Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2018/0254(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0412/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0412/2018

Συζήτηση :

PV 11/12/2018 - 22
CRE 11/12/2018 - 22
PV 17/04/2019 - 23
CRE 17/04/2019 - 23

Ψηφοφορία :

PV 12/12/2018 - 19.1
CRE 12/12/2018 - 19.1
PV 18/04/2019 - 10.10
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0516
P8_TA(2019)0430

Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Πέμπτη 18 Απριλίου 2019 - Στρασβούργο Αναθεωρημένη έκδοση

11.5. Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας (A8-0412/2018 - Zdzisław Krasnodębski)
Βίντεο των παρεμβάσεων
 

Mündliche Stimmerklärungen

 
  
MPphoto
 

  Marek Jurek (ECR). – Panie Przewodniczący! Kierunek polityki, a nawet system wartości każdej wspólnoty politycznej można odczytać z liczb zawartych w jej budżecie. Decyzja o utworzeniu Europejskiego Funduszu Obronnego to może nieduży, ale wyraźny krok w kierunku, który definiowali tutaj, na tej sali pani kanclerz Merkel i możliwy przyszły przewodniczący Komisji Europejskiej pan Weber – droga w kierunku armii europejskiej. To nie jest właściwy kierunek budowy naszej współpracy. Większość naszych państw jest sprzymierzona w Przymierzu Atlantyckim. Nie zjednoczyliśmy się tutaj dla budowania siły politycznej, ale po to, żeby wspierać nawzajem niepodległość naszych państw. To jest właściwe powołanie współpracy europejskiej. Dlatego przestrzegam: nie idźmy dalej w tym kierunku!

 
  
MPphoto
 

  Eleonora Forenza (GUE/NGL). – Signor Presidente, onorevoli colleghi, ho votato con forza contro questa risoluzione perché ritengo che l'Unione europea debba radicalmente cambiare rotta, fondare un processo unitario sulla difesa delle persone, sulla difesa della vita, non sulla difesa delle frontiere, come ancora una volta con questa risoluzione andiamo a fare.

Io credo che l'Unione europea stia rischiando di naufragare definitivamente nel Mediterraneo, dove ogni giorno contiamo vite messe in pericolo, dove ogni giorno contiamo morti. Credo che l'Unione europea debba finanziare le persone, contrastare la povertà, incrementare un sistema di tassazione europeo e progressivo. Credo che, invece, inseguire la costruzione di un esercito europeo significhi togliere risorse alla lotta e alle disuguaglianze e, ancora una volta, fondare l'Unione europea sulla frontiera e non sull'accoglienza.

 
Τελευταία ενημέρωση: 8 Ιουλίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου