Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Rozpravy
Štvrtok, 18. apríla 2019 - ŠtrasburgRevidované vydanie
 1.Otvorenie rokovania
 2.Oznámenie predsedníctva: pozri zápisnicu
 3.Komplexný rámec Európskej únie v oblasti endokrinných disruptorov (rozprava)
 4.Prostredie jednotnej európskej námornej platformy (rozprava)
 5.Zverejňovanie informácií týkajúcich sa udržateľných investícií a rizík ohrozujúcich udržateľnosť (rozprava)
 6.Rozprava o prípadoch porušenia ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (rozprava)
  6.1.Čína, najmä situácia náboženských a etnických menšín
  6.2.Kamerun
  6.3.Brunej
 7.Pokračovanie prerušeného rokovania
 8.Žiadosť o zbavenie imunity: pozri zápisnicu
 9.Zloženie Parlamentu
 10.Hlasovanie
  10.1.Čína, najmä situácia náboženských a etnických menšín (RC-B8-0255/2019, B8-0255/2019, B8-0256/2019, B8-0257/2019, B8-0258/2019, B8-0259/2019, B8-0260/2019) (hlasovanie)
  10.2.Kamerun (RC-B8-0245/2019, B8-0245/2019, B8-0247/2019, B8-0249/2019, B8-0252/2019, B8-0253/2019, B8-0254/2019) (hlasovanie)
  10.3.Brunej (RC-B8-0242/2019, B8-0242/2019, B8-0243/2019, B8-0244/2019, B8-0246/2019, B8-0248/2019, B8-0250/2019, B8-0251/2019) (hlasovanie)
  10.4.Dohoda o justičnej spolupráci v trestných veciach medzi Eurojustom a Dánskom (A8-0192/2019 - Claude Moraes) (hlasovanie)
  10.5.Koordinácia systémov sociálneho zabezpečenia (A8-0386/2018 - Guillaume Balas) (hlasovanie)
  10.6.Emisné normy CO2 pre nové ťažké úžitkové vozidlá (A8-0354/2018 - Bas Eickhout) (hlasovanie)
  10.7.Podpora ekologických a energeticky úsporných vozidiel cestnej dopravy (A8-0321/2018 - Andrzej Grzyb) (hlasovanie)
  10.8.Používanie digitálnych nástrojov a postupov v rámci práva obchodných spoločností (A8-0422/2018 - Tadeusz Zwiefka) (hlasovanie)
  10.9.Cezhraničné premeny, zlúčenia alebo splynutia a rozdelenia (A8-0002/2019 - Evelyn Regner) (hlasovanie)
  10.10.Európsky obranný fond (A8-0412/2018 - Zdzisław Krasnodębski) (hlasovanie)
  10.11.Expozícia vo forme krytých dlhopisov (A8-0384/2018 - Bernd Lucke) (hlasovanie)
  10.12.Kryté dlhopisy a verejný dohľad nad krytými dlhopismi (A8-0390/2018 - Bernd Lucke) (hlasovanie)
  10.13.Program InvestEU (A8-0482/2018 - José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri) (hlasovanie)
  10.14.Prostredie jednotnej európskej námornej platformy (A8-0006/2019 - Deirdre Clune) (hlasovanie)
  10.15.Zverejňovanie informácií týkajúcich sa udržateľných investícií a rizík ohrozujúcich udržateľnosť (A8-0363/2018 - Paul Tang) (hlasovanie)
  10.16.Perzistentné organické látky (A8-0336/2018 - Julie Girling) (hlasovanie)
  10.17.Zúčtovacia povinnosť, požiadavky na ohlasovanie a postupy zmierňovania rizika pri zmluvách o mimoburzových derivátoch a archívy obchodných údajov (A8-0181/2018 - Werner Langen) (hlasovanie)
  10.18.Povoľovanie centrálnych protistrán a uznávanie centrálnych protistrán z tretích krajín (A8-0190/2018 - Danuta Maria Hübner) (hlasovanie)
  10.19.Podpora využívania rastových trhov MSP (A8-0437/2018 - Anne Sander) (hlasovanie)
  10.20.Rokovania s Radou a Komisiu o vyšetrovacích právomociach Európskeho parlamentu: legislatívny návrh (B8-0238/2019) (hlasovanie)
  10.21.Komplexný rámec Európskej únie v oblasti endokrinných disruptorov (B8-0241/2019) (hlasovanie)
 11.Vysvetlenia hlasovania
  11.1.Emisné normy CO2 pre nové ťažké úžitkové vozidlá (A8-0354/2018 - Bas Eickhout)
  11.2.Podpora ekologických a energeticky úsporných vozidiel cestnej dopravy (A8-0321/2018 - Andrzej Grzyb)
  11.3.Používanie digitálnych nástrojov a postupov v rámci práva obchodných spoločností (A8-0422/2018 - Tadeusz Zwiefka)
  11.4.Cezhraničné premeny, zlúčenia alebo splynutia a rozdelenia (A8-0002/2019 - Evelyn Regner)
  11.5.Európsky obranný fond (A8-0412/2018 - Zdzisław Krasnodębski)
  11.6.Zverejňovanie informácií týkajúcich sa udržateľných investícií a rizík ohrozujúcich udržateľnosť (A8-0363/2018 - Paul Tang)
  11.7.Rokovania s Radou a Komisiu o vyšetrovacích právomociach Európskeho parlamentu: legislatívny návrh (B8-0238/2019)
  11.8.Komplexný rámec Európskej únie v oblasti endokrinných disruptorov (B8-0241/2019)
  11.9.Európska pohraničná a pobrežná stráž (A8-0076/2019 - Roberta Metsola)
 12.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní: pozri zápisnicu
 13.Petície: pozri zápisnicu
 14.Predložené dokumenty: pozri zápisnicu
 15.Termíny nasledujúcich rokovaní: pozri zápisnicu
 16.Schválenie zápisníc a zaslanie prijatých textov: pozri zápisnicu
 17.Skončenie rokovania
 18.Prerušenie zasadania
Rozpravy
Revidované vydanie (580 kb)
 
Rozpravy
Revidované vydanie (2835 kb)
Posledná úprava: 8. júla 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia