Înapoi 
 Înainte 
PVTACRE
Dezbateri
Miercuri, 17 aprilie 2019 - StrasbourgEdiţie revizuită
 1.Deschiderea ședinței
 2.Dezbateri asupra cazurilor de încălcare a drepturilor omului, a democraţiei şi a statului de drept (anunţarea propunerilor de rezoluţie depuse): a se vedea procesul-verbal
 3.Componența grupurilor politice: consultaţi procesul-verbal
 4.Coordonarea sistemelor de securitate socială (dezbatere)
 5.Reluarea şedinţei
 6.Dezbatere cu prim-ministrul Republicii Letonia, Krišjānis Kariņš, despre viitorul Europei (dezbatere)
 7.Componența grupurilor politice
 8.Votare
  8.1.Interpretarea articolului 32 alineatul (5) primul paragraf a doua liniuță din Regulamentul de procedură (vot)
  8.2.Protocolul la Acordul UE-Danemarca privind criteriile și mecanismele de determinare a statului responsabil de examinarea unei cereri de azil și „Eurodac” (A8-0196/2019 - Ignazio Corrao) (vot)
  8.3.Instituirea programului Orizont Europa – stabilirea normelor sale de participare și de diseminare (A8-0401/2018 - Dan Nica) (vot)
  8.4.Programul de punere în aplicare a programului-cadru Orizont Europa (A8-0410/2018 - Christian Ehler) (vot)
  8.5.Supravegherea pieței și conformitatea produselor (A8-0277/2018 - Nicola Danti) (vot)
  8.6.Promovarea echității și a transparenței pentru furnizorii prin servicii de intermediere online (A8-0444/2018 - Christel Schaldemose) (vot)
  8.7.Mai buna asigurare a respectării normelor UE de protecție a consumatorilor și modernizarea acestor norme (A8-0029/2019 - Daniel Dalton) (vot)
  8.8.Transparența și durabilitatea modelului UE de evaluare a riscurilor în cadrul lanțului alimentar (A8-0417/2018 - Pilar Ayuso) (vot)
  8.9.Certificatul suplimentar de protecție pentru medicamente (A8-0039/2019 - Luis de Grandes Pascual) (vot)
  8.10.Programul spațial al Uniunii și Agenția Uniunii Europene pentru Programul spațial (A8-0405/2018 - Massimiliano Salini)
  8.11.Programul Europa digitală pentru perioada 2021-2027 (A8-0408/2018 - Angelika Mlinar) (vot)
  8.12.Programul „Fiscalis” pentru cooperare în domeniul fiscal (A8-0421/2018 - Sven Giegold) (vot)
  8.13.Programul pentru mediu și politici climatice (LIFE) (A8-0397/2018 - Gerben-Jan Gerbrandy) (vot)
  8.14.Programul „Justiție” (A8-0068/2019 - Josef Weidenholzer, Heidi Hautala) (vot)
  8.15.Programul „Drepturi și valori” (A8-0468/2018 - Bodil Valero) (vot)
  8.16.Numărul delegațiilor interparlamentare, al delegațiilor la comisiile interparlamentare mixte și al delegațiilor la comisiile parlamentare de cooperare și la adunările parlamentare multilaterale (B8-0240/2019) (vot)
 9.Explicații privind votul
  9.1.Instituirea programului Orizont Europa – stabilirea normelor sale de participare și de diseminare (A8-0401/2018 - Dan Nica)
  9.2.Programul de punere în aplicare a programului-cadru Orizont Europa (A8-0410/2018 - Christian Ehler)
  9.3.Supravegherea pieței și conformitatea produselor (A8-0277/2018 - Nicola Danti)
  9.4.Mai buna asigurare a respectării normelor UE de protecție a consumatorilor și modernizarea acestor norme (A8-0029/2019 - Daniel Dalton)
  9.5.Transparența și durabilitatea modelului UE de evaluare a riscurilor în cadrul lanțului alimentar (A8-0417/2018 - Pilar Ayuso)
  9.6.Certificatul suplimentar de protecție pentru medicamente (A8-0039/2019 - Luis de Grandes Pascual)
 10.Corectarea voturilor și intențiile de vot: consultaţi procesul-verbal
 11.Reluarea şedinţei
 12.Aprobarea procesului-verbal al ședinței anterioare: consultaţi procesul-verbal
 13.Poliția de frontieră și garda de coastă la nivel european (dezbatere)
 14.Codul de vize (dezbatere)
 15.Reluarea şedinţei
 16.Votare
  16.1.Adaptarea la articolele 290 și 291 din TFUE a unei serii de acte juridice care prevăd utilizarea procedurii de reglementare cu control - partea II (A8-0190/2019 - József Szájer) (vot)
  16.2.Adaptarea la articolele 290 și 291 din TFUE a unei serii de acte juridice care prevăd utilizarea procedurii de reglementare cu control - partea I (A8-0020/2018 - József Szájer) (vot)
  16.3.Adaptarea la articolul 290 din TFUE a unei serii de acte juridice din domeniul justiției care prevăd utilizarea procedurii de reglementare cu control (A8-0012/2018 - József Szájer) (vot)
  16.4.Execuția și finanțarea bugetului general al UE pentru 2019 în contextul retragerii Regatului Unit din Uniune (A8-0197/2019 - Jean Arthuis) (vot)
  16.5.Acordul UE-Rusia de cooperare în domeniul științei și al tehnologiei (A8-0188/2019 - Christian Ehler) (vot)
  16.6.Modificarea statutului Băncii Europene de Investiții (A8-0189/2019 - Danuta Maria Hübner) (vot)
  16.7.Obiecțiune în temeiul articolului 105 alineatul (3) din Regulamentul de procedură: implementarea și utilizarea operațională a sistemelor de transport inteligente cooperative (B8-0239/2019) (vot)
  16.8.Poliția de frontieră și garda de coastă la nivel european (A8-0076/2019 - Roberta Metsola) (vot)
  16.9.Codul de vize (A8-0434/2018 - Juan Fernando López Aguilar) (vot)
  16.10.Măsuri de conservare și control care se aplică în zona de reglementare a Organizației de Pescuit în Atlanticul de Nord-Vest (A8-0017/2019 - Ricardo Serrão Santos) (vot)
  16.11.Norme de facilitare a utilizării informațiilor financiare și de alt tip (A8-0442/2018 - Emil Radev) (vot)
  16.12.Centrul de competențe european industrial, tehnologic și de cercetare în materie de securitate cibernetică și Rețeaua de centre naționale de coordonare (A8-0084/2019 - Julia Reda) (vot)
  16.13.Mecanismul pentru Interconectarea Europei (A8-0409/2018 - Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička) (vot)
  16.14.Prevenirea diseminării conținutului online cu caracter terorist (A8-0193/2019 - Daniel Dalton) (vot)
 17.Explicații privind votul: consultaţi procesul-verbal
 18.Corectarea voturilor și intențiile de vot: consultaţi procesul-verbal
 19.Standardele de performanță privind emisiile de CO2 pentru vehiculele grele noi (dezbatere)
 20.Promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic (dezbatere)
 21.Utilizarea instrumentelor și a proceselor digitale în contextul dreptului societăților comerciale (dezbatere)
 22.Transformările, fuziunile și divizările transfrontaliere (dezbatere)
 23.Fondul european de apărare (dezbatere)
 24.Expunerile sub formă de obligațiuni garantate - Obligațiunile garantate și supravegherea publică a obligațiunilor garantate (dezbatere)
 25.Negocierile cu Consiliul și Comisia cu privire la dreptul de anchetă al Parlamentului European: propunere legislativă (dezbatere)
 26.InvestEU (dezbatere)
 27.Transferuri de credite și decizii bugetare: consultaţi procesul-verbal
 28.Ordinea de zi a următoarei ședințe: consultaţi procesul-verbal
 29.Ridicarea ședinței
Dezbateri
Ediţie revizuită (1140 kb)
 
Dezbateri
Ediţie revizuită (5337 kb)
Ultima actualizare: 9 iulie 2019Aviz juridic - Politica de confidențialitate