Iepriekšējais 
 Nākošais 
PVTACRE
Debates
Ceturtdiena, 2019. gada 18. aprīlis - StrasbūraPārskatītā redakcija
 1.Sēdes atklāšana
 2.Priekšsēdētāja paziņojums (sk. protokolu)
 3.Visaptverošs Eiropas Savienības satvars attiecībā uz endokrīniem disruptoriem (debates)
 4.Eiropas Jūras vienloga sistēmas vide (debates)
 5.Informācijas atklāšana saistībā ar ilgtspējīgiem ieguldījumiem un ilgtspējas riskiem (debates)
 6.Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (debates)
  6.1.Ķīna, it īpaši reliģisko un etnisko minoritāšu stāvoklis
  6.2.Kamerūna
  6.3.Bruneja
 7.Sēdes atsākšana
 8.Pieprasījums atcelt imunitāti (sk. protokolu)
 9.Parlamenta sastāvs
 10.Balsošanas laiks
  10.1.Ķīna, it īpaši reliģisko un etnisko minoritāšu stāvoklis (RC-B8-0255/2019, B8-0255/2019, B8-0256/2019, B8-0257/2019, B8-0258/2019, B8-0259/2019, B8-0260/2019) (balsošana)
  10.2.Kamerūna (RC-B8-0245/2019, B8-0245/2019, B8-0247/2019, B8-0249/2019, B8-0252/2019, B8-0253/2019, B8-0254/2019) (balsošana)
  10.3.Bruneja (RC-B8-0242/2019, B8-0242/2019, B8-0243/2019, B8-0244/2019, B8-0246/2019, B8-0248/2019, B8-0250/2019, B8-0251/2019) (balsošana)
  10.4.Eurojust un Dānijas nolīgumu par tiesu iestāžu sadarbību krimināllietās (A8-0192/2019 - Claude Moraes) (balsošana)
  10.5.Sociālās nodrošināšanas sistēmu koordinācija (A8-0386/2018 - Guillaume Balas) (balsošana)
  10.6.CO2 emisijas standarti jauniem lielas noslodzes transportlīdzekļiem (A8-0354/2018 - Bas Eickhout) (balsošana)
  10.7.“Tīro” un energoefektīvo autotransporta līdzekļu izmantošanas veicināšana (A8-0321/2018 - Andrzej Grzyb) (balsošana)
  10.8.Digitālo rīku un procesu izmantošana sabiedrību tiesībās (A8-0422/2018 - Tadeusz Zwiefka) (balsošana)
  10.9.Pārrobežu reorganizācija, apvienošanās un sadalīšana (A8-0002/2019 - Evelyn Regner) (balsošana)
  10.10.Eiropas Aizsardzības fonds (A8-0412/2018 - Zdzisław Krasnodębski) (balsošana)
  10.11.Riska darījumi segto obligāciju veidā (A8-0384/2018 - Bernd Lucke) (balsošana)
  10.12.Segtās obligācijas un segto obligāciju publiskā uzraudzība (A8-0390/2018 - Bernd Lucke) (balsošana)
  10.13.Programma InvestEU (A8-0482/2018 - José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri) (balsošana)
  10.14.Eiropas Jūras vienloga sistēmas vide (A8-0006/2019 - Deirdre Clune) (balsošana)
  10.15.Informācijas atklāšana saistībā ar ilgtspējīgiem ieguldījumiem un ilgtspējas riskiem (A8-0363/2018 - Paul Tang) (balsošana)
  10.16.Noturīgi organiskie piesārņotāji (A8-0336/2018 - Julie Girling) (balsošana)
  10.17.Tīrvērtes pienākums, pārskatu iesniegšanas prasības un risku mazināšanas paņēmieni attiecībā uz ārpusbiržas atvasinātajiem instrumentiem un darījumu reģistri (A8-0181/2018 - Werner Langen) (balsošana)
  10.18.CCP atļauju piešķiršana un trešo valstu CCP atzīšana (A8-0190/2018 - Danuta Maria Hübner) (balsošana)
  10.19.MVU izaugsmes tirgu izmantošanas veicināšana (A8-0437/2018 - Anne Sander) (balsošana)
  10.20.Sarunas ar Padomi un Komisiju par Eiropas Parlamenta izmeklēšanas tiesībām: tiesību akta priekšlikums (B8-0238/2019) (balsošana)
  10.21.Visaptverošs Eiropas Savienības satvars attiecībā uz endokrīniem disruptoriem (B8-0241/2019) (balsošana)
 11.Balsojumu skaidrojumi
  11.1.CO2 emisijas standarti jauniem lielas noslodzes transportlīdzekļiem (A8-0354/2018 - Bas Eickhout)
  11.2.“Tīro” un energoefektīvo autotransporta līdzekļu izmantošanas veicināšana (A8-0321/2018 - Andrzej Grzyb)
  11.3.Digitālo rīku un procesu izmantošana sabiedrību tiesībās (A8-0422/2018 - Tadeusz Zwiefka)
  11.4.Pārrobežu reorganizācija, apvienošanās un sadalīšana (A8-0002/2019 - Evelyn Regner)
  11.5.Eiropas Aizsardzības fonds (A8-0412/2018 - Zdzisław Krasnodębski)
  11.6.Informācijas atklāšana saistībā ar ilgtspējīgiem ieguldījumiem un ilgtspējas riskiem (A8-0363/2018 - Paul Tang)
  11.7.Sarunas ar Padomi un Komisiju par Eiropas Parlamenta izmeklēšanas tiesībām: tiesību akta priekšlikums (B8-0238/2019)
  11.8.Visaptverošs Eiropas Savienības satvars attiecībā uz endokrīniem disruptoriem (B8-0241/2019)
  11.9.Eiropas Robežu un krasta apsardze (A8-0076/2019 - Roberta Metsola)
 12.Balsojumu labojumi un nodomi balsot (sk. protokolu)
 13.Lūgumraksti (sk. protokolu)
 14.Dokumentu iesniegšana (sk. protokolu)
 15.Nākamo sēžu datumi (sk. protokolu)
 16.Protokolu apstiprināšana un pieņemto tekstu nosūtīšana (sk. protokolu)
 17.Sēdes slēgšana
 18.Sesijas pārtraukšana
Debates
Pārskatītā redakcija (580 kb)
 
Debates
Pārskatītā redakcija (2835 kb)
Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 8. jūlijsJuridisks paziņojums - Privātuma politika