Előző 
 Következő 
PVTACRE
Viták
2019. április 17., Szerda - StrasbourgLektorált változat
 1.Az ülés megnyitása
 2.Viták az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértésének eseteiről (benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok bejelentése): lásd a jegyzőkönyvet
 3.A képviselőcsoportok tagjai: lásd a jegyzokönyvet
 4.A szociális biztonsági rendszerek koordinálása (vita)
 5.Az ülés folytatása
 6.Vita Lettország miniszterelnökével, Krišjānis Kariņšsal, Európa jövőjéről (vita)
 7.A képviselőcsoportok tagjai
 8.Szavazások órája
  8.1.Az eljárási szabályzat 32. cikke (5) bekezdése első albekezdése második franciabekezdésének értelmezése (szavazás)
  8.2.A menedékjog iránti kérelem elbírálásáért felelős állam meghatározására vonatkozó feltételekről és eljárási szabályokról és az „Eurodacról” szóló EU–Dánia-megállapodáshoz csatolt jegyzőkönyv (A8-0196/2019 - Ignazio Corrao) (szavazás)
  8.3.Az Európai horizont létrehozása – részvételi és terjesztési szabályainak megállapítása (A8-0401/2018 - Dan Nica) (szavazás)
  8.4.Az Európai horizont végrehajtását szolgáló program (A8-0410/2018 - Christian Ehler) (szavazás)
  8.5.Piacfelügyelet és termékmegfelelőség (A8-0277/2018 - Nicola Danti) (szavazás)
  8.6.Az online közvetítő szolgáltatások üzleti felhasználói tekintetében alkalmazandó tisztességes és átlátható feltételek előmozdítása (A8-0444/2018 - Christel Schaldemose) (szavazás)
  8.7.Az uniós fogyasztóvédelmi szabályok hatékonyabb végrehajtása és korszerűsítése (A8-0029/2019 - Daniel Dalton) (szavazás)
  8.8.Az élelmiszerláncban alkalmazott uniós kockázatértékelés átláthatósága és fenntarthatósága (A8-0417/2018 - Pilar Ayuso) (szavazás)
  8.9.A gyógyszerek kiegészítő oltalmi tanúsítványa (A8-0039/2019 - Luis de Grandes Pascual) (szavazás)
  8.10.Az Unió űrprogramja és az Európai Unió Űrprogramügynöksége (A8-0405/2018 - Massimiliano Salini)
  8.11.Digitális Európa program a 2021–2027 közötti időszakra (A8-0408/2018 - Angelika Mlinar) (szavazás)
  8.12.Az adóügyi együttműködést szolgáló Fiscalis program (A8-0421/2018 - Sven Giegold) (szavazás)
  8.13.Környezetvédelmi és éghajlat-politikai program (LIFE) (A8-0397/2018 - Gerben-Jan Gerbrandy) (szavazás)
  8.14.Jogérvényesülés program (A8-0068/2019 - Josef Weidenholzer, Heidi Hautala) (szavazás)
  8.15.Jogok és értékek program (A8-0468/2018 - Bodil Valero) (szavazás)
  8.16.A parlamentközi küldöttségek, a parlamentközi vegyes bizottságokba delegált küldöttségek, valamint a parlamenti együttműködési bizottságokba és a többoldalú parlamenti közgyűlésekbe delegált küldöttségek száma (B8-0240/2019) (szavazás)
 9.A szavazáshoz fűzött indokolások
  9.1.Az Európai horizont létrehozása – részvételi és terjesztési szabályainak megállapítása (A8-0401/2018 - Dan Nica)
  9.2.Az Európai horizont végrehajtását szolgáló program (A8-0410/2018 - Christian Ehler)
  9.3.Piacfelügyelet és termékmegfelelőség (A8-0277/2018 - Nicola Danti)
  9.4.Az uniós fogyasztóvédelmi szabályok hatékonyabb végrehajtása és korszerűsítése (A8-0029/2019 - Daniel Dalton)
  9.5.Az élelmiszerláncban alkalmazott uniós kockázatértékelés átláthatósága és fenntarthatósága (A8-0417/2018 - Pilar Ayuso)
  9.6.A gyógyszerek kiegészítő oltalmi tanúsítványa (A8-0039/2019 - Luis de Grandes Pascual)
 10.Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok: lásd a jegyzokönyvet
 11.Az ülés folytatása
 12.Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása: lásd a jegyzokönyvet
 13.Európai Határ- és Parti Őrség (vita)
 14.Vízumkódex (vita)
 15.Az ülés folytatása
 16.Szavazások órája
  16.1.Az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárás alkalmazását előíró egyes jogi aktusoknak az EUMSZ 290. és 291. cikkéhez történő hozzáigazítása – II. rész (A8-0190/2019 - József Szájer) (szavazás)
  16.2.Az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárás alkalmazását előíró egyes jogi aktusok hozzáigazítása az EUMSZ 290. és 291. cikkéhez – I. rész (A8-0020/2018 - József Szájer) (szavazás)
  16.3.Az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárás alkalmazását előíró, a jogérvényesülés területére vonatkozó egyes jogi aktusok hozzáigazítása az EUMSZ 290. cikkéhez (A8-0012/2018 - József Szájer) (szavazás)
  16.4.Az EU általános költségvetésének 2019. évi végrehajtása és finanszírozása az Egyesült Királyságnak az Unióból való kilépésével összefüggésben (A8-0197/2019 - Jean Arthuis) (szavazás)
  16.5.EU–Oroszország-megállapodás a tudományos és technológiai együttműködésről (A8-0188/2019 - Christian Ehler) (szavazás)
  16.6.Az Európai Beruházási Bank alapokmányának módosítása (A8-0189/2019 - Danuta Maria Hübner) (szavazás)
  16.7.Kifogás az eljárási szabályzat 105. cikkének (3) bekezdése alapján: A kooperatív intelligens közlekedési rendszer kiépítése és gyakorlati használata (B8-0239/2019) (szavazás)
  16.8.Európai Határ- és Parti Őrség (A8-0076/2019 - Roberta Metsola) (szavazás)
  16.9.Vízumkódex (A8-0434/2018 - Juan Fernando López Aguilar) (szavazás)
  16.10.Az Északnyugat-atlanti Halászati Szervezet szabályozási területén alkalmazandó védelmi és ellenőrzési intézkedések (A8-0017/2019 - Ricardo Serrão Santos) (szavazás)
  16.11.A pénzügyi és egyéb információk felhasználásának megkönnyítését szolgáló szabályok (A8-0442/2018 - Emil Radev) (szavazás)
  16.12.Az Európai Kiberbiztonsági Ipari, Technológiai és Kutatási Kompetenciaközpont és a nemzeti koordinációs központok hálózata (A8-0084/2019 - Julia Reda) (szavazás)
  16.13.Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz (A8-0409/2018 - Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička) (szavazás)
  16.14.Fellépés az online terrorista tartalom terjesztése ellen (A8-0193/2019 - Daniel Dalton) (szavazás)
 17.A szavazáshoz fűzött indokolások: lásd a jegyzokönyvet
 18.Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok: lásd a jegyzokönyvet
 19.Az új nehézgépjárművek CO2-kibocsátási előírásai (vita)
 20.A tiszta és energiahatékony közúti járművek használatának előmozdítása (vita)
 21.A digitális eszközök és folyamatok használata a társasági jog terén (vita)
 22.Határokon átnyúló átalakítások, egyesülések és szétválások (vita)
 23.Európai Védelmi Alap (vita)
 24.Fedezett kötvények formájában fennálló kitettségek - Fedezett kötvények és közfelügyeletük (vita)
 25.Tárgyalások a Tanáccsal és a Bizottsággal az Európai Parlament vizsgálati jogáról: jogalkotási javaslat (vita)
 26.InvestEU (vita)
 27.Előirányzatok átcsoportosítása és költségvetési határozatok: lásd a jegyzokönyvet
 28.A következő ülésnap napirendje: lásd a jegyzokönyvet
 29.Az ülés berekesztése
Viták
Lektorált változat (1140 kb)
 
Viták
Lektorált változat (5337 kb)
Utolsó frissítés: 2019. július 9.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat