Poprzedni 
 Następny 
ProtokółGłosowaniaGłosowanie imienneTeksty przyjętePełne sprawozdanie
Pełne sprawozdanie z obrad
Czwartek, 18 kwietnia 2019 r. - StrasburgWersja poprawiona
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Komunikat Przewodniczącego: Patrz protokól
 3.Kompleksowe ramy Unii Europejskiej dotyczące substancji zaburzających funkcjonowanie układu hormonalnego (debata)
 4.System europejskich morskich pojedynczych punktów kontaktowych (debata)
 5.Ujawnianie informacji dotyczących zrównoważonych inwestycji i ryzyka dla zrównoważonego rozwoju (debata)
 6.Debata na temat przypadków naruszania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (debata)
  6.1.Chiny, w szczególności sytuacja mniejszości religijnych i etnicznych
  6.2.Kamerun
  6.3.Brunei
 7.Wznowienie posiedzenia
 8.Wniosek o uchylenie immunitetu : Patrz protokól
 9.Skład Parlamentu: patrz protokól
 10.Głosowanie
  10.1.Chiny, w szczególności sytuacja mniejszości religijnych i etnicznych (RC-B8-0255/2019, B8-0255/2019, B8-0256/2019, B8-0257/2019, B8-0258/2019, B8-0259/2019, B8-0260/2019) (głosowanie)
  10.2.Kamerun (RC-B8-0245/2019, B8-0245/2019, B8-0247/2019, B8-0249/2019, B8-0252/2019, B8-0253/2019, B8-0254/2019) (głosowanie)
  10.3.Brunei (RC-B8-0242/2019, B8-0242/2019, B8-0243/2019, B8-0244/2019, B8-0246/2019, B8-0248/2019, B8-0250/2019, B8-0251/2019) (głosowanie)
  10.4.Porozumienie o współpracy wymiarów sprawiedliwości w sprawach karnych między Eurojustem a Danią (A8-0192/2019 - Claude Moraes) (głosowanie)
  10.5.Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego (A8-0386/2018 - Guillaume Balas) (głosowanie)
  10.6.Normy emisji CO2 dla nowych pojazdów ciężkich (A8-0354/2018 - Bas Eickhout) (głosowanie)
  10.7.Promowanie ekologicznie czystych i energooszczędnych pojazdów transportu drogowego (A8-0321/2018 - Andrzej Grzyb) (głosowanie)
  10.8.Stosowanie narzędzi i procesów cyfrowych w prawie spółek (A8-0422/2018 - Tadeusz Zwiefka) (głosowanie)
  10.9.Transgraniczne przekształcanie, łączenie i podział spółek (A8-0002/2019 - Evelyn Regner) (głosowanie)
  10.10.Europejski Fundusz Obronny (A8-0412/2018 - Zdzisław Krasnodębski) (głosowanie)
  10.11.Ekspozycje w postaci obligacji zabezpieczonych (A8-0384/2018 - Bernd Lucke) (głosowanie)
  10.12.Obligacje zabezpieczone i nadzór publiczny nad obligacjami zabezpieczonymi (A8-0390/2018 - Bernd Lucke) (głosowanie)
  10.13.Program InvestEU (A8-0482/2018 - José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri) (głosowanie)
  10.14.System europejskich morskich pojedynczych punktów kontaktowych (A8-0006/2019 - Deirdre Clune) (głosowanie)
  10.15.Ujawnianie informacji dotyczących zrównoważonych inwestycji i ryzyka dla zrównoważonego rozwoju (A8-0363/2018 - Paul Tang) (głosowanie)
  10.16.Trwałe zanieczyszczenia organiczne (A8-0336/2018 - Julie Girling) (głosowanie)
  10.17.Obowiązek rozliczania, wymogi dotyczące zgłaszania, techniki ograniczania ryzyka związanego z kontraktami pochodnymi będącymi przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym i repozytoria transakcji (A8-0181/2018 - Werner Langen) (głosowanie)
  10.18.Zezwolenie CCP i wymogi dotyczące uznawania CCP z państw trzecich (A8-0190/2018 - Danuta Maria Hübner) (głosowanie)
  10.19.Promowanie korzystania z rynków rozwoju MŚP (A8-0437/2018 - Anne Sander) (głosowanie)
  10.20.Negocjacje z Radą i Komisją w sprawie wniosku ustawodawczego dotyczącego uprawnień śledczych Parlamentu Europejskiego (B8-0238/2019) (głosowanie)
  10.21.Kompleksowe ramy Unii Europejskiej dotyczące substancji zaburzających funkcjonowanie układu hormonalnego (B8-0241/2019) (głosowanie)
 11.Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania
  11.1.Normy emisji CO2 dla nowych pojazdów ciężkich (A8-0354/2018 - Bas Eickhout)
  11.2.Promowanie ekologicznie czystych i energooszczędnych pojazdów transportu drogowego (A8-0321/2018 - Andrzej Grzyb)
  11.3.Stosowanie narzędzi i procesów cyfrowych w prawie spółek (A8-0422/2018 - Tadeusz Zwiefka)
  11.4.Transgraniczne przekształcanie, łączenie i podział spółek (A8-0002/2019 - Evelyn Regner)
  11.5.Europejski Fundusz Obronny (A8-0412/2018 - Zdzisław Krasnodębski)
  11.6.Ujawnianie informacji dotyczących zrównoważonych inwestycji i ryzyka dla zrównoważonego rozwoju (A8-0363/2018 - Paul Tang)
  11.7.Negocjacje z Radą i Komisją w sprawie wniosku ustawodawczego dotyczącego uprawnień śledczych Parlamentu Europejskiego (B8-0238/2019)
  11.8.Kompleksowe ramy Unii Europejskiej dotyczące substancji zaburzających funkcjonowanie układu hormonalnego (B8-0241/2019)
  11.9.Europejska Straż Graniczna i Przybrzeżna (A8-0076/2019 - Roberta Metsola)
 12.Korekty do głosowania i zamiar głosowania: Patrz protokól
 13.Petycje: patrz protokół
 14.Składanie dokumentów: patrz protokół
 15.Kalendarz następnych posiedzeń: Patrz protokól
 16.Approbation des procès-verbaux et transmission des textes adoptés: Patrz protokól
 17.Zamknięcie posiedzenia
 18.Przerwa w obradach
Pełne sprawozdanie z obrad
Wersja poprawiona (580 kb)
 
Pełne sprawozdanie z obrad
Wersja poprawiona (2835 kb)
Ostatnia aktualizacja: 8 lipca 2019Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności