Назад 
 Напред 
ПротоколГласуванияПоименни гласуванияПриети текстовеПълни стенографски протоколи
Пълен протокол на разискванията
Вторник, 2 юли 2019 г. - СтрасбургРедактирана версия
 1.Откриване на заседанието (първо заседание на новоизбрания Парламент)
 2.Състав на Парламента: вж. протоколи
 3.Състав на политическите групи: вж. протокола
 4.Проверка на пълномощията
 5.Избор на председател и на заместник-председатели (определяне на преброители)
 6.Действия, предприети вследствие позиции и резолюции на Парламента: вж. протокола
 7.Дневен ред на следващото заседание: вж. протокола
 8.Закриване на заседанието
Пълен протокол на разискванията
Редактирана версия (36 kb)
 
Пълен протокол на разискванията
Редактирана версия (36 kb)
 
Пълен протокол на разискванията
Редактирана версия (669 kb)
Последно осъвременяване: 16 септември 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност