Edellinen 
 Seuraava 
PVTACRE
Puheenvuorot
Torstai 18. huhtikuuta 2019 - StrasbourgLopullinen versio
 1.Istunnon avaaminen
 2.Puhemiehen ilmoitus: ks. pöytäkirja
 3.Hormonitoimintaa häiritseviä aineita koskeva Euroopan unionin kattava toimintakehys (keskustelu)
 4.Eurooppalaisen merenkulkualan yhdennetty palveluympäristö (keskustelu)
 5.Kestäviin sijoituksiin ja kestävyysriskeihin liittyvien tietojen antaminen (keskustelu)
 6.Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (keskustelu)
  6.1.Kiina ja erityisesti uskonnollisten ja etnisten vähemmistöjen tilanne
  6.2.Kamerun
  6.3.Brunei
 7.Istunnon jatkaminen
 8.Puutumatuse äravõtmise taotlus: ks. pöytäkirja
 9.Parlamentin kokoonpano
 10.Äänestykset
  10.1.Kiina ja erityisesti uskonnollisten ja etnisten vähemmistöjen tilanne (RC-B8-0255/2019, B8-0255/2019, B8-0256/2019, B8-0257/2019, B8-0258/2019, B8-0259/2019, B8-0260/2019) (äänestys)
  10.2.Kamerun (RC-B8-0245/2019, B8-0245/2019, B8-0247/2019, B8-0249/2019, B8-0252/2019, B8-0253/2019, B8-0254/2019) (äänestys)
  10.3.Brunei (RC-B8-0242/2019, B8-0242/2019, B8-0243/2019, B8-0244/2019, B8-0246/2019, B8-0248/2019, B8-0250/2019, B8-0251/2019) (äänestys)
  10.4.Eurojustin ja Tanskan välinen rikosoikeudellista yhteistyötä koskeva sopimus (A8-0192/2019 - Claude Moraes) (äänestys)
  10.5.Sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittaminen (A8-0386/2018 - Guillaume Balas) (äänestys)
  10.6.Hiilidioksidipäästönormit uusille raskaille hyötyajoneuvoille (A8-0354/2018 - Bas Eickhout) (äänestys)
  10.7.Puhtaiden ja energiatehokkaiden tieliikenteen moottoriajoneuvojen edistäminen (A8-0321/2018 - Andrzej Grzyb) (äänestys)
  10.8.Digitaalisten välineiden ja prosessien käyttö yhtiöoikeuden alalla (A8-0422/2018 - Tadeusz Zwiefka) (äänestys)
  10.9.Rajatylittävät yhtiömuodon muutokset, sulautumiset ja jakautumiset (A8-0002/2019 - Evelyn Regner) (äänestys)
  10.10.Euroopan puolustusrahasto (A8-0412/2018 - Zdzisław Krasnodębski) (äänestys)
  10.11.Katetut joukkolainat (A8-0384/2018 - Bernd Lucke) (äänestys)
  10.12.Katetut joukkolainat ja katettujen joukkolainojen julkinen valvonta (A8-0390/2018 - Bernd Lucke) (äänestys)
  10.13.InvestEU (A8-0482/2018 - José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri) (äänestys)
  10.14.Eurooppalaisen merenkulkualan yhdennetty palveluympäristö (A8-0006/2019 - Deirdre Clune) (äänestys)
  10.15.Kestäviin sijoituksiin ja kestävyysriskeihin liittyvien tietojen antaminen (A8-0363/2018 - Paul Tang) (äänestys)
  10.16.Pysyvät orgaaniset yhdisteet (A8-0336/2018 - Julie Girling) (äänestys)
  10.17.Määritysvelvollisuus, raportointivaatimukset ja OTC-johdannaissopimusten riskienpienentämistekniikat sekä kauppatietorekisterit (A8-0181/2018 - Werner Langen) (äänestys)
  10.18.Keskusvastapuolten toimiluvat sekä kolmansien maiden keskusvastapuolten tunnustaminen (A8-0190/2018 - Danuta Maria Hübner) (äänestys)
  10.19.Pk-yritysten kasvumarkkinoiden käytön edistäminen (A8-0437/2018 - Anne Sander) (äänestys)
  10.20.Neuvoston ja komission neuvottelut Euroopan parlamentin tutkintaoikeudesta: lainsäädäntöehdotus (B8-0238/2019) (äänestys)
  10.21.Hormonitoimintaa häiritseviä aineita koskeva Euroopan unionin kattava toimintakehys (B8-0241/2019) (äänestys)
 11.Äänestysselitykset
  11.1.Hiilidioksidipäästönormit uusille raskaille hyötyajoneuvoille (A8-0354/2018 - Bas Eickhout)
  11.2.Puhtaiden ja energiatehokkaiden tieliikenteen moottoriajoneuvojen edistäminen (A8-0321/2018 - Andrzej Grzyb)
  11.3.Digitaalisten välineiden ja prosessien käyttö yhtiöoikeuden alalla (A8-0422/2018 - Tadeusz Zwiefka)
  11.4.Rajatylittävät yhtiömuodon muutokset, sulautumiset ja jakautumiset (A8-0002/2019 - Evelyn Regner)
  11.5.Euroopan puolustusrahasto (A8-0412/2018 - Zdzisław Krasnodębski)
  11.6.Kestäviin sijoituksiin ja kestävyysriskeihin liittyvien tietojen antaminen (A8-0363/2018 - Paul Tang)
  11.7.Neuvoston ja komission neuvottelut Euroopan parlamentin tutkintaoikeudesta: lainsäädäntöehdotus (B8-0238/2019)
  11.8.Hormonitoimintaa häiritseviä aineita koskeva Euroopan unionin kattava toimintakehys (B8-0241/2019)
  11.9.Eurooppalainen raja- ja merivartiosto (A8-0076/2019 - Roberta Metsola)
 12.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset: ks. pöytäkirja
 13.Vetoomukset: ks. pöytäkirja
 14.Vastaanotetut asiakirjat: ks. pöytäkirja
 15.Seuraavien istuntojen aikataulu: ks. pöytäkirja
 16.Approbation des procès-verbaux et transmission des textes adoptés: ks. pöytäkirja
 17.Istunnon päättäminen
 18.Istuntokauden keskeyttäminen
Puheenvuorot
Lopullinen versio (580 kb)
 
Puheenvuorot
Lopullinen versio (2835 kb)
Päivitetty viimeksi: 8. heinäkuuta 2019Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö