Preċedenti 
 Li jmiss 
MinutiVotazzjonijietVotazzjoni bis-sejħa ta' l-ismijietTesti adottatiRapporti Verbatim
Rapporti verbatim tad-dibattiti
L-Erbgħa, 17 ta' April 2019 - StrasburguEdizzjoni riveduta
 1.Ftuħ tas-seduta
 2.Dibattiti dwar każijiet ta' vjolazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem, tad-demokrazija u l-istat tad-dritt (tħabbir ta' mozzjonijiet għal riżoluzzjonijiet imressqa): ara l-minuti
 3.Kompożizzjoni tal-gruppi politiċi: ara l-Minuti
 4.Koordinazzjoni tas-sistemi tas-sigurtà soċjali (dibattitu)
 5.Tkomplija tas-seduta
 6.Dibattitu mal-Prim Ministru tar-Repubblika tal-Latvja, Krišjānis Kariņš, dwar il-Futur tal-Ewropa (dibattitu)
 7.Kompożizzjoni tal-gruppi politiċi
 8.Ħin tal-votazzjonijiet
  8.1.Interpretazzjoni tal-Artikolu 32(5), l-ewwel subparagrafu, it-tieni inċiż tar-Regoli ta' Proċedura (votazzjoni)
  8.2.Protokoll għal mal-Ftehim bejn l-UE u d-Danimarka dwar il-kriterji u l-mekkaniżmi biex ikun stabbilit l-Istat responsabbli għall-eżami ta' talba għall-ażil u l-"Eurodac" (A8-0196/2019 - Ignazio Corrao) (votazzjoni)
  8.3.L-istabbiliment ta' Orizzont Ewropa – stabbiliment tar-regoli għall-parteċipazzjoni fih u t-tixrid tiegħu (A8-0401/2018 - Dan Nica) (votazzjoni)
  8.4.Il-programm li jimplimenta Orizzont Ewropa (A8-0410/2018 - Christian Ehler) (votazzjoni)
  8.5.Regoli u proċeduri għall-konformità mal-leġiżlazzjoni tal-Unjoni dwar l-armonizzazzjoni fuq il-prodotti u għall-infurzar tagħha (A8-0277/2018 - Nicola Danti) (votazzjoni)
  8.6.Il-promozzjoni tal-korrettezza u tat-trasparenza għall-utenti kummerċjali tas-servizzi tal-intermedjazzjoni online (A8-0444/2018 - Christel Schaldemose) (votazzjoni)
  8.7.Infurzar u modernizzazzjoni aħjar tar-regoli tal-UE dwar il-ħarsien tal-konsumatur (A8-0029/2019 - Daniel Dalton) (votazzjoni)
  8.8.It-trasparenza u s-sostenibbiltà tal-valutazzjoni tar-riskju tal-UE fil-katina alimentari (A8-0417/2018 - Pilar Ayuso) (votazzjoni)
  8.9.Ċertifikat ta' protezzjoni supplementari għal prodotti mediċinali (A8-0039/2019 - Luis de Grandes Pascual) (votazzjoni)
  8.10.Programm spazjali tal-Unjoni u tal-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Programm Spazjali (A8-0405/2018 - Massimiliano Salini)
  8.11.Programm Ewropa Diġitali għall-perjodu 2021-2027 (A8-0408/2018 - Angelika Mlinar) (votazzjoni)
  8.12.Programm "Fiscalis" għall-kooperazzjoni fil-qasam tat-tassazzjoni (A8-0421/2018 - Sven Giegold) (votazzjoni)
  8.13.Programm għall-Ambjent u l-Azzjoni Klimatika (LIFE) (A8-0397/2018 - Gerben-Jan Gerbrandy) (votazzjoni)
  8.14.Il-programm Ġustizzja (A8-0068/2019 - Josef Weidenholzer, Heidi Hautala) (votazzjoni)
  8.15.Programm Drittijiet u Valuri (A8-0468/2018 - Bodil Valero) (votazzjoni)
  8.16.Numru ta' delegazzjonijiet interparlamentari, delegazzjonijiet għall-kumitati interparlamentari konġunti u delegazzjonijiet għall-kumitati ta' kooperazzjoni parlamentari u għall-Assemblej Parlamentari multilaterali (B8-0240/2019) (votazzjoni)
 9.Spegazzjonijiet tal-vot
  9.1.L-istabbiliment ta' Orizzont Ewropa – stabbiliment tar-regoli għall-parteċipazzjoni fih u t-tixrid tiegħu (A8-0401/2018 - Dan Nica)
  9.2.Il-programm li jimplimenta Orizzont Ewropa (A8-0410/2018 - Christian Ehler)
  9.3.Regoli u proċeduri għall-konformità mal-leġiżlazzjoni tal-Unjoni dwar l-armonizzazzjoni fuq il-prodotti u għall-infurzar tagħha (A8-0277/2018 - Nicola Danti)
  9.4.Infurzar u modernizzazzjoni aħjar tar-regoli tal-UE dwar il-ħarsien tal-konsumatur (A8-0029/2019 - Daniel Dalton)
  9.5.It-trasparenza u s-sostenibbiltà tal-valutazzjoni tar-riskju tal-UE fil-katina alimentari (A8-0417/2018 - Pilar Ayuso)
  9.6.Ċertifikat ta' protezzjoni supplementari għal prodotti mediċinali (A8-0039/2019 - Luis de Grandes Pascual)
 10.Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot: ara l-Minuti
 11.Tkomplija tas-seduta
 12.Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta ta’ qabel: ara l-Minuti
 13.Gwardja Ewropea tal-Fruntiera u tal-Kosta (dibattitu)
 14.Kodiċi dwar il-Viżi (dibattitu)
 15.Tkomplija tas-seduta
 16.Ħin tal-votazzjonijiet
  16.1.L-adattament ta' għadd ta' atti ġuridiċi li jipprevedu l-użu tal-proċedura regolatorja bi skrutinju għall-Artikoli 290 u 291 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea - parti II (A8-0190/2019 - József Szájer) (votazzjoni)
  16.2.L-adattament ta' għadd ta' atti ġuridiċi li jipprevedu l-użu tal-proċedura regolatorja bi skrutinju mal-Artikoli 290 u 291 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-UE - parti I (A8-0020/2018 - József Szájer) (votazzjoni)
  16.3.L-adattament ta' għadd ta' atti legali fil-qasam tal-Ġustizzja li jipprevedu l-użu tal-proċedura regolatorja bi skrutinju għall-Artikolu 290 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (A8-0012/2018 - József Szájer) (votazzjoni)
  16.4.L-implimentazzjoni u l-finanzjament tal-baġit ġenerali tal-Unjoni għall-2019 fir-rigward tal-ħruġ tar-Renju Unit mill-Unjoni (A8-0197/2019 - Jean Arthuis) (votazzjoni)
  16.5.Ftehim fuq kooperazzjoni fix-xjenza u t-teknoloġija bejn il-Komunità Ewropea u l-Gvern tal-Federazzjoni Russa (A8-0188/2019 - Christian Ehler) (votazzjoni)
  16.6.Emenda għall-Istatut tal-Bank Ewropew tal-Investiment (A8-0189/2019 - Danuta Maria Hübner) (votazzjoni)
  16.7.Oġġezzjoni skont l-Artikolu 105(3): L-iskjerament u l-użu operattiv ta' sistemi ta' trasport intelliġenti kooperattivi (B8-0239/2019) (votazzjoni)
  16.8.Gwardja Ewropea tal-Fruntiera u tal-Kosta (A8-0076/2019 - Roberta Metsola) (votazzjoni)
  16.9.Kodiċi dwar il-Viżi (A8-0434/2018 - Juan Fernando López Aguilar) (votazzjoni)
  16.10.Miżuri ta' konservazzjoni u ta' kontroll li japplikaw fiż-Żona Regolatorja tal-Organizzazzjoni tas-Sajd fl-Atlantiku tal-Majjistral (A8-0017/2019 - Ricardo Serrão Santos) (votazzjoni)
  16.11.Regoli li jiffaċilitaw l-użu ta' informazzjoni finanzjarja u informazzjoni oħra (A8-0442/2018 - Emil Radev) (votazzjoni)
  16.12.L-istabbiliment taċ-Ċentru ta' Kompetenza Industrijali, Teknoloġika u tar-Riċerka fil-qasam taċ-Ċibersigurtà u n-Netwerk ta' Ċentri Nazzjonali ta' Koordinazzjoni (A8-0084/2019 - Julia Reda) (votazzjoni)
  16.13.Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa (A8-0409/2018 - Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička) (votazzjoni)
  16.14.Il-prevenzjoni tad-disseminazzjoni ta' kontenut terroristiku online (A8-0193/2019 - Daniel Dalton) (votazzjoni)
 17.Spegazzjonijiet tal-vot: ara l-Minuti
 18.Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot: ara l-Minuti
 19.Standards tal-prestazzjoni tal-emissjonijiet tas-CO2 għall-vetturi tqal ġodda (dibattitu)
 20.Il-promozzjoni ta' vetturi ta' trasport fuq it-triq nodfa u effiċjenti fl-użu tal-enerġija (dibattitu)
 21.L-użu ta' għodod u proċessi diġitali fid-dritt soċjetarju (dibattitu)
 22.Konverżjonijiet, mergers u diviżjonijiet transkonfinali (dibattitu)
 23.Fond Ewropew għad-Difiża (dibattitu)
 24.Skoperturi fil-forma ta' bonds koperti - Bonds koperti u superviżjoni pubblika ta' bonds koperti (dibattitu)
 25.Negozjati mal-Kunsill u mal-Kummissjoni dwar id-dritt ta' inkjesta tal-Parlament Ewropew: proposta leġiżlattiva (dibattitu)
 26.InvestEU (dibattitu)
 27.Trasferimenti ta' approprjazzjonijiet u deċiżjonijiet baġitarji: ara l-Minuti
 28.L-aġenda tas-seduta li jmiss: ara l-Minuti
 29.Għeluq tas-seduta
Rapporti verbatim tad-dibattiti
Edizzjoni riveduta (1140 kb)
 
Rapporti verbatim tad-dibattiti
Edizzjoni riveduta (5337 kb)
Aġġornata l-aħħar: 9 ta' Lulju 2019Avviż legali - Politika tal-privatezza