Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συζητήσεις
Δευτέρα 15 Ιουλίου 2019 - Στρασβούργο Αναθεωρημένη έκδοση

5. Σύνθεση των επιτροπών και αντιπροσωπειών
Βίντεο των παρεμβάσεων
PV
MPphoto
 

  Presidente. – Ho ricevuto dai gruppi PPE e ECR alcune richieste di modifica nella composizione delle commissioni.

Tali nomine figureranno nel processo verbale della presente seduta.

Se non saranno state presentate osservazioni fino all'adozione del processo verbale, tali nomine saranno considerate approvate.

*

**

 
  
MPphoto
 

  Richard Corbett (S&D). – Mr President, you announced the names of a number of Members who have already left this Parliament. Are you sure that shouldn’t have included the entire EPP Group, who seem to be absent?

 
  
MPphoto
 

  Presidente. – Colgo il suo sottile umorismo.

 
Τελευταία ενημέρωση: 14 Οκτωβρίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου