Prethodno 
 Sljedeće 
ZapisnikGlasoviPoimenično glasovanjeUsvojeni tekstoviDoslovno izvješće
Doslovno izvješće
Srijeda, 17. travnja 2019. - StrasbourgRevidirano izdanje
 1.Sastav odbora
 2.Rasprave o slučajevima kršenja ljudskih prava, demokratskih načela i vladavine prava (objava podnesenih prijedloga rezolucija): vidi zapisnik
 3.Sastav klubova zastupnika : vidi zapisnik
 4.Koordinacija sustava socijalne sigurnosti (rasprava)
 5.Nastavak zasjedanja
 6.Rasprava o budućnosti Europe s latvijskim premijerom Krišjānisom Kariņšem (rasprava)
 7.Sastav klubova zastupnika
 8.Glasovanje
  8.1.Tumačenje članka 32. stavka 5., prvog podstavka, druge alineje Poslovnika (glasovanje)
  8.2.Protokol uz Sporazum između EU-a i Danske o kriterijima i mehanizmima za utvrđivanje države odgovorne za razmatranje zahtjeva za azil i sustava „Eurodac” (A8-0196/2019 - Ignazio Corrao) (glasovanje)
  8.3.Uspostava Obzora Europa – utvrđivanje pravila za sudjelovanje i širenje rezultata (A8-0401/2018 - Dan Nica) (glasovanje)
  8.4.Program za provedbu Obzora Europa (A8-0410/2018 - Christian Ehler) (glasovanje)
  8.5.Nadzor tržišta i usklađivanje u području proizvoda (A8-0277/2018 - Nicola Danti) (glasovanje)
  8.6.Promicanje pravednosti i transparentnosti za poslovne korisnike usluga internetskog posredovanja (A8-0444/2018 - Christel Schaldemose) (glasovanje)
  8.7.Bolje izvršavanje i modernizacija pravila EU-a o zaštiti potrošača (A8-0029/2019 - Daniel Dalton) (glasovanje)
  8.8.Transparentnost i održivost procjene rizika EU-a u prehrambenom lancu (A8-0417/2018 - Pilar Ayuso) (glasovanje)
  8.9.Svjedodžba o dodatnoj zaštiti za lijekove (A8-0039/2019 - Luis de Grandes Pascual) (glasovanje)
  8.10.Svemirski program Unije i Agencija Europske unije za svemirski program (A8-0405/2018 - Massimiliano Salini)
  8.11.Program Digitalna Europa za razdoblje 2021.–2027. (A8-0408/2018 - Angelika Mlinar) (glasovanje)
  8.12.Program „Fiscalis” za suradnju u području oporezivanja (A8-0421/2018 - Sven Giegold) (glasovanje)
  8.13.Program za okoliš i klimatske aktivnosti (LIFE) (A8-0397/2018 - Gerben-Jan Gerbrandy) (glasovanje)
  8.14.Program Pravosuđe (A8-0068/2019 - Josef Weidenholzer, Heidi Hautala) (glasovanje)
  8.15.Program Prava i vrijednosti (A8-0468/2018 - Bodil Valero) (glasovanje)
  8.16.Broj međuparlamentarnih izaslanstava, izaslanstava u zajedničkim međuparlamentarnim odborima i izaslanstava u odborima za parlamentarnu suradnju i multilateralnim parlamentarnim skupštinama (B8-0240/2019) (glasovanje)
 9.Obrazloženja glasovanja
  9.1.Uspostava Obzora Europa – utvrđivanje pravila za sudjelovanje i širenje rezultata (A8-0401/2018 - Dan Nica)
  9.2.Program za provedbu Obzora Europa (A8-0410/2018 - Christian Ehler)
  9.3.Nadzor tržišta i usklađivanje u području proizvoda (A8-0277/2018 - Nicola Danti)
  9.4.Bolje izvršavanje i modernizacija pravila EU-a o zaštiti potrošača (A8-0029/2019 - Daniel Dalton)
  9.5.Transparentnost i održivost procjene rizika EU-a u prehrambenom lancu (A8-0417/2018 - Pilar Ayuso)
  9.6.Svjedodžba o dodatnoj zaštiti za lijekove (A8-0039/2019 - Luis de Grandes Pascual)
 10.Izmjene danih glasova i namjere glasača: vidi zapisnik
 11.Nastavak zasjedanja
 12.Usvajanje zapisnika s prethodne dnevne sjednice: vidi zapisnik
 13.Europska granična i obalna straža (rasprava)
 14.Zakonik o vizama (rasprava)
 15.Nastavak zasjedanja
 16.Glasovanje
  16.1.Prilagodba člancima 290. i 291. UFEU-a niza pravnih akata kojima se predviđa primjena regulatornog postupka s kontrolom – dio II. (A8-0190/2019 - József Szájer) (glasovanje)
  16.2.Prilagodba člancima 290. i 291. UFEU-a niza pravnih akata kojima se predviđa primjena regulatornog postupka s kontrolom – dio I. (A8-0020/2018 - József Szájer) (glasovanje)
  16.3.Prilagodba članku 290. UFEU-a niza pravnih akata u području pravosuđa kojima se predviđa primjena regulatornog postupka s kontrolom (A8-0012/2018 - József Szájer) (glasovanje)
  16.4.Izvršenje i financiranje općeg proračuna Unije u 2019. u vezi s povlačenjem Ujedinjene Kraljevine iz Unije (A8-0197/2019 - Jean Arthuis) (glasovanje)
  16.5.Sporazum o suradnji u području znanosti i tehnologije između EU-a i Rusije (A8-0188/2019 - Christian Ehler) (glasovanje)
  16.6.Izmjena Statuta Europske investicijske banke (A8-0189/2019 - Danuta Maria Hübner) (glasovanje)
  16.7.Prigovor u skladu s člankom 105. stavkom 3.: Uvođenje i operativna upotreba kooperativnih inteligentnih prometnih sustava (B8-0239/2019) (glasovanje)
  16.8.Europska granična i obalna straža (A8-0076/2019 - Roberta Metsola) (glasovanje)
  16.9.Zakonik o vizama (A8-0434/2018 - Juan Fernando López Aguilar) (glasovanje)
  16.10.Mjere za očuvanje i kontrolu primjenjive na području koje regulira Organizacija za ribarstvo sjeverozapadnog Atlantika (A8-0017/2019 - Ricardo Serrão Santos) (glasovanje)
  16.11.Pravila kojima se olakšava uporaba financijskih i drugih informacija (A8-0442/2018 - Emil Radev) (glasovanje)
  16.12.Europski centar za stručnost u području kibersigurnosti, industrije, tehnologije i istraživanja i Mreža nacionalnih koordinacijskih centara (A8-0084/2019 - Julia Reda) (glasovanje)
  16.13.Instrument za povezivanje Europe (A8-0409/2018 - Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička) (glasovanje)
  16.14.Rješavanje problema širenja terorističkih sadržaja na internetu (A8-0193/2019 - Daniel Dalton) (glasovanje)
 17.Obrazloženja glasovanja: vidi zapisnik
 18.Izmjene danih glasova i namjere glasača: vidi zapisnik
 19.Emisijske norme CO2 za nova teška vozila (rasprava)
 20.Promicanje čistih i energetski učinkovitih vozila u cestovnom prijevozu (rasprava)
 21.Upotreba digitalnih alata i postupaka u pravu društava (rasprava)
 22.Prekogranična preoblikovanja, spajanja i podjele (rasprava)
 23.Europski fond za obranu (rasprava)
 24.Izloženost u obliku pokrivenih obveznica - Pokrivene obveznice i javni nadzor pokrivenih obveznica (rasprava)
 25.Pregovori s Vijećem i Komisijom o pravu Europskog parlamenta na istragu: zakonodavni prijedlog (rasprava)
 26.Program InvestEU (rasprava)
 27.Prijenos odobrenih sredstava i proračunske odluke: vidi zapisnik
 28.Dnevni red sljedeće dnevne sjednice: vidi zapisnik
 29.Zatvaranje dnevne sjednice
Doslovno izvješće
Revidirano izdanje (1140 kb)
 
Doslovno izvješće
Revidirano izdanje (5337 kb)
Posljednje ažuriranje: 9. srpnja 2019.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti