Назад 
 Напред 
ПротоколГласуванияПоименни гласуванияПриети текстовеПълни стенографски протоколи
Пълен протокол на разискванията
Вторник, 16 юли 2019 г. - СтрасбургРедактирана версия
 1.Откриване на заседанието
 2.Действия, предприети вследствие резолюции на Парламента: вж. протокола
 3.Изказване на кандидата за председател на Комисията (разискване)
 4.Възобновяване на заседанието
 5.Одобряване на протокола от предишното заседание: вж. протокола
 6.Състав на комисиите и делегациите: вж. протокола
 7.Преглед на румънското председателство на Съвета (разискване)
 8.Възобновяване на заседанието
 9.Избор на председател на Комисията
 10.Възобновяване на заседанието
 11.Избор на председател на Комисията (обявяване на резултатите)
 12.Възобновяване на заседанието
 13.Изпълнение на Глобалната стратегия на ЕС (разискване)
 14.Положението във Венесуела (разискване)
 15.Положението в Персийския залив (разискване)
 16.Положението в Молдова (разискване)
 17.Дневен ред на следващото заседание: вж. протокола
 18.Закриване на заседанието
Пълен протокол на разискванията
Редактирана версия (596 kb)
 
Пълен протокол на разискванията
Редактирана версия (596 kb)
 
Пълен протокол на разискванията
Редактирана версия (3179 kb)
Последно осъвременяване: 12 септември 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност