Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Debatter
Tisdagen den 16 juli 2019 - StrasbourgReviderad upplaga
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Kommissionens åtgärder till följd av parlamentets resolutioner: se protokollet
 3.Uttalande av kandidaten till posten som kommissionens ordförande (debatt)
 4.Återupptagande av sammanträdet
 5.Justering av protokollet från föregående sammanträde: se protokollet
 6.Utskottens och delegationernas sammansättning: se protokollet
 7.Sammanfattning av det rumänska rådsordförandeskapet (debatt)
 8.Återupptagande av sammanträdet
 9.Val av kommissionens ordförande
 10.Återupptagande av sammanträdet
 11.Val av kommissionens ordförande (meddelande av resultatet)
 12.Återupptagande av sammanträdet
 13.Genomförande av EU:s globala strategi (debatt)
 14.Situationen in Venezuela (debatt)
 15.Situationen i Persiska viken (debatt)
 16.Situationen i Moldavien (debatt)
 17.Föredragningslista för nästa sammanträde: se protokollet
 18.Avslutande av sammanträdet
Debatter
Reviderad upplaga (596 kb)
 
Debatter
Reviderad upplaga (3179 kb)
Senaste uppdatering: 12 september 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy