Înapoi 
 Înainte 
PVTACRE
Dezbateri
Joi, 18 aprilie 2019 - StrasbourgEdiţie revizuită
 1.Deschiderea ședinței
 2.Comunicarea Președinției : consultaţi procesul-verbal
 3.Un cadru european mai cuprinzător privind perturbatorii endocrini (dezbatere)
 4.Mediul aferent ghișeului unic european în domeniul maritim (dezbatere)
 5.Informările referitoare la investițiile durabile și riscurile legate de durabilitate (dezbatere)
 6.Dezbatere privind cazuri de încălcare a drepturilor omului, a democrației și a statului de drept (dezbatere)
  6.1.China, în special situația minorităților religioase și etnice
  6.2.Camerun
  6.3.Brunei
 7.Reluarea şedinţei
 8.Cerere de ridicare a imunității: consultaţi procesul-verbal
 9.Componenţa Parlamentului
 10.Votare
  10.1.China, în special situația minorităților religioase și etnice (RC-B8-0255/2019, B8-0255/2019, B8-0256/2019, B8-0257/2019, B8-0258/2019, B8-0259/2019, B8-0260/2019) (vot)
  10.2.Camerun (RC-B8-0245/2019, B8-0245/2019, B8-0247/2019, B8-0249/2019, B8-0252/2019, B8-0253/2019, B8-0254/2019) (vot)
  10.3.Brunei (RC-B8-0242/2019, B8-0242/2019, B8-0243/2019, B8-0244/2019, B8-0246/2019, B8-0248/2019, B8-0250/2019, B8-0251/2019) (vot)
  10.4.Acordul Eurojust-Danemarca de cooperare judiciară în materie penală (A8-0192/2019 - Claude Moraes) (vot)
  10.5.Coordonarea sistemelor de securitate socială (A8-0386/2018 - Guillaume Balas) (vot)
  10.6.Standardele de performanță privind emisiile de CO2 pentru vehiculele grele noi (A8-0354/2018 - Bas Eickhout) (vot)
  10.7.Promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic (A8-0321/2018 - Andrzej Grzyb) (vot)
  10.8.Utilizarea instrumentelor și a proceselor digitale în contextul dreptului societăților comerciale (A8-0422/2018 - Tadeusz Zwiefka) (vot)
  10.9.Transformările, fuziunile și divizările transfrontaliere (A8-0002/2019 - Evelyn Regner) (vot)
  10.10.Fondul european de apărare (A8-0412/2018 - Zdzisław Krasnodębski) (vot)
  10.11.Expunerile sub formă de obligațiuni garantate (A8-0384/2018 - Bernd Lucke) (vot)
  10.12.Obligațiunile garantate și supravegherea publică a obligațiunilor garantate (A8-0390/2018 - Bernd Lucke) (vot)
  10.13.InvestEU (A8-0482/2018 - José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri) (vot)
  10.14.Mediul aferent ghișeului unic european în domeniul maritim (A8-0006/2019 - Deirdre Clune) (vot)
  10.15.Informările referitoare la investițiile durabile și riscurile legate de durabilitate (A8-0363/2018 - Paul Tang) (vot)
  10.16.Poluanții organici persistenți (A8-0336/2018 - Julie Girling) (vot)
  10.17.Obligația de compensare, cerințele de raportare, tehnicile de atenuare a riscurilor pentru contractele derivate extrabursiere și registrele centrale de tranzacții (A8-0181/2018 - Werner Langen) (vot)
  10.18.Autorizarea contrapărților centrale și recunoașterea contrapărților centrale din țări terțe (A8-0190/2018 - Danuta Maria Hübner) (vot)
  10.19.Promovarea utilizării piețelor de creștere pentru IMM-uri (A8-0437/2018 - Anne Sander) (vot)
  10.20.Negocierile cu Consiliul și Comisia cu privire la dreptul de anchetă al Parlamentului European: propunere legislativă (B8-0238/2019) (vot)
  10.21.Un cadru european mai cuprinzător privind perturbatorii endocrini (B8-0241/2019) (vot)
 11.Explicații privind votul
  11.1.Standardele de performanță privind emisiile de CO2 pentru vehiculele grele noi (A8-0354/2018 - Bas Eickhout)
  11.2.Promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic (A8-0321/2018 - Andrzej Grzyb)
  11.3.Utilizarea instrumentelor și a proceselor digitale în contextul dreptului societăților comerciale (A8-0422/2018 - Tadeusz Zwiefka)
  11.4.Transformările, fuziunile și divizările transfrontaliere (A8-0002/2019 - Evelyn Regner)
  11.5.Fondul european de apărare (A8-0412/2018 - Zdzisław Krasnodębski)
  11.6.Informările referitoare la investițiile durabile și riscurile legate de durabilitate (A8-0363/2018 - Paul Tang)
  11.7.Negocierile cu Consiliul și Comisia cu privire la dreptul de anchetă al Parlamentului European: propunere legislativă (B8-0238/2019)
  11.8.Un cadru european mai cuprinzător privind perturbatorii endocrini (B8-0241/2019)
  11.9.Poliția de frontieră și garda de coastă la nivel european (A8-0076/2019 - Roberta Metsola)
 12.Corectarea voturilor și intențiile de vot: consultaţi procesul-verbal
 13.Petiţii: a se vedea procesul-verbal
 14.Depunere de documente: consultați procesul-verbal
 15.Calendarul următoarelor ședințe: consultaţi procesul-verbal
 16.Aprobarea proceselor verbale și transmiterea textelor adoptate: consultaţi procesul-verbal
 17.Ridicarea ședinței
 18.Întreruperea sesiunii
Dezbateri
Ediţie revizuită (580 kb)
 
Dezbateri
Ediţie revizuită (2835 kb)
Ultima actualizare: 8 iulie 2019Aviz juridic - Politica de confidențialitate