spółce. Ponieważ jest to dosyć skomplikowany element, nieco nawet wydłużyliśmy czas wdrożenia tej dyrektywy.

Oczywiście można powiedzieć, że przynosi ona pewnego rodzaju komplikacje, ale ostatecznie może ona przynieść tylko i wyłącznie korzyści i każde państwo członkowskie, które przeprowadzi w sposób oczekiwany przez nas wdrożenie przepisów, w krótkim czasie będzie mogło się o tym przekonać, a na pewno przekonają się o tym nasi europejscy przedsiębiorcy. Dlatego bardzo proszę, abyśmy jutro zagłosowali za zamknięciem pierwszego czytania.

 
  
MPphoto
 

  Věra Jourová, Member of the Commission. – Madam President, tomorrow we will move one step closer to bringing the digital single market to companies, and, indeed, as Mr Zwiefka has just said, it is the last moment for us to do that. The new rules will help entrepreneurs create and run companies more easily and cheaply. Online procedures will now be available in all EU Member States. Companies will be able to fully use digital tools and processes not only at national level, but also cross-border. Companies will save time and money when they launch a new business or branch and update information available on business registers. And all this with strong security standards.

I would like to warmly thank the rapporteur, Mr Tadeusz Zwiefka, and the Council presidencies for the fast work on the proposal and for the excellent cooperation. The Commission is pleased with the result. In particular, the political agreement on the directive on digital tools and processes further clarifies that Member States can maintain their existing national systems, procedures and requirements, while making possible online procedures for formation of companies, registration of branches and filing of documents. As an important safeguard against fraud, the directive will specify in which exceptional cases Member States can require physical presence in the procedures.

I am also delighted that the co-legislators have agreed on the rules concerning the exchange of information about disqualified directors. It is a very important step towards a more transparent business environment and the prevention of fraud.

Finally, more information from business registers will be available for free to stakeholders, especially on who can legally represent a company. This will help to bring more trust to business transactions. The Commission therefore fully supports the compromise reached by the co—legislators and is looking forward to tomorrow’s vote.

 
  
MPphoto
 

  Емил Радев, от името на групата PPE. – Г-жо Председател, Бих искал да поздравя моя колега Тадеуш за постигнатото споразумение и за окончателния текст на тази директива.

Искам да подчертая, че тази директива ще е от изключителна полза най-вече за малките и средните предприятия. Липсата на правила за онлайн регистрация на дружествата или разминаването на тези правила в държавите членки пораждаше ненужни разходи и тежести за предприемачите, желаещи да създадат ново предприятие или да разширят дейността си чрез регистриране на дъщерни дружества или клонове в друга държава.

С новите правила това вече ще бъде по-лесно и те ще могат да регистрират дружества с ограничена отговорност, да създават нови клонове и да подават документи в търговския регистър изцяло онлайн.

Процедурите в държавите, въвели онлайн регистрация, каквато е и моята страна България, обикновено са по-евтини и водят до по-бързо обработване на документите от тези, при които заявленията се подават лично и на хартиен носител. С новата директива регистрацията на дружества ще става онлайн, което ще намали значително разходите. Затова допринася и принципът на еднократност, според който на дадено дружество се налага да представя една и съща информация на публичните органи само веднъж.

Използването на цифрови решения в дружественото право следва да предвижда високи стандарти за защита от измами и злоупотреби. В тази връзка осъществяването на контрол на самоличността и правоспособността на лицата, които учредяват дружества, както и възможността да се изисква физическо явяване пред компетентен орган, са изключително важни.

От голяма полза за гражданите ще бъде и предоставянето безплатно от търговските регистри на повече информация за дружествата на всички заинтересовани страни.

 
  
MPphoto
 

  Evelyn Regner, im Namen der S&D-Fraktion. – Frau Präsidentin, sehr geehrte Frau Kommissarin, sehr geehrter Herr Berichterstatter! Mit der Digitalisierung des EU-Gesellschaftsrechts werden Unternehmen künftig online gegründet werden können, ihre Dokumente online einreichen und jeder Verfahrensschritt kann online erledigt werden. Die jeweiligen Voraussetzungen und Anforderungen dafür bleiben nationale Kompetenz.

Die Zustimmung meiner Fraktion war nicht von Anfang an so gesichert. Warum? Für uns Sozialdemokraten ist es besonders wichtig, höchste Sicherheitsvorkehrungen gegen Missbrauch und gegen Betrug vorzusehen, wenn Unternehmen per Mausklick in anderen EU-Staaten entstehen. Wir wollen weder EU-Briefkastenfirmen à la carte schaffen noch Geschäftsmodelle von Mitgliedstaaten fördern, die sich selbst zum Delaware Europas deklarieren wollen. Deshalb auch ein ausdrücklicher Dank an Tadeusz Zwiefka als Berichterstatter, an die Kommissarin, Gratulation an das Verhandlungsteam, an die Schattenberichterstatterin Jytte Guteland, in deren Namen ich heute unter anderem auch sprechen darf.

Das Ergebnis sieht die verpflichtende Überprüfung der Identität und Rechtsfähigkeit der Personen, die die Firma gründen wollen, vor, und vor allem können die Mitgliedstaaten trotz voller Digitalisierung aus Gründen des öffentlichen Interesses ein persönliches Vorsprechen vor der zuständigen Stelle verlangen. Das ist uns so wichtig, damit die Onlineregistrierung nicht zu einem Briefkastenregistrierungstool wird.

Neue hohe Transparenzanforderungen und mehr Informationen werden künftig in den Firmenbüchern bereitgestellt und damit das BRIS weiter belebt und zum Funktionieren gebracht.

Wichtig und neu ist auch, dass künftig in allen EU-Mitgliedstaaten Regeln einzuführen sind, um Mitglieder und Leitungsgremien von Unternehmen auszuschließen. Betrüger sollen nicht in anderen Ländern weiter betrügen können. Unternehmen sollen die Vorteile der Digitalisierung nützen dürfen, aber Europa darf kein Onlineshop für Unternehmen werden, in denen Missbrauch Tür und Tor geöffnet wird. Mit den hohen safeguards und der Identitätskontrolle müssen die Mitgliedstaaten darauf achten, dass Unternehmensrecht nicht missbraucht wird.

Also, insofern Gratulation für den Sprint, der bei diesem Thema gerade jetzt am Ende der Legislaturperiode noch geglückt ist – ein ausdrückliches Dankeschön.

 
  
MPphoto
 

  Ralph Packet, namens de ECR-Fractie. – Voorzitter, in Vlaanderen zijn kmo's – kleine en middelgrote ondernemingen – de sterkhouders van de economie. Ze zorgen voor werk en welvaart voor vele duizenden gezinnen. Ze verdienen dan ook ondersteund te worden in doorgedreven digitalisering.

De lidstaten moeten dus inzetten op het digitaliseren van het vennootschapsrecht, zeker gezien de concurrentiestrijd in de EU door de vrijheid van vestiging. Omdat vennootschappen zo kostbaar zijn, heerst er een gezonde concurrentiestrijd tussen de lidstaten om die oprichting zo eenvoudig mogelijk te maken. Digitalisering is daar een belangrijk onderdeel van.

Sommige zijn hier echter heel terughoudend in, omdat de mogelijkheid om een vennootschap online op te richten, misbruikt zou kunnen worden voor fraude. Maar dat blijkt niet te kloppen. Want vandaag de dag volstaat de fysieke identiteitscontrole al lang niet meer om witwassen tegen te gaan of om oprichtersaansprakelijkheid te waarborgen. Er bestaan wel meer dan voldoende andere middelen om de veiligheid van de oprichting te garanderen. Denk maar aan elektronische identificatiemiddelen of aan posteriori-controle via het aandelenregister.

De oprichting van een vennootschap moet sneller en eenvoudiger kunnen. Dat zou niet alleen een pak minder geld en tijd kosten voor de vennootschappen zelf, maar het zou ook het aantal oprichtingen gevoelig kunnen doen stijgen. Dat kan alleen maar in het voordeel zijn van de economie waar die registratie plaatsvindt.

 
  
MPphoto
 

  Věra Jourová, Member of the Commission. – Madam President, I would like to thank the honourable Members for their speeches and, of course, at the same time, I’d like to encourage you all to vote in favour of the compromise text of the proposal.

With this piece of legislation we are truly inviting European companies to the 21st century. This, I think, is a step in the right direction and we are doing something very useful. Now we can also start concentrating our efforts on ensuring that the implementation will make online procedures available in practice as soon as possible.

 
  
MPphoto
 

  Tadeusz Zwiefka, sprawozdawca. – Dziękuję Pani Przewodnicząca! Dziękuję Pani Komisarz, Koleżankom i Kolegom za te słowa podsumowujące naszą współpracę i ten proces legislacyjny. Chciałbym tylko powiedzieć, że dla legislatora, dla nas, dla Parlamentu Europejskiego jest rzeczą oczywistą, że zdecydowana większość europejskich przedsiębiorców to są ludzie niezwykle uczciwi i my im ufamy, dlatego proponujemy takie rozwiązania, które mają im ułatwić życie i funkcjonowanie w normalnej naszej rzeczywistości, a ta rzeczywistość jest już dzisiaj rzeczywistością cyfrową. Oszuści zdarzali się także przy tradycyjnej formie rejestracji spółek, a zatem trudno zakładać, że będzie ich zdecydowanie więcej, czy w ogóle więcej przy formie rejestracji za pomocą internetu. Bardzo raz jeszcze serdecznie dziękuję wszystkim, którzy włożyli swój ogromny wkład pracy w przygotowanie finalne tego dokumentu. Zwracam się z apelem do Rady, aby państwa członkowskie nie zwlekały z implementacją tej dyrektywy. Przedsiębiorcy europejscy rzeczywiście na takie nowoczesne przepisy z niecierpliwością czekają. Głęboko wierzę, że otrzymają je jak najszybciej.

 
  
MPphoto
 

  Elnök asszony. – A vitát lezárom.

A szavazásra 2019. április 18-án, csütörtökön kerül sor.

Írásos nyilatkozatok (162. cikk)

 
  
MPphoto
 
 

  Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (S&D), na piśmie. – Będąc posłem w Parlamencie Europejskim od 15 lat, z satysfakcją obserwuję jak nasza praca nad harmonizacją różnych przepisów krajowych przekłada się na wymierne efekty gospodarcze i integrację rynku unijnego, ostatnio także tego cyfrowego. Dzięki przyjętym dziś przepisom procedury dotyczące zakładania firm za granicą, czyli w innych krajach UE, staną się prostsze, czas ich rejestracji będzie znacznie krótszy i bez wymogu osobistego stawiania się w urzędach.

Rejestracja przez internet oraz możliwość elektronicznego składania potrzebnych dokumentów jest obecnie koniecznością i gwarantuje nowoczesną i przejrzystą przestrzeń dla rozwoju unijnych firm. Proponowane przepisy nie zmieniają obowiązujących w państwach członkowskich warunków rejestracji, czyli nie wpłyną negatywnie na przeciwdziałanie oszustwom finansowym czy uczestnictwo notariuszy podczas rejestracji. Po złożeniu wszystkich potrzebnych dokumentów cała procedura powinna trwać nie dłużej niż 5–10 dni, w zależności od rodzaju spółki i tego, czy wnioskodawca jest osobą fizyczną czy prawną. Projekt dyrektywy zakłada także stosowanie zasady jednorazowości, która oznacza, że dokumenty i informacje będą składane przez przedsiębiorcę tylko raz.

To ostatnia sesja plenarna VIII kadencji Parlamentu Europejskiego. Przez ostatnie trzy kadencje byłam na wszystkich sesjach plenarnych i teraz, kończąc już moją pracę w Parlamencie Europejskim, cieszę się, że mogłam współtworzyć wiele nowatorskich rozwiązań ułatwiających życie obywateli i działalność przedsiębiorców naszej Wspólnoty. Dziękuję za wspólną pracę.

 
Dernière mise à jour: 9 juillet 2019Avis juridique - Politique de confidentialité