Prejšnje 
 Naslednje 
PVTACRE
Razprave
Sreda, 17. april 2019 - StrasbourgPregledana izdaja
 1.Otvoritev seje
 2.Razprave o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (razglasitev vloženih predlogov resolucij): glej zapisnik
 3.Članstvo v političnih skupinah: gl. zapisnik
 4.Koordinacija sistemov socialne varnosti (razprava)
 5.Nadaljevanje seje
 6.Razprava s predsednikom latvijske vlade Krišjānisom Kariņšem o prihodnosti Evrope (razprava)
 7.Članstvo v političnih skupinah
 8.Čas glasovanja
  8.1.Razlaga člena 32(5), prvega pododstavka, druge alineje Poslovnika (glasovanje)
  8.2.Protokol k Sporazumu med EU in Dansko o merilih in mehanizmih za določitev države, odgovorne za obravnavanje prošnje za azil, in o „Eurodacu“ (A8-0196/2019 - Ignazio Corrao) (glasovanje)
  8.3.Vzpostavitev programa Obzorje Evropa – določitev pravil za sodelovanje in razširjanje njegovih rezultatov (A8-0401/2018 - Dan Nica) (glasovanje)
  8.4.Program za izvajanje programa Obzorje Evropa (A8-0410/2018 - Christian Ehler) (glasovanje)
  8.5.Nadzor trga in skladnost izdelkov (A8-0277/2018 - Nicola Danti) (glasovanje)
  8.6.Spodbujanje pravičnosti in preglednosti za poslovne uporabnike spletnih posredniških storitev (A8-0444/2018 - Christel Schaldemose) (glasovanje)
  8.7.Boljše izvrševanje in posodobitev pravil EU o varstvu potrošnikov (A8-0029/2019 - Daniel Dalton) (glasovanje)
  8.8.Preglednost in trajnost ocenjevanja tveganja v prehranski verigi v EU (A8-0417/2018 - Pilar Ayuso) (glasovanje)
  8.9.Dodatni varstveni certifikat za zdravila (A8-0039/2019 - Luis de Grandes Pascual) (glasovanje)
  8.10.Vesoljski program Unije in Agencije Evropske unije za vesoljski program (A8-0405/2018 - Massimiliano Salini)
  8.11.Program za digitalno Evropo za obdobje 2021–2027 (A8-0408/2018 - Angelika Mlinar) (glasovanje)
  8.12.Program Fiscalis za sodelovanje na področju obdavčitve (A8-0421/2018 - Sven Giegold) (glasovanje)
  8.13.Program za okolje in podnebne ukrepe (LIFE) (A8-0397/2018 - Gerben-Jan Gerbrandy) (glasovanje)
  8.14.Program za pravosodje (A8-0068/2019 - Josef Weidenholzer, Heidi Hautala) (glasovanje)
  8.15.Program za pravice in vrednote (A8-0468/2018 - Bodil Valero) (glasovanje)
  8.16.Število medparlamentarnih delegacij, delegacij pri skupnih parlamentarnih odborih ter delegacij pri odborih za parlamentarno sodelovanje in večstranskih parlamentarnih skupščinah (B8-0240/2019) (glasovanje)
 9.Obrazložitev glasovanja
  9.1.Vzpostavitev programa Obzorje Evropa – določitev pravil za sodelovanje in razširjanje njegovih rezultatov (A8-0401/2018 - Dan Nica)
  9.2.Program za izvajanje programa Obzorje Evropa (A8-0410/2018 - Christian Ehler)
  9.3.Nadzor trga in skladnost izdelkov (A8-0277/2018 - Nicola Danti)
  9.4.Boljše izvrševanje in posodobitev pravil EU o varstvu potrošnikov (A8-0029/2019 - Daniel Dalton)
  9.5.Preglednost in trajnost ocenjevanja tveganja v prehranski verigi v EU (A8-0417/2018 - Pilar Ayuso)
  9.6.Dodatni varstveni certifikat za zdravila (A8-0039/2019 - Luis de Grandes Pascual)
 10.Popravki in namere glasovanja: gl. zapisnik
 11.Nadaljevanje seje
 12.Sprejetje zapisnika predhodne seje: gl. zapisnik
 13.Evropska mejna in obalna straža (razprava)
 14.Vizumski zakonik (razprava)
 15.Nadaljevanje seje
 16.Čas glasovanja
  16.1.Prilagoditev številnih zakonodajnih aktov, v katerih je določena uporaba regulativnega postopka s pregledom, členoma 290 in 291 PDEU – del II (A8-0190/2019 - József Szájer) (glasovanje)
  16.2.Prilagoditev številnih zakonodajnih aktov, v katerih je določena uporaba regulativnega postopka s pregledom, členoma 290 in 291 PDEU – del I (A8-0020/2018 - József Szájer) (glasovanje)
  16.3.Prilagoditev več zakonodajnih aktov na področju pravosodja, v katerih je določena uporaba regulativnega postopka s pregledom, členu 290 Pogodbe o delovanju EU (A8-0012/2018 - József Szájer) (glasovanje)
  16.4.Izvrševanje in financiranje splošnega proračuna EU za leto 2019 v zvezi z izstopom Združenega kraljestva iz Unije (A8-0197/2019 - Jean Arthuis) (glasovanje)
  16.5.Sporazum o sodelovanju v znanosti in tehnologiji med EU in Rusijo (A8-0188/2019 - Christian Ehler) (glasovanje)
  16.6.Sprememba statuta Evropske investicijske banke (A8-0189/2019 - Danuta Maria Hübner) (glasovanje)
  16.7.Nasprotovanje v skladu s členom 105(3) Poslovnika: uvajanje in operativna uporaba sodelovalnih inteligentnih prometnih sistemov (B8-0239/2019) (glasovanje)
  16.8.Evropska mejna in obalna straža (A8-0076/2019 - Roberta Metsola) (glasovanje)
  16.9.Vizumski zakonik (A8-0434/2018 - Juan Fernando López Aguilar) (glasovanje)
  16.10.Ohranitveni in nadzorni ukrepi, ki se uporabljajo na upravnem območju Organizacije za ribištvo severozahodnega Atlantika (A8-0017/2019 - Ricardo Serrão Santos) (glasovanje)
  16.11.Pravila za lažjo uporabo finančnih in drugih informacij (A8-0442/2018 - Emil Radev) (glasovanje)
  16.12.Evropski industrijski, tehnološki in raziskovalni strokovni center za kibernetsko varnost ter mreža nacionalnih koordinacijskih centrov (A8-0084/2019 - Julia Reda) (glasovanje)
  16.13.Instrument za povezovanje Evrope (A8-0409/2018 - Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička) (glasovanje)
  16.14.Boj proti razširjanju terorističnih spletnih vsebin (A8-0193/2019 - Daniel Dalton) (glasovanje)
 17.Obrazložitev glasovanja: gl. zapisnik
 18.Popravki in namere glasovanja: gl. zapisnik
 19.Standardi emisijskih vrednosti CO2 za nova težka vozila (razprava)
 20.Spodbujanje čistih in energetsko učinkovitih vozil za cestni prevoz (razprava)
 21.Uporaba digitalnih orodij in postopkov na področju prava družb (razprava)
 22.Čezmejna preoblikovanja, združitve in delitve (razprava)
 23.Evropski obrambni sklad (razprava)
 24.Izpostavljenosti iz naslova naložb v krite obveznice - Krite obveznice in njihov javni nadzor (razprava)
 25.Pogajanja s Svetom in Komisijo o pravici Evropskega parlamenta do preiskave: zakonodajni predlog (razprava)
 26.InvestEU (razprava)
 27.Prerazporeditev sredstev in proračunske odločitve: gl. zapisnik
 28.Dnevni red naslednje seje: gl. zapisnik
 29.Zaključek seje
Razprave
Pregledana izdaja (1140 kb)
 
Razprave
Pregledana izdaja (5337 kb)
Zadnja posodobitev: 9. julij 2019Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov