Föregående 
 Nästa 
ProtokollOmröstningarOmröstningar med namnuppropAntagna texterFullständigt förhandlingsreferat
Fullständigt förhandlingsreferat
Torsdagen den 18 april 2019 - StrasbourgReviderad upplaga
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Meddelande från talmannen: se protokollet
 3.En heltäckande EU-ram för hormonstörande ämnen (debatt)
 4.Europeisk miljö med en enda kontaktpunkt för sjötransport (debatt)
 5.Information som ska lämnas avseende hållbara investeringar och hållbarhetsrisker (debatt)
 6.Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (debatt)
  6.1.Kina, särskilt situationen för religiösa och etniska minoriteter
  6.2.Kamerun
  6.3.Brunei
 7.Återupptagande av sammanträdet
 8.Begäran om upphävande av immunitet: se protokollet
 9.Parlamentets sammansättning
 10.Omröstning
  10.1.Kina, särskilt situationen för religiösa och etniska minoriteter (RC-B8-0255/2019, B8-0255/2019, B8-0256/2019, B8-0257/2019, B8-0258/2019, B8-0259/2019, B8-0260/2019) (omröstning)
  10.2.Kamerun (RC-B8-0245/2019, B8-0245/2019, B8-0247/2019, B8-0249/2019, B8-0252/2019, B8-0253/2019, B8-0254/2019) (omröstning)
  10.3.Brunei (RC-B8-0242/2019, B8-0242/2019, B8-0243/2019, B8-0244/2019, B8-0246/2019, B8-0248/2019, B8-0250/2019, B8-0251/2019) (omröstning)
  10.4.Avtalet om straffrättsligt samarbete mellan Eurojust och Danmark (A8-0192/2019 - Claude Moraes) (omröstning)
  10.5.Samordning av de sociala trygghetssystemen (A8-0386/2018 - Guillaume Balas) (omröstning)
  10.6.Utsläppsnormer för koldioxid från nya tunga fordon (A8-0354/2018 - Bas Eickhout) (omröstning)
  10.7.Främjande av rena och energieffektiva vägtransportfordon (A8-0321/2018 - Andrzej Grzyb) (omröstning)
  10.8.Användningen av digitala verktyg och förfaranden inom bolagsrätt (A8-0422/2018 - Tadeusz Zwiefka) (omröstning)
  10.9.Gränsöverskridande ombildningar, fusioner och delningar av företag (A8-0002/2019 - Evelyn Regner) (omröstning)
  10.10.Europeiska försvarsfonden (A8-0412/2018 - Zdzisław Krasnodębski) (omröstning)
  10.11.Exponeringar i form av säkerställda obligationer (A8-0384/2018 - Bernd Lucke) (omröstning)
  10.12.Säkerställda obligationer och offentlig tillsyn över säkerställda obligationer (A8-0390/2018 - Bernd Lucke) (omröstning)
  10.13.InvestEU (A8-0482/2018 - José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri) (omröstning)
  10.14.Europeisk miljö med en enda kontaktpunkt för sjötransport (A8-0006/2019 - Deirdre Clune) (omröstning)
  10.15.Information som ska lämnas avseende hållbara investeringar och hållbarhetsrisker (A8-0363/2018 - Paul Tang) (omröstning)
  10.16.Långlivade organiska föroreningar (A8-0336/2018 - Julie Girling) (omröstning)
  10.17.Clearingkrav, rapporteringskrav och riskbegränsningstekniker för OTC-derivat samt transaktionsregister (A8-0181/2018 - Werner Langen) (omröstning)
  10.18.Auktorisation av centrala motparter och godkännande av centrala motparter från tredjeland (A8-0190/2018 - Danuta Maria Hübner) (omröstning)
  10.19.Främjande av användning av tillväxtmarknader för små och medelstora företag (A8-0437/2018 - Anne Sander) (omröstning)
  10.20.Förhandlingar med rådet och kommissionen om Europaparlamentets undersökningsrätt: lagstiftningsförslag (B8-0238/2019) (omröstning)
  10.21.En heltäckande EU-ram för hormonstörande ämnen (B8-0241/2019) (omröstning)
 11.Röstförklaringar
  11.1.Utsläppsnormer för koldioxid från nya tunga fordon (A8-0354/2018 - Bas Eickhout)
  11.2.Främjande av rena och energieffektiva vägtransportfordon (A8-0321/2018 - Andrzej Grzyb)
  11.3.Användningen av digitala verktyg och förfaranden inom bolagsrätt (A8-0422/2018 - Tadeusz Zwiefka)
  11.4.Gränsöverskridande ombildningar, fusioner och delningar av företag (A8-0002/2019 - Evelyn Regner)
  11.5.Europeiska försvarsfonden (A8-0412/2018 - Zdzisław Krasnodębski)
  11.6.Information som ska lämnas avseende hållbara investeringar och hållbarhetsrisker (A8-0363/2018 - Paul Tang)
  11.7.Förhandlingar med rådet och kommissionen om Europaparlamentets undersökningsrätt: lagstiftningsförslag (B8-0238/2019)
  11.8.En heltäckande EU-ram för hormonstörande ämnen (B8-0241/2019)
  11.9.Den europeiska gräns- och kustbevakningen (A8-0076/2019 - Roberta Metsola)
 12.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster: se protokollet
 13.Framställningar: se protokollet
 14.Inkomna dokument: se protokollet
 15.Datum för nästa sammanträdesperiod: se protokollet
 16.Justering av protokoll och översändande av antagna texter: se protokollet
 17.Avslutande av sammanträdet
 18.Avbrytande av sessionen
Fullständigt förhandlingsreferat
Reviderad upplaga (580 kb)
 
Fullständigt förhandlingsreferat
Reviderad upplaga (2835 kb)
Senaste uppdatering: 8 juli 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy