Předchozí 
 Další 
PVTACRE
Rozpravy
Čtvrtek, 18. dubna 2019 - ŠtrasburkRevidované vydání
 1.Zahájení zasedání
 2.Sdělení předsednictví: viz zápis
 3.Ucelený rámec Evropské unie pro endokrinní disruptory (rozprava)
 4.Prostředí jednotného evropského námořního portálu (rozprava)
 5.Zveřejňování informací ohledně udržitelných investic a rizik (rozprava)
 6.Rozprava o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (rozprava)
  6.1.Čína, zejména situace náboženských a etnických menšin
  6.2.Kamerun
  6.3.Brunej
 7.Pokračování denního zasedání
 8.Žádost o zbavení imunity: viz zápis
 9.Složení Parlamentu
 10.Hlasování
  10.1.Čína, zejména situace náboženských a etnických menšin (RC-B8-0255/2019, B8-0255/2019, B8-0256/2019, B8-0257/2019, B8-0258/2019, B8-0259/2019, B8-0260/2019) (hlasování)
  10.2.Kamerun (RC-B8-0245/2019, B8-0245/2019, B8-0247/2019, B8-0249/2019, B8-0252/2019, B8-0253/2019, B8-0254/2019) (hlasování)
  10.3.Brunej (RC-B8-0242/2019, B8-0242/2019, B8-0243/2019, B8-0244/2019, B8-0246/2019, B8-0248/2019, B8-0250/2019, B8-0251/2019) (hlasování)
  10.4.Dohoda o justiční spolupráci v trestních věcech mezi Eurojustem a Dánskem (A8-0192/2019 - Claude Moraes) (hlasování)
  10.5.Koordinace systémů sociálního zabezpečení (A8-0386/2018 - Guillaume Balas) (hlasování)
  10.6.Výkonnostní emisní normy CO2 pro nová těžká vozidla (A8-0354/2018 - Bas Eickhout) (hlasování)
  10.7.Podpora čistých a energeticky účinných silničních vozidel (A8-0321/2018 - Andrzej Grzyb) (hlasování)
  10.8.Využití digitálních nástrojů a postupů v právu obchodních společností (A8-0422/2018 - Tadeusz Zwiefka) (hlasování)
  10.9.Přeshraniční přeměny, fúze a rozdělení (A8-0002/2019 - Evelyn Regner) (hlasování)
  10.10.Evropský obranný fond (A8-0412/2018 - Zdzisław Krasnodębski) (hlasování)
  10.11.Expozice v krytých dluhopisech (A8-0384/2018 - Bernd Lucke) (hlasování)
  10.12.Kryté dluhopisy a veřejný dohled nad nimi (A8-0390/2018 - Bernd Lucke) (hlasování)
  10.13.Program InvestEU (A8-0482/2018 - José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri) (hlasování)
  10.14.Prostředí jednotného evropského námořního portálu (A8-0006/2019 - Deirdre Clune) (hlasování)
  10.15.Zveřejňování informací ohledně udržitelných investic a rizik (A8-0363/2018 - Paul Tang) (hlasování)
  10.16.Perzistentní organické znečišťující látky (A8-0336/2018 - Julie Girling) (hlasování)
  10.17.Povinnost clearingu, požadavky na oznamování a techniky zmírňování rizika u OTC derivátových smluv a registry obchodních údajů (A8-0181/2018 - Werner Langen) (hlasování)
  10.18.Povolování ústředních protistran a požadavky na uznávání ústředních protistran ze třetích zemí (A8-0190/2018 - Danuta Maria Hübner) (hlasování)
  10.19.Podpora využívání trhů pro růst malých a středních podniků (A8-0437/2018 - Anne Sander) (hlasování)
  10.20.Jednání s Radou a Komisí o vyšetřovacím právu Parlamentu: legislativní návrh (B8-0238/2019) (hlasování)
  10.21.Ucelený rámec Evropské unie pro endokrinní disruptory (B8-0241/2019) (hlasování)
 11.Vysvětlení hlasování
  11.1.Výkonnostní emisní normy CO2 pro nová těžká vozidla (A8-0354/2018 - Bas Eickhout)
  11.2.Podpora čistých a energeticky účinných silničních vozidel (A8-0321/2018 - Andrzej Grzyb)
  11.3.Využití digitálních nástrojů a postupů v právu obchodních společností (A8-0422/2018 - Tadeusz Zwiefka)
  11.4.Přeshraniční přeměny, fúze a rozdělení (A8-0002/2019 - Evelyn Regner)
  11.5.Evropský obranný fond (A8-0412/2018 - Zdzisław Krasnodębski)
  11.6.Zveřejňování informací ohledně udržitelných investic a rizik (A8-0363/2018 - Paul Tang)
  11.7.Jednání s Radou a Komisí o vyšetřovacím právu Parlamentu: legislativní návrh (B8-0238/2019)
  11.8.Ucelený rámec Evropské unie pro endokrinní disruptory (B8-0241/2019)
  11.9.Evropská pohraniční a pobřežní stráž (A8-0076/2019 - Roberta Metsola)
 12.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat: viz zápis
 13.Petice: viz zápis
 14.Předložení dokumentů: viz zápis
 15.Termíny příštích zasedání: viz zápis
 16.Schválení zápisů a předání přijatých textů: viz zápis
 17.Ukončení zasedání
 18.Přerušení zasedání
Rozpravy
Revidované vydání (580 kb)
 
Rozpravy
Revidované vydání (2835 kb)
Poslední aktualizace: 8. července 2019Právní upozornění - Ochrana soukromí