Předchozí 
 Další 
ZápisHlasováníJmenovitá hlasováníPřijaté textyDoslovné záznamy
Doslovný záznam ze zasedání
Středa, 17. dubna 2019 - ŠtrasburkRevidované vydání
 1.Zahájení zasedání
 2.Rozpravy o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (oznámení předložených návrhů usnesení): viz zápis
 3.Členství v politických skupinách: viz zápis
 4.Koordinace systémů sociálního zabezpečení (rozprava)
 5.Pokračování denního zasedání
 6.Rozprava s lotyšským premiérem Krišjānisem Kariņšem o budoucnosti Evropy (rozprava)
 7.Členství v politických skupinách
 8.Hlasování
  8.1.Výklad čl. 32 odst. 5 prvního pododstavce druhé odrážky jednacího řádu (hlasování)
  8.2.Protokol k Dohodě mezi EU a Dánskem o kritériích a mechanismech pro určení státu příslušného pro posuzování žádosti o azyl a o systému „Eurodac“ (A8-0196/2019 - Ignazio Corrao) (hlasování)
  8.3.Zavedení programu Horizont Evropa – stanovení pravidel pro účast a šíření výsledků (A8-0401/2018 - Dan Nica) (hlasování)
  8.4.Program, kterým se provádí program Horizont Evropa (A8-0410/2018 - Christian Ehler) (hlasování)
  8.5.Dozor nad trhem a soulad výrobků (A8-0277/2018 - Nicola Danti) (hlasování)
  8.6.Podpora spravedlnosti a transparentnosti pro podnikové uživatele internetových zprostředkovatelských služeb (A8-0444/2018 - Christel Schaldemose) (hlasování)
  8.7.Lepší vymáhání a modernizace právních předpisů EU na ochranu spotřebitele (A8-0029/2019 - Daniel Dalton) (hlasování)
  8.8.Transparentnost a udržitelnost hodnocení rizika ze strany EU v potravinovém řetězci (A8-0417/2018 - Pilar Ayuso) (hlasování)
  8.9.Dodatková ochranná osvědčení pro léčivé přípravky (A8-0039/2019 - Luis de Grandes Pascual) (hlasování)
  8.10.Kosmický program Unie a Agentura Evropské unie pro kosmický program (A8-0405/2018 - Massimiliano Salini)
  8.11.Program Digitální Evropa na období 2021–2027 (A8-0408/2018 - Angelika Mlinar) (hlasování)
  8.12.Program „Fiscalis“ pro spolupráci v oblasti daní (A8-0421/2018 - Sven Giegold) (hlasování)
  8.13.Program pro životní prostředí a oblast klimatu (LIFE) (A8-0397/2018 - Gerben-Jan Gerbrandy) (hlasování)
  8.14.Program Spravedlnost (A8-0068/2019 - Josef Weidenholzer, Heidi Hautala) (hlasování)
  8.15.Program Práva a hodnoty (A8-0468/2018 - Bodil Valero) (hlasování)
  8.16.Počet meziparlamentních delegací, delegací ve smíšených meziparlamentních výborech a delegací ve výborech pro parlamentní spolupráci a ve vícestranných parlamentních shromážděních (B8-0240/2019) (hlasování)
 9.Vysvětlení hlasování
  9.1.Zavedení programu Horizont Evropa – stanovení pravidel pro účast a šíření výsledků (A8-0401/2018 - Dan Nica)
  9.2.Program, kterým se provádí program Horizont Evropa (A8-0410/2018 - Christian Ehler)
  9.3.Dozor nad trhem a soulad výrobků (A8-0277/2018 - Nicola Danti)
  9.4.Lepší vymáhání a modernizace právních předpisů EU na ochranu spotřebitele (A8-0029/2019 - Daniel Dalton)
  9.5.Transparentnost a udržitelnost hodnocení rizika ze strany EU v potravinovém řetězci (A8-0417/2018 - Pilar Ayuso)
  9.6.Dodatková ochranná osvědčení pro léčivé přípravky (A8-0039/2019 - Luis de Grandes Pascual)
 10.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat: viz zápis
 11.Pokračování denního zasedání
 12.Schválení zápisu z předchozího zasedání: viz zápis
 13.Evropská pohraniční a pobřežní stráž (rozprava)
 14.Vízový kodex (rozprava)
 15.Pokračování denního zasedání
 16.Hlasování
  16.1.Přizpůsobení řady právních aktů stanovujících použití regulativního postupu s kontrolou článkům 290 a 291 Smlouvy o fungování Evropské unie – část II (A8-0190/2019 - József Szájer) (hlasování)
  16.2.Přizpůsobení řady právních aktů právních aktů stanovujících použití regulativního postupu s kontrolou článkům 290 a 291 Smlouvy o fungování EU – část I (A8-0020/2018 - József Szájer) (hlasování)
  16.3.Přizpůsobení řady právních aktů v oblasti justice stanovujících použití regulativního postupu s kontrolou článku 290 Smlouvy o fungování EU (A8-0012/2018 - József Szájer) (hlasování)
  16.4.Plnění a financování souhrnného rozpočtu Unie v roce 2019 v souvislosti s vystoupením Spojeného království z Unie (A8-0197/2019 - Jean Arthuis) (hlasování)
  16.5.Dohoda o vědeckotechnické spolupráci mezi EU a Ruskem (A8-0188/2019 - Christian Ehler) (hlasování)
  16.6.Změna statutu Evropské investiční banky (A8-0189/2019 - Danuta Maria Hübner) (hlasování)
  16.7.Námitka podle čl. 105 odst. 3 jednacího řádu: zavádění a provozní využívání kooperativních inteligentních dopravních systémů (B8-0239/2019) (hlasování)
  16.8.Evropská pohraniční a pobřežní stráž (A8-0076/2019 - Roberta Metsola) (hlasování)
  16.9.Vízový kodex (A8-0434/2018 - Juan Fernando López Aguilar) (hlasování)
  16.10.Ochranná a kontrolní opatření v oblasti upravené předpisy Organizace pro rybolov v severozápadním Atlantiku (A8-0017/2019 - Ricardo Serrão Santos) (hlasování)
  16.11.Pravidla usnadňující používání finančních a dalších informací (A8-0442/2018 - Emil Radev) (hlasování)
  16.12.Evropské průmyslové, technologické a výzkumné centrum kompetencí pro kybernetickou bezpečnost a síť národních koordinačních center (A8-0084/2019 - Julia Reda) (hlasování)
  16.13.Nástroj pro propojení Evropy (A8-0409/2018 - Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička) (hlasování)
  16.14.Prevence šíření teroristického obsahu online (A8-0193/2019 - Daniel Dalton) (hlasování)
 17.Vysvětlení hlasování: viz zápis
 18.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat: viz zápis
 19.Výkonnostní emisní normy CO2 pro nová těžká vozidla (rozprava)
 20.Podpora čistých a energeticky účinných silničních vozidel (rozprava)
 21.Využití digitálních nástrojů a postupů v právu obchodních společností (rozprava)
 22.Přeshraniční přeměny, fúze a rozdělení (rozprava)
 23.Evropský obranný fond (rozprava)
 24.Expozice v krytých dluhopisech - Kryté dluhopisy a veřejný dohled nad nimi (rozprava)
 25.Jednání s Radou a Komisí o vyšetřovacím právu Parlamentu: legislativní návrh (rozprava)
 26.Program InvestEU (rozprava)
 27.Převody prostředků a rozpočtová rozhodnutí: viz zápis
 28.Pořad jednání příštího zasedání: viz zápis
 29.Ukončení zasedání
Doslovný záznam ze zasedání
Revidované vydání (1140 kb)
 
Doslovný záznam ze zasedání
Revidované vydání (5337 kb)
Poslední aktualizace: 9. července 2019Právní upozornění - Ochrana soukromí