Назад 
 Напред 
PVTACRE
Разисквания
Сряда, 3 юли 2019 г. - СтрасбургРедактирана версия
 1.Откриване на заседанието
 2.Обявяване на кандидатите за длъжността председател
 3.Кратки представяния на кандидатите за длъжността председател
 4.Избор на председател на Парламента (първи тур)
 5.Възобновяване на заседанието
 6.Избор на председател на Парламента (първи тур) (обявяване на резултатите)
 7.Възобновяване на заседанието
 8.Избор на председател на Парламента (втори тур)
 9.Възобновяване на заседанието
 10.Избор на председател на Парламента (втори тур) (обявяване на резултатите)
 11.Образуване на политически групи: вж. протокола
 12.Ред на работа: вж. протокола
 13.Време за гласуване
  13.1.Числен състав на комисиите (B9-0001/2019) (гласуване)
 14.Обяснения на вот: вж. протокола
 15.Избор на заместник-председатели на Европейския парламент (срок за внасяне на кандидатури)
 16.Възобновяване на заседанието
 17.Одобряване на протокола от предишното заседание: вж. протокола
 18.Подписване на актове, приети съгласно обикновената законодателна процедура (член 79 от Правилника за дейността) : вж. протокола
 19.Избор на заместник-председатели на Парламента (обявяване на кандидатурите)
 20.Избор на заместник-председатели На Парламента (първи тур)
 21.Възобновяване на заседанието
 22.Избор на заместник-председатели на Парламента (първи тур) (обявяване на резултатите)
 23.Възобновяване на заседанието
 24.Избор на заместник-председатели на Парламента (второ гласуване)
 25.Възобновяване на заседанието
 26.Избор на заместник-председатели на Парламента (втори тур) (продължение)
 27.Възобновяване на заседанието
 28.Избор на заместник-председатели на Парламента (втори тур) (обявяване на резултатите)
 29.Възобновяване на заседанието
 30.Избор на заместник-председатели на Парламента (трети тур) (обявяване на резултатите)
 31.Избор на квестори (срок за внасяне на кандидатури)
 32.Дневен ред на следващото заседание: вж. протокола
 33.Закриване на заседанието
Разисквания
Редактирана версия (205 kb)
 
Разисквания
Редактирана версия (1535 kb)
Последно осъвременяване: 20 септември 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност