Forrige 
 Næste 
ProtokolAfstemningerAfstemning ved navneopråbVedtagne teksterFuldstændigt forhandlingsreferat
Fuldstændigt Forhandlingsreferat
Torsdag den 18. april 2019 - StrasbourgRevideret udgave
 1.Åbning af mødet
 2.Meddelelse fra formanden: se protokollen
 3.En omfattende EU-ramme for hormonforstyrrende stoffer (forhandling)
 4.Et europæisk søfartsmiljø med ét kontaktpunkt (forhandling)
 5.Offentliggørelse af oplysninger om bæredygtige investeringer og bæredygtighedsrelaterede risici (forhandling)
 6.Forhandling om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (forhandling)
  6.1.Kina, navnlig religiøse og etniske minoriteters situation
  6.2.Cameroon
  6.3.Brunei
 7.Genoptagelse af mødet
 8.Anmodning om ophævelse af immunitet: se protokollen
 9.Parlamentets sammensætning
 10.Afstemningstid
  10.1.Kina, navnlig religiøse og etniske minoriteters situation (RC-B8-0255/2019, B8-0255/2019, B8-0256/2019, B8-0257/2019, B8-0258/2019, B8-0259/2019, B8-0260/2019) (afstemning)
  10.2.Cameroon (RC-B8-0245/2019, B8-0245/2019, B8-0247/2019, B8-0249/2019, B8-0252/2019, B8-0253/2019, B8-0254/2019) (afstemning)
  10.3.Brunei (RC-B8-0242/2019, B8-0242/2019, B8-0243/2019, B8-0244/2019, B8-0246/2019, B8-0248/2019, B8-0250/2019, B8-0251/2019) (afstemning)
  10.4.Aftale om strafferetligt samarbejde mellem Eurojust og Kongeriget Danmark (A8-0192/2019 - Claude Moraes) (afstemning)
  10.5.Koordinering af de sociale sikringsordninger (A8-0386/2018 - Guillaume Balas) (afstemning)
  10.6.Præstationsnormer for nye tunge køretøjers CO2-emissioner (A8-0354/2018 - Bas Eickhout) (afstemning)
  10.7.Fremme af renere og mere energieffektive køretøjer til vejtransport (A8-0321/2018 - Andrzej Grzyb) (afstemning)
  10.8.Brug af digitale værktøjer og processser inden for selskabsret (A8-0422/2018 - Tadeusz Zwiefka) (afstemning)
  10.9.Grænseoverskridende omdannelser, fusioner og spaltninger (A8-0002/2019 - Evelyn Regner) (afstemning)
  10.10.Oprettelse af Den Europæiske Forsvarsfond (A8-0412/2018 - Zdzisław Krasnodębski) (afstemning)
  10.11.Eksponeringer i form af dækkede obligationer (A8-0384/2018 - Bernd Lucke) (afstemning)
  10.12.Offentligt tilsyn med særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer (A8-0390/2018 - Bernd Lucke) (afstemning)
  10.13.InvestEU (A8-0482/2018 - José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri) (afstemning)
  10.14.Et europæisk søfartsmiljø med ét kontaktpunkt (A8-0006/2019 - Deirdre Clune) (afstemning)
  10.15.Offentliggørelse af oplysninger om bæredygtige investeringer og bæredygtighedsrelaterede risici (A8-0363/2018 - Paul Tang) (afstemning)
  10.16.Persistente organiske miljøgifte (A8-0336/2018 - Julie Girling) (afstemning)
  10.17.Clearingforpligtelsen, indberetningskrav, risikoreduktionsteknikker for OTC-derivataftaler og transaktionsregistre (A8-0181/2018 - Werner Langen) (afstemning)
  10.18.Tilladelse til CCP'er og anerkendelse af tredjelands-CCP'er (A8-0190/2018 - Danuta Maria Hübner) (afstemning)
  10.19.Fremme af anvendelsen af SMV-vækstmarkeder (A8-0437/2018 - Anne Sander) (afstemning)
  10.20.Forhandlinger med Rådet og Kommissionen om lovforslaget om Europa-Parlamentets undersøgelsesbeføjelse: lovgivningsforslag (B8-0238/2019) (afstemning)
  10.21.En omfattende EU-ramme for hormonforstyrrende stoffer (B8-0241/2019) (afstemning)
 11.Stemmeforklaringer
  11.1.Præstationsnormer for nye tunge køretøjers CO2-emissioner (A8-0354/2018 - Bas Eickhout)
  11.2.Fremme af renere og mere energieffektive køretøjer til vejtransport (A8-0321/2018 - Andrzej Grzyb)
  11.3.Brug af digitale værktøjer og processser inden for selskabsret (A8-0422/2018 - Tadeusz Zwiefka)
  11.4.Grænseoverskridende omdannelser, fusioner og spaltninger (A8-0002/2019 - Evelyn Regner)
  11.5.Oprettelse af Den Europæiske Forsvarsfond (A8-0412/2018 - Zdzisław Krasnodębski)
  11.6.Offentliggørelse af oplysninger om bæredygtige investeringer og bæredygtighedsrelaterede risici (A8-0363/2018 - Paul Tang)
  11.7.Forhandlinger med Rådet og Kommissionen om lovforslaget om Europa-Parlamentets undersøgelsesbeføjelse: lovgivningsforslag (B8-0238/2019)
  11.8.En omfattende EU-ramme for hormonforstyrrende stoffer (B8-0241/2019)
  11.9.Den europæiske grænse- og kystvagt (A8-0076/2019 - Roberta Metsola)
 12.Stemmerettelser og -intentioner: se protokollen
 13.Andragender (jf. protokollen)
 14.Modtagne dokumenter: se protokollen
 15.Tidspunkt for næste møde: se protokollen
 16.Godkendelse af protokollerne og fremsendelse af vedtagne tekster: se protokollen
 17.Hævelse af mødet
 18.Afbrydelse af sessionen
Fuldstændigt Forhandlingsreferat
Revideret udgave (580 kb)
 
Fuldstændigt Forhandlingsreferat
Revideret udgave (2835 kb)
Seneste opdatering: 8. juli 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik