Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Συζητήσεις
Δευτέρα 15 Ιουλίου 2019 - ΣτρασβούργοΑναθεωρημένη έκδοση
 1.Επανάληψη της συνόδου
 2.Έναρξη της συνεδρίασης
 3.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 4.Σύνθεση του Κοινοβουλίου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 5.Σύνθεση των επιτροπών και αντιπροσωπειών
 6.Κατάθεση εγγράφων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 7.Συνέχεια που δόθηκε στις θέσεις και τα ψηφίσματα του Κοινοβουλίου: βλ. Συνοπτικά πρακτικά
 8.Διάταξη των εργασιών
 9.Παρεμβάσεις ενός λεπτού επί σημαντικών πολιτικών θεμάτων
 10.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 11.Λήξη της συνεδρίασης
Συζητήσεις
Αναθεωρημένη έκδοση (91 kb)
 
Συζητήσεις
Αναθεωρημένη έκδοση (91 kb)
 
Συζητήσεις
Αναθεωρημένη έκδοση (892 kb)
Τελευταία ενημέρωση: 14 Οκτωβρίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου