Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Debatter
Tisdagen den 2 juli 2019 - StrasbourgReviderad upplaga
 1.Öppnande av sammanträdet (första sammanträdet i det nyvalda parlamentet)
 2.Parlamentets sammansättning: se protokollet
 3.De politiska gruppernas sammansättning: se protokollet
 4.Valprövning
 5.Val av talman och vice talmän (utnämning av rösträknare)
 6.Kommissionens åtgärder till följd av parlamentets åtgärder och resolutioner: se protokollet
 7.Föredragningslista för nästa sammanträde: se protokollet
 8.Avslutande av sammanträdet
Debatter
Reviderad upplaga (36 kb)
 
Debatter
Reviderad upplaga (669 kb)
Senaste uppdatering: 16 september 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy